Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in June 2016

National Bureau of Statistics of China 2016-07-18 16:21 Print| Large| Medium| Small

I. The Sales Prices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings (excluding affordable housing) (See Table II)

 

Comparing with the previous month, among 70 medium and large-sized cities, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings declined in 10 cities, that of 55 cities increased, and that of 5 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 4.9 percent, and the lowest was down by 0.5 percent. 

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings decreased in 12 cities, that of 57 cities increased, and that of 1 city remained at the same level. For the price changes year-on-year, the highest increase was 47.4 percent, and the lowest was down by 3.5 percent.

 

II. Sales Prices of Second-Hand Residential Buildings

 

Comparing with the previous month, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 14 cities, that of 48 cities increased, and that of 8 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 4.3 percent, and the lowest was down by 0.5 percent.

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 16 cities, that of 52 cities increased, and that of 2 cities remained at the same level. For the price changes year-on-year, the highest increase was 39.7 percent, the lowest was down by 5.9 percent.

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.1

120.3

119.5

Tangshan

99.7

99.3

99.1

Tianjin

102.2

113.8

113.5

Qinhuangdao

100.4

100.3

100.1

Shijiazhuang

101.0

105.6

105.3

Baotou

99.8

98.8

98.8

Taiyuan

100.6

102.2

102.0

Dandong

100.2

98.0

97.9

Hohhot

100.2

100.4

100.3

Jinzhou

99.5

96.5

96.4

Shenyang

100.2

101.5

101.5

Jilin

100.4

100.4

100.3

Dalian

100.3

100.5

100.8

Mudanjiang

99.7

97.8

98.0

Changchun

100.2

101.2

100.8

Wuxi

102.6

109.7

109.8

Harbin

100.5

101.7

101.6

Yangzhou

100.3

102.8

102.4

Shanghai

102.0

127.7

126.3

Xuzhou

100.2

103.1

102.9

Nanjing

103.8

129.7

127.9

Wenzhou

100.1

103.2

103.2

Hangzhou

101.6

117.2

116.6

Jinhua

100.1

103.1

102.8

Ningbo

100.6

108.8

108.3

Bengbu

100.3

100.7

100.7

Hefei

104.8

129.0

128.5

Anqing

100.5

101.6

101.5

Fuzhou

101.2

113.8

113.2

Quanzhou

99.8

101.8

101.5

Xiamen

104.7

133.6

132.1

Jiujiang

100.6

103.0

103.1

Nanchang

101.1

109.4

108.9

Ganzhou

100.2

103.1

102.8

Jinan

100.8

105.8

105.7

Yantai

100.5

102.1

102.0

Qingdao

100.4

104.0

103.7

Jining

100.1

98.9

99.1

Zhengzhou

101.6

109.2

108.6

Luoyang

100.1

100.3

100.1

Wuhan

101.9

113.1

112.3

Pingdingshan

100.2

101.6

101.1

Changsha

100.5

104.8

104.6

Yichang

100.5

101.5

101.1

Guangzhou

101.8

119.2

118.4

Xiangfan

99.9

99.0

99.2

Shenzhen

102.6

146.7

142.6

Yueyang

100.2

99.4

99.6

Nanning

100.6

105.7

105.6

Changde

100.1

99.3

99.1

Haikou

100.2

102.6

102.1

Huizhou

102.5

113.5

112.3

Chongqing

100.0

103.3

103.0

Zhanjiang

101.3

100.9

100.9

Chengdu

100.6

103.6

103.1

Shaoguan

100.0

102.3

102.0

Guiyang

100.0

102.0

101.8

Guilin

100.3

99.8

99.7

Kunming

100.0

100.1

100.4

Beihai

99.8

101.2

100.7

Xi’an

100.5

102.7

102.2

Sanya

99.8

100.5

100.2

Lanzhou

100.3

102.4

101.9

Luzhou

100.3

101.9

101.3

Xining

100.1

99.6

99.6

Nanchong

100.4

100.4

100.4

Yinchuan

99.9

100.0

99.8

Zunyi

100.0

100.2

99.9

Urumqi

99.8

99.0

98.9

Dali

100.6

100.4

100.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Chain Index: previous month=100; Y/Y: the same month last year=100; Fixed Base: Year 2015=100.

