Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in July 2021

National Bureau of Statistics of China 2021-08-16 09:30 Print| Large| Medium| Small

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

   in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

               

Beijing

100.8

105.4

105.4

Tangshan

99.6

103.1

104.5

Tianjin

100.6

104.3

104.8

Qinhuangdao

99.8

100.3

100.9

Shijiazhuang

100.2

102.8

102.9

Baotou

100.2

103.0

103.0

Taiyuan

100.0

98.0

98.9

Dandong

100.4

105.1

105.0

Hohhot

99.9

102.3

102.6

Jinzhou

100.3

104.8

105.6

Shenyang

100.5

104.2

105.3

Jilin

100.5

103.5

103.8

Dalian

100.6

106.1

106.8

Mudanjiang

99.9

99.9

99.3

Changchun

100.1

100.9

101.5

Wuxi

100.9

105.4

106.5

Harbin

100.0

99.9

100.3

Xuzhou

100.3

107.9

109.0

Shanghai

100.4

104.5

104.8

Yangzhou

100.6

109.0

109.3

Nanjing

100.4

104.6

105.9

Wenzhou

100.5

104.4

105.0

Hangzhou

100.5

102.8

104.1

Jinhua

100.3

106.1

106.5

Ningbo

100.4

104.7

105.3

Bengbu

100.5

103.6

104.0

Hefei

100.1

106.1

105.8

Anqing

99.9

99.2

98.6

Fuzhou

100.3

105.7

106.1

Quanzhou

100.6

107.2

107.6

Xiamen

100.4

105.5

105.9

Jiujiang

100.5

103.4

104.2

Nanchang

100.3

101.0

101.6

Ganzhou

99.9

104.3

104.7

Jinan

100.7

104.2

104.7

Yantai

100.6

105.0

104.9

Qingdao

101.0

105.4

105.7

Jining

100.7

110.2

110.2

Zhengzhou

100.4

103.7

103.7

Luoyang

100.6

103.6

103.9

Wuhan

100.6

106.5

107.0

Pingdingshan

99.9

102.7

103.0

Changsha

100.8

107.1

107.8

Yichang

100.6

104.8

105.2

Guangzhou

100.2

110.9

110.5

Xiangfan

100.5

105.0

104.8

Shenzhen

100.5

103.3

104.0

Yueyang

99.3

99.1

99.6

Nanning

100.3

104.9

105.5

Changde

99.9

97.9

98.4

Haikou

101.0

106.5

106.2

Shaoguan

99.5

103.0

102.8

Chongqing

100.7

108.3

109.1

Zhanjiang

100.4

104.7

104.2

Chengdu

100.4

104.8

105.8

Huizhou

100.0

105.1

105.7

Guiyang

100.5

104.9

104.5

Guilin

99.7

101.6

102.1

Kunming

99.5

103.8

104.2

Beihai

100.3

97.7

97.9

Xi’an

100.7

108.1

108.3

Sanya

100.5

106.6

106.1

Lanzhou

100.4

106.7

106.7

Luzhou

99.8

99.7

99.8

Xining

100.7

108.6

108.8

Nanchong

99.7

99.0

99.6

Yinchuan

101.0

110.0

111.6

Zunyi

99.4

102.1

101.9

Urumqi

100.4

103.5

104.5

Dali

99.5

98.8

98.5

               

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

               