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing*

102.3

122.3

121.4

Tangshan

99.7

99.3

99.1

Tianjin

102.3

114.6

114.2

Qinhuangdao

100.5

100.4

100.1

Shijiazhuang

101.1

105.8

105.4

Baotou

99.8

98.8

98.7

Taiyuan

100.6

102.3

102.0

Dandong

100.2

98.0

97.9

Hohhot

100.2

100.4

100.3

Jinzhou

99.5

96.5

96.4

Shenyang

100.2

101.5

101.5

Jilin

100.4

100.4

100.3

Dalian

100.3

100.5

100.8

Mudanjiang

99.7

97.6

97.8

Changchun

100.2

101.3

100.9

Wuxi

102.6

109.7

109.8

Harbin

100.5

101.7

101.6

Yangzhou

100.3

102.8

102.4

Shanghai

102.4

133.7

131.9

Xuzhou

100.2

103.3

103.0

Nanjing

104.0

131.5

129.6

Wenzhou

100.1

103.2

103.2

Hangzhou

101.6

117.4

116.7

Jinhua

100.1

103.1

102.8

Ningbo

100.6

108.9

108.4

Bengbu

100.3

100.7

100.7

Hefei

104.9

129.1

128.6

Anqing

100.5

101.6

101.5

Fuzhou

101.2

113.9

113.3

Quanzhou

99.8

101.8

101.5

Xiamen

104.7

134.0

132.4

Jiujiang

100.6

103.0

103.2

Nanchang

101.2

109.6

109.0

Ganzhou

100.2

103.1

102.8

Jinan

100.8

105.8

105.7

Yantai

100.5

102.1

102.0

Qingdao

100.5

104.1

103.8

Jining

100.1

98.9

99.1

Zhengzhou

101.6

109.4

108.7

Luoyang

100.1

100.3

100.1

Wuhan

102.0

113.8

113.0

Pingdingshan

100.2

101.6

101.1

Changsha

100.5

104.9

104.7

Yichang

100.5

101.5

101.1

Guangzhou

101.8

119.4

118.6

Xiangfan

99.9

99.0

99.2

Shenzhen

102.6

147.4

143.2

Yueyang

100.2

99.3

99.5

Nanning

100.6

106.3

106.2

Changde

100.1

99.3

99.1

Haikou

100.2

102.6

102.1

Huizhou

102.5

113.5

112.3

Chongqing

100.0

103.4

103.0

Zhanjiang

101.3

100.9

100.9

Chengdu

100.6

103.7

103.1

Shaoguan

100.0

102.3

102.0

Guiyang

100.0

102.0

101.8

Guilin

100.3

99.8

99.7

Kunming

100.0

100.1

100.4

Beihai

99.8

101.2

100.7

Xi’an

100.5

103.0

102.3

Sanya

99.8

100.5

100.2

Lanzhou

100.3

102.5

101.9

Luzhou

100.3

102.0

101.3

Xining

100.1

99.5

99.6

Nanchong

100.4

100.4

100.4

Yinchuan

99.9

100.0

99.8

Zunyi

100.0

100.2

99.9

Urumqi

99.8

98.9

98.7

Dali

100.6

100.4

100.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

101.4

133.4

132.7

Tangshan

100.0

99.9

99.7

Tianjin

101.0

113.2

112.8

Qinhuangdao

100.2

99.7

99.5

Shijiazhuang

102.2

109.4

109.5

Baotou

100.0

97.0

97.2

Taiyuan

100.7

102.1

101.9

Dandong

99.8

98.1

98.0

Hohhot

99.7

99.7

99.6

Jinzhou

99.8

94.1

94.6

Shenyang

100.1

101.2

101.4

Jilin

100.2

100.5

100.3

Dalian

100.5

100.1

100.7

Mudanjiang

99.9

100.4

100.2

Changchun

100.0

100.1

99.9

Wuxi

100.6

103.1

102.9

Harbin

99.9

102.2

101.7

Yangzhou

100.0

100.5

100.4

Shanghai

102.2

130.5

129.6

Xuzhou

100.2

101.3

101.2

Nanjing

101.9

119.8

119.0

Wenzhou

100.2

103.5

103.2

Hangzhou

101.2

111.7

111.1

Jinhua

100.1

102.1

101.9

Ningbo

100.3

106.1

105.5

Bengbu

100.2

100.1

100.1

Hefei

103.4

139.7

139.6

Anqing

100.1

100.8

100.3

Fuzhou

100.4

107.6

107.4

Quanzhou

99.9

99.4

99.3

Xiamen

104.3

130.6

129.1

Jiujiang

101.3

103.6

103.7

Nanchang

101.5

107.6

107.4

Ganzhou

100.2

102.3

101.9

Jinan

100.6

104.1

103.7

Yantai

100.2

100.5

100.3

Qingdao

100.1

101.7

101.4

Jining

100.0

100.0

99.7

Zhengzhou

101.4

109.2

108.8

Luoyang

100.2

100.1

99.8

Wuhan

101.9

110.2

109.5

Pingdingshan

99.9

100.0

99.8

Changsha

100.4

102.9

102.6

Yichang

100.0

102.1

101.8

Guangzhou

101.6

119.7

119.5

Xiangfan

100.1

99.2

99.7

Shenzhen

100.8

138.5

136.3

Yueyang

100.1

100.1

100.1

Nanning

100.0

102.9

103.2

Changde

100.4

100.7

100.6

Haikou

100.1

101.1

100.5

Huizhou

100.8

106.6

106.0

Chongqing

100.1

103.7

103.6

Zhanjiang

100.1

98.4

98.4

Chengdu

100.4

103.2

102.7

Shaoguan

99.5

100.3

100.4

Guiyang

100.1

101.5

101.3

Guilin

100.0

98.4

98.2

Kunming

99.7

101.3

101.9

Beihai

99.8

102.6

102.2

Xi’an

100.1

96.7

96.8

Sanya

100.1

101.5

100.8

Lanzhou

100.1

100.4

100.4

Luzhou

100.1

102.9

102.8

Xining

99.9

99.5

99.3

Nanchong

100.2

101.3

101.3

Yinchuan

99.9

99.5

99.5

Zunyi

100.2

98.5

98.8

Urumqi

99.8

98.9

98.9

Dali

99.8

99.8

99.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

101.7

110.1

110.5

102.4

124.6

123.3

102.7

129.7

128.1

Tianjin

102.8

118.2

117.9

102.5

114.5

114.2

101.6

112.2

111.6

Shijiazhuang

100.9

104.8

105.0

101.2

106.1

105.6

100.7

105.5

105.3

Taiyuan

101.2

103.1

103.0

100.5

102.1

102.0

100.6

102.3

101.8

Hohhot

100.4

99.3

99.3

100.4

101.1

101.1

99.7

99.5

99.3

Shenyang

100.2

102.0

102.0

99.8

102.1

102.2

100.9

99.7

99.6

Dalian

100.8

101.7

102.0

100.5

101.1

101.3

99.2

97.0

97.7

Changchun

100.1

102.4

101.9

100.3

100.6

100.3

100.0

101.0

100.5

Harbin

100.3

101.1

101.1

100.6

101.4

101.5

100.4

103.0

102.2

Shanghai

102.6

137.0

134.8

102.5

134.3

132.2

102.2

132.2

130.6

Nanjing

104.1

132.1

130.1

103.8

132.5

130.4

104.2

129.0

127.4

Hangzhou

102.1

120.8

120.0

101.6

116.7

116.0

101.1

114.1

113.6

Ningbo

100.9

110.0

109.4

100.8

109.5

108.8

100.3

107.8

107.4

Hefei

105.3

127.5

127.0

104.9

129.4