Beijing

100.7

110.7

111.2

Tangshan

99.5

102.2

102.9

Tianjin

100.2

100.1

100.1

Qinhuangdao

99.5

99.9

100.3

Shijiazhuang

99.8

98.5

98.5

Baotou

99.8

102.3

102.7

Taiyuan

100.4

98.6

97.9

Dandong

100.1

104.4

104.1

Hohhot

99.5

99.1

99.1

Jinzhou

99.9

99.3

98.9

Shenyang

100.3

105.2

106.0

Jilin

100.2

99.4

99.4

Dalian

100.4

106.0

106.7

Mudanjiang

99.4

94.6

93.3

Changchun

100.2

98.1

98.6

Wuxi

100.5

106.7

107.8

Harbin

100.2

99.0

99.1

Xuzhou

99.8

109.4

109.6

Shanghai

100.7

110.3

110.3

Yangzhou

100.3

108.0

107.4

Nanjing

100.4

106.5

106.6

Wenzhou

100.3

106.5

107.1

Hangzhou

100.5

107.8

109.0

Jinhua

100.4

107.9

107.8

Ningbo

100.3

108.1

108.7

Bengbu

100.3

105.0

105.1

Hefei

100.1

106.1

106.0

Anqing

99.6

97.3

97.2

Fuzhou

100.2

105.7

105.9

Quanzhou

100.3

108.4

108.1

Xiamen

100.3

104.2

105.1

Jiujiang

100.2

103.2

103.6

Nanchang

100.0

100.6

100.5

Ganzhou

99.7

101.2

101.2

Jinan

100.4

100.2

100.7

Yantai

100.6

104.2

103.4

Qingdao

100.3

101.3

101.2

Jining

99.8

105.9

105.7

Zhengzhou

100.3

101.8

101.5

Luoyang

100.4

103.7

104.2

Wuhan

100.4

104.1

103.8

Pingdingshan

99.9

102.7

102.6

Changsha

101.2

105.7

105.8

Yichang

99.8

98.9

99.1

Guangzhou

100.6

112.2

112.1

Xiangfan

99.9

100.5

100.1

Shenzhen

99.6

107.0

108.3

Yueyang

99.4

98.1

98.5

Nanning

99.9

101.5

101.8

Changde

99.5

99.4

98.9

Haikou

101.3

108.1

107.2

Shaoguan

99.9

101.4

101.3

Chongqing

100.2

105.6

105.2

Zhanjiang

100.0

102.2

101.4

Chengdu

100.0

106.0

107.0

Huizhou

99.8

104.8

104.4

Guiyang

99.9

99.3

98.8

Guilin

100.3

101.8

102.0

Kunming

99.6

102.6

103.0

Beihai

100.1

98.7

98.2

Xi’an

100.6

107.9

107.8

Sanya

100.4

105.4

105.2

Lanzhou

100.2

104.6

104.8

Luzhou

100.2

100.6

100.3

Xining

100.4

106.2

107.2

Nanchong

99.3

95.0

95.2

Yinchuan

100.2

107.4

108.4

Zunyi

99.9

100.4

100.2

Urumqi

99.8

102.8

103.5

Dali

99.5

101.5

101.4

               

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

                   