128.8

104.1

130.4

130.5

Fuzhou

101.2

115.9

115.5

101.4

113.5

113.2

101.0

113.5

112.6

Xiamen

105.1

134.2

133.0

105.0

135.7

134.0

104.0

131.0

129.4

Nanchang

101.0

110.3

109.7

101.2

110.2

109.6

101.1

106.8

106.9

Jinan

100.9

106.4

106.1

100.9

106.3

106.1

100.8

103.8

104.0

Qingdao

100.5

103.9

103.8

100.4

105.3

104.8

100.6

101.7

101.5

Zhengzhou

101.6

110.2

109.4

101.6

108.8

108.4

101.5

108.5

107.6

Wuhan

102.4

113.5

112.8

101.9

114.1

113.3

101.7

113.1

112.1

Changsha

100.5

102.8

103.0

100.6

105.8

105.6

100.3

105.0

104.4

Guangzhou

101.6

120.2

119.0

102.1

118.8

118.2

101.6

119.8

118.9

Shenzhen

102.4

146.0

141.8

101.6

145.4

141.5

103.8

151.5

147.1

Nanning

100.6

106.8

106.6

100.7

107.1

106.9

100.6

103.0

103.0

Haikou

100.7

103.1

102.7

100.1

102.6

102.1

100.0

102.2

101.6

Chongqing

99.9

102.8

102.5

100.0

103.2

103.0

99.9

104.7

103.9

Chengdu

100.4

103.0

102.4

100.8

104.1

103.8

100.8

104.4

103.7

Guiyang

99.9

102.3

102.2

100.0

102.1

101.9

100.0

101.5

101.2

Kunming

99.8

101.3

101.3

100.1

100.0

100.4

99.9

99.0

99.5

Xi’an

100.9

104.5

103.9

100.3

102.3

101.6

100.6

102.8

102.0

Lanzhou

100.5

102.3

101.8

100.2

102.7

101.9

100.3

102.5

102.2

Xining

100.3

99.8

100.2

100.0

98.9

99.1

100.1

101.5

100.8

Yinchuan

100.3

100.0

100.0

99.8

100.5

100.3

99.8

98.6

98.6

Urumqi

99.9

98.6

98.4

99.9

100.0

99.8

99.2

96.0

96.0

Tangshan

99.9

100.1

100.0

99.6

99.0

98.9

99.6

98.8

98.3

Qinhuangdao

100.2

100.2

99.8

100.6

100.9

100.6

100.3

98.6

98.8

Baotou

100.1

99.8

99.7

99.7

98.3

98.4

99.7

99.3

98.8

Dandong

100.3

98.0

98.5

100.2

98.3

98.1

99.8

96.8

96.6

Jinzhou

99.6

93.6

94.3

99.5

97.7

97.2

99.2

97.8

97.7

Jilin

100.1

99.7

99.9

100.4

101.1

100.7

101.1

100.3

100.2

Mudanjiang

99.6

97.3

97.6

99.8

98.3

98.4

99.2

94.3

94.5

Wuxi

102.9

110.7

111.1

102.7

110.5

110.5

102.2

107.5

107.6

Yangzhou

100.0

104.3

103.1

100.4

102.6

102.3

100.6

102.5

102.3

Xuzhou

100.3

103.2

102.9

100.2

103.0

102.8

100.4

104.9

104.4

Wenzhou

100.3

102.4

102.4

100.1

103.3

103.4

100.1

103.8

103.5

Jinhua

100.2

103.2

102.9

100.0

103.3

103.1

100.0

102.6

102.2

Bengbu

100.0

100.3

100.2

100.4

101.0

101.1

100.2

98.9

99.3

Anqing

100.4

102.5

102.4

100.6

101.4

101.3

100.0

101.4

101.0

Quanzhou

99.8

101.5

101.2

100.0

101.2

101.1

99.4

102.8

102.4

Jiujiang

100.8

102.8

103.0

100.6

102.9

103.2

100.3

103.3