Beijing

101.3

105.5

105.7

100.6

104.5

104.5

100.5

105.7

105.6

Tianjin

100.3

103.7

104.4

100.6

104.2

104.8

100.7

105.1

105.5

Shijiazhuang

100.6

105.2

104.6

100.2

102.2

102.4

100.0

103.2

103.2

Taiyuan

100.2

99.3

100.1

99.8

97.6

98.6

100.3

98.4

98.9

Hohhot

99.8

102.6

102.6

99.9

102.1

102.5

100.0

102.6

102.7

Shenyang

100.1

102.5

103.6

100.6

104.8

105.7

100.6

104.9

106.1

Dalian

100.9

106.2

107.0

100.5

105.6

106.3

100.7

107.5

108.0

Changchun

100.2

101.0

101.5

100.1

100.6

101.3

100.0

101.5

101.8

Harbin

100.1

100.2

100.8

100.0

99.8

99.9

100.1

100.2

100.9

Shanghai

100.7

104.5

104.7

100.3

104.0

104.5

100.4

105.2

105.3

Nanjing

100.4

104.7

105.7

100.4

104.4

105.7

100.3

105.3

106.7

Hangzhou

100.8

104.7

105.8

100.3

102.3

103.6

100.7

103.0

104.2

Ningbo

100.3

104.7

105.4

100.3

104.6

105.3

100.5

104.7

105.2

Hefei

100.3

105.5

105.4

100.0

106.0

105.5

100.4

106.7

106.9

Fuzhou

100.0

106.1

106.1

100.3

105.2

105.9

100.2

106.7

106.9

Xiamen

100.3

105.6

106.3

100.1

105.2

105.4

100.7

105.9

106.4

Nanchang

100.5

101.8

102.2

100.2

100.3

101.3

100.4

103.1

102.4

Jinan

100.4

104.0

104.2

100.7

104.5

105.0

101.0

103.1

104.2

Qingdao

100.8

104.8

104.9

100.9

105.0

105.5

101.2

106.7

106.6

Zhengzhou

100.8

103.9

104.1

100.4

104.1

104.0

100.0

102.4

102.4

Wuhan

100.6

106.6

106.9

100.5

106.6

107.0

100.6

105.9

106.8

Changsha

101.0

107.4

107.9

100.6

107.1

107.7

101.0

106.7

107.8

Guangzhou

100.1

110.6

110.8

100.1

111.1

110.4

100.4

110.4

110.5

Shenzhen

100.5

103.3

104.0

100.5

103.1

103.6

100.2

103.9

104.8

Nanning

100.0

105.5

106.1

100.3

104.5

105.1

100.6

106.6

107.1

Haikou

101.0

104.9

105.0

101.1

107.2

106.8

100.5

105.3

105.0

Chongqing

100.8

109.2

110.1

100.7

108.5

109.4

100.5

107.1

107.5

Chengdu

100.4

104.9

105.9

100.5

105.3

105.9

100.1

104.1

105.5

Guiyang

100.7

104.1

103.8

100.4

105.1

104.6

100.6

104.5

104.3

Kunming

99.5

105.6

105.8

99.5

103.4

103.9

99.4

104.1

104.4

Xi’an

100.7

108.0

108.5

100.8

108.0

108.3

100.2

108.1

108.2

Lanzhou

100.3

107.5

107.5

100.3

106.8

106.7

100.8

105.6

105.8

Xining

100.0

108.1

108.4

100.7

108.1

108.4

101.2

110.4

110.3

Yinchuan

100.6

111.2

112.0

101.0

109.5

111.3

101.0

111.1

112.5

Urumqi

100.1

103.9

104.6

100.6

103.1

104.2

100.0

104.9

105.6

Tangshan

99.4

102.2

103.9

99.5

103.4

104.7

100.1

102.2

103.8

Qinhuangdao

99.3

100.5

100.9

100.0

100.5

101.1

99.8

99.5

100.1

Baotou

100.4

105.1

104.7

100.1

102.6

102.6

100.4

103.6

103.6

Dandong

100.7

106.2

105.7

100.2

104.8

104.8

100.6

105.2

105.0

Jinzhou

100.1

105.2

104.9

100.4

104.7

106.0

100.3

104.9

105.2

Jilin

100.4

103.2

103.2

100.6

103.7

104.0

100.7

103.3

103.5

Mudanjiang

99.9

99.3

99.0

99.8

100.2

99.4

100.0

99.3

99.7

Wuxi

100.9

103.7

105.1

100.7

105.4

106.4

101.3

106.3

107.4

Xuzhou

100.0

106.4

106.7

100.3

108.1

109.2

100.5

107.1

108.5

Yangzhou

100.9

110.2

109.5

100.6

109.0

109.5

100.6

108.3

108.7

Wenzhou

100.6

104.3

105.0

100.5

104.2

105.0

100.3

104.7

105.0

Jinhua

100.5

106.3

106.8

100.3

105.8

106.4

100.0

106.4

106.4

Bengbu

100.3

101.7

102.4

100.6

104.4

104.6

100.0

101.9

102.8

Anqing

99.8

98.3

97.8

99.9

99.6

98.8

100.0

98.0

98.1

Quanzhou

100.5

108.2

107.7

100.7

107.2

107.7

100.3

106.5

106.6

Jiujiang

100.5

103.4

104.6

100.5

103.1

103.8

100.4

104.8

105.5

Ganzhou

100.0

106.3

106.3

99.9

104.0

104.5

99.8

103.6

104.2

Yantai

101.0

105.5

105.5

100.7

104.9

104.8

100.3

104.7

104.7

Jining

101.1

110.0

109.8

100.7

109.9

110.3

100.4

111.0

110.1

Luoyang

100.3

101.6

102.1

100.6

104.1

104.4

100.3

102.2

102.6

Pingdingshan

99.8

101.6

102.4

99.9

102.9

103.2

99.6

102.5

102.4

Yichang

100.3

105.6

105.2

100.7

104.8

105.4

100.1

104.4

104.5

Xiangfan

100.4

105.0

104.7

100.4

105.0

104.8

100.8

104.7

105.4

Yueyang

99.2

98.2

98.6

99.4

99.0

99.6

99.2

100.1

100.6

Changde

99.7

98.7

99.0

99.9

97.7

98.3

99.8

98.2

98.3

Shaoguan

99.6

104.7

104.4

99.5

102.6

102.4

99.5

103.7

103.3

Zhanjiang

100.0

105.5

104.6

100.6

104.2

103.9

100.0

106.8

105.0

Huizhou

100.3

105.9

105.9

100.0

104.8

105.7

99.7

105.9

105.7

Guilin

99.5

102.9

103.0

99.8

101.2

101.9

99.0

101.0

101.4

Beihai

100.3

97.9

98.4

100.1

97.2

97.1

100.8

98.5

98.2

Sanya

100.8

107.4

107.0

100.4

106.7

106.0

100.6

104.8

104.3

Luzhou

99.7

99.0

99.2

99.9

99.9

100.2

99.8

99.1

98.9

Nanchong

99.6

97.9

98.3

99.7

99.4

100.1

99.6

99.7

100.5

Zunyi

98.9

101.4

101.1

99.5

102.0

101.9

99.4

103.0

102.4

Dali

99.3

99.6

99.6

99.7

99.7

99.1

99.3

96.9

96.8

                   

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

                   

Beijing

100.7

110.7

111.4

100.7

110.5

111.0

100.5

110.8

111.3

Tianjin

100.1

100.8

100.9

100.2

99.2

99.4

100.0

100.1

99.1

Shijiazhuang

99.8

99.2

99.0

99.9

98.1

98.0

99.7

98.1

98.3

Taiyuan

100.2

99.8

98.6

100.4

98.0

97.8

100.8

96.6

96.5

Hohhot

99.5

99.0

98.8

99.5

99.6

99.7

99.1

98.4

98.5

Shenyang

100.0

105.1

106.0

100.9

105.3

105.9

100.5

105.2

106.0

Dalian

100.1

106.4

107.0

100.6

105.7

106.4

100.7

104.8

106.2

Changchun

100.0

98.9

98.9

100.5

97.1

98.1

100.4

97.5

98.7

Harbin

100.1

99.2

99.3

100.4

99.5

99.3

100.1

97.1

98.0

Shanghai

100.6

111.0

110.7

100.6

109.7

110.0

101.1

109.5

109.9

Nanjing

100.1

106.1

106.3

100.4

106.5

106.5

101.3

108.0

108.6

Hangzhou

100.6

107.9

109.2

100.6

107.6

108.7

100.4

107.7

109.2

Ningbo

100.0

108.1

108.7

100.5

107.9

108.7

100.3

108.4

109.1

Hefei

100.1

105.9

106.0

100.0

106.4

106.1

100.2

106.0

105.9

Fuzhou

100.2

106.4

106.8

100.3

105.2

105.3

100.4

105.1

105.2

Xiamen

100.1

104.3

105.0

100.6

104.4

105.5

100.2

103.7

104.5

Nanchang

100.1

100.7

99.8

100.1

100.5

101.0

99.8

100.4

100.4

Jinan

100.3

100.0

100.6

100.4

100.6

100.9

100.5

99.6

100.5

Qingdao

100.2

101.3

101.4

100.3

100.8

100.9

100.5

102.3

101.7

Zhengzhou

100.1

101.8

101.4

100.7

101.6

101.5

100.0

102.5

101.7

Wuhan

100.0

102.8

102.9

100.5

105.1

104.3

101.0

104.7

104.8

Changsha

100.9

105.6

105.6

100.8

106.1

106.0

102.1

105.2

105.8

Guangzhou

100.4

111.0

111.3

100.9

113.1

112.7

100.6

112.9

112.5

Shenzhen

99.3

107.4

108.7

99.9

106.8

108.1

99.9

105.7

107.3

Nanning

100.1

102.0

102.5

99.6

101.1

101.3

100.4

101.7

101.5

Haikou

101.2

106.9

106.4

101.2

108.4

107.7

101.5

108.8

107.2

Chongqing

100.1

106.0

105.5

100.3

105.6

105.2

100.1

104.0

104.5

Chengdu

100.1

105.4

106.3

99.8

107.0

107.9

100.1

105.7

107.3

Guiyang

99.7

99.7

98.8

99.9

99.0

98.5

100.6

99.4

99.8

Kunming

99.8

102.7

102.8

99.7

102.3

102.9

99.2

103.1

103.5

Xi’an

101.0

108.3

108.3

100.1

107.8

107.5

101.4

107.8

107.7

Lanzhou

100.3

105.5

105.9

100.1

104.4

104.2

100.2

102.0

102.5

Xining

100.2

108.2

109.0

100.6

104.7

105.9

100.0

106.5

107.2

Yinchuan

100.3

106.4

108.0

100.0

107.5

108.3

101.0

109.0

109.6

Urumqi

99.6

103.9

104.4

100.0

101.8

102.7

99.4

102.8

103.3

Tangshan

99.8

103.0

103.3

99.1

101.1

102.3

99.8

101.7

103.1

Qinhuangdao

99.5

99.6

99.9

99.4

100.1

100.7

99.7

100.0

100.1

Baotou

100.0

103.6

103.9

99.5

101.2

102.1

99.8

101.4

101.2

Dandong

100.1

104.7

104.5

100.2

104.2

103.9

100.1

103.3

103.3

Jinzhou

99.9

99.8

99.3

99.8

98.7

98.3

99.8

99.3

99.5

Jilin

100.0

99.6

99.8

100.4

99.1

98.9

100.2

99.1

99.0

Mudanjiang

99.4

94.6

93.2

99.3

94.5

93.3

100.0

96.2

95.0

Wuxi

100.4

106.3

107.5

100.5

106.9

108.1

100.8

106.9

107.9

Xuzhou

100.0

108.3

108.7

99.6

109.9

110.5

99.9

110.5

109.1

Yangzhou

100.2

107.0

106.8

100.3

109.0

107.9

100.7

108.0

107.5

Wenzhou

100.2

106.3

106.9

100.3

106.0

106.8

100.3

107.6

107.8

Jinhua

100.2

107.8

107.9

100.4

108.0

107.7

100.4

108.3

107.7

Bengbu

100.3

105.3

105.1

100.3

104.9

105.1

100.2

104.3

105.1

Anqing

99.3

96.9

97.2

99.9

97.8

97.5

99.1

95.4

95.9

Quanzhou

100.6

107.5

107.8

100.3

108.8

108.6

100.2

108.5

107.5

Jiujiang

100.1

103.2

103.4

100.3

103.5

103.8

100.0

102.4

103.1

Ganzhou

99.7

100.6

100.7

99.9

101.9

101.7

99.2

99.9

100.2

Yantai

100.8

104.3

103.2

100.4

104.3

103.9

100.3

103.6

102.7

Jining

99.9

104.5

104.5

99.9

106.7

106.5

99.3

106.0

105.8

Luoyang

100.3

102.6

103.2

100.5

104.7

105.0

100.1

103.2

103.4

Pingdingshan

99.9

102.8

102.4

99.9

102.8

102.8

99.8

101.9

102.5

Yichang

99.9

99.8

99.7

99.8

98.7

99.1

99.4

97.8

97.9

Xiangfan

100.0

100.2

99.7

99.9

100.8

100.6

99.6

99.7

98.8

Yueyang

99.6

97.6

98.0

99.4

98.9

99.2

99.3

96.6

96.9

Changde

100.0

100.2

99.6

99.5

99.1

98.8

99.0

99.4

98.4

Shaoguan

99.9

102.0

101.6

99.8

101.5

101.3

99.9

101.0

101.2

Zhanjiang

100.1

102.7

101.7

100.0

101.9

101.2

99.8

102.0

101.2

Huizhou

100.1

105.1

104.4

99.8

104.5

104.0

99.5

104.9

105.3

Guilin

100.2

100.6

101.0

100.3

102.3

102.3

100.3

102.5

102.9

Beihai

100.3

98.6

98.4

99.8

98.3

97.8

99.9

99.4

98.3