102.9

Ganzhou

100.1

103.9

103.3

100.2

102.9

102.7

100.3

103.2

102.8

Yantai

100.2

101.2

101.3

100.7

103.2

103.0

100.1

100.7

100.3

Jining

100.5

99.6

99.7

100.0

98.5

98.9

100.2

99.5

99.4

Luoyang

100.1

102.0

101.6

100.1

99.9

99.7

100.0

100.0

100.2

Pingdingshan

99.7

99.8

99.6

100.4

102.2

101.6

100.1

102.3

101.6

Yichang

100.4

101.3

100.8

100.5

101.5

101.1

100.6

101.9

101.7

Xiangfan

100.0

100.9

100.6

99.9

99.0

99.1

99.7

97.1

97.6

Yueyang

100.8

99.3

99.8

100.1

98.8

99.2

100.0

100.4

100.1

Changde

99.8

99.8

99.5

100.2

99.3

99.0

100.1

98.4

98.4

Huizhou

102.3

113.9

112.8

102.5

113.8

112.5

102.8

112.6

111.5

Zhanjiang

101.4

101.6

101.4

101.4

100.9

100.9

100.9

99.5

99.5

Shaoguan

99.6

102.9

102.8

100.1

101.9

101.9

100.0

102.8

101.9

Guilin

100.1

99.6

99.5

100.2

99.2

99.4

100.9

101.6

101.1

Beihai

99.8

101.6

101.1

99.8

100.4

100.0

99.9

101.7

101.1

Sanya

99.9

100.8

100.2

99.7

100.4

99.9

99.7

100.4

100.4

Luzhou

100.3

101.6

101.1

100.4

102.3

101.5

99.8

99.9

99.6

Nanchong

100.2

100.2

100.1

100.5

100.6

100.6

100.3

99.1

99.4

Zunyi

100.0

101.4

101.0

99.9

99.8

99.6

100.7

100.2

99.8

Dali

100.8

100.4

100.3

100.5

101.4

101.2

100.7

99.6

99.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

101.4

133.5

132.6

101.3

132.8

132.3

101.7

134.3

133.8

Tianjin

102.1

115.4

115.1

100.4

112.6

112.1

99.2

108.7

108.2

Shijiazhuang

102.6

110.1

110.2

101.9

109.0

109.1

101.6

108.9

108.7

Taiyuan

100.5

102.4

102.1

101.2

102.0

101.8

100.4

101.6

101.8

Hohhot

99.7

99.9

99.8

99.8

99.8

99.6

99.4

98.9

98.8

Shenyang

100.2

101.5

101.8

100.0

101.1

100.9

99.9

99.5

99.8

Dalian

100.3

99.7

100.6

100.6

101.0

101.2

100.8

99.0

99.1

Changchun

100.0

100.6

100.4

100.1

99.6

99.5

100.0

99.5

99.1

Harbin

100.0

101.9

101.7

99.9

102.2

101.6

100.1

102.8

102.2

Shanghai

102.4

131.1

130.2

102.0

130.1

129.0

102.4

129.9

129.0

Nanjing

102.3

118.8

118.0

101.8

121.5

120.4

101.4

117.9

117.7

Hangzhou

101.1

112.5

112.0

101.1

111.1

110.6

101.2

110.9

110.1

Ningbo

100.3

106.3

105.6

100.3

106.2

105.6

100.6

105.6

104.8

Hefei

103.7

140.3

140.5

103.4

138.7

138.5

102.5

141.5

141.1

Fuzhou

100.6

107.6

107.4

100.4

106.9

106.7

100.3

108.6

108.3

Xiamen

104.7

131.9

130.3

104.1

130.6

129.2

104.0

129.3

127.7

Nanchang

101.6

107.3

107.1

101.5

108.4

108.1

100.9

105.7

105.9

Jinan

100.7

105.1

104.4

100.5

103.4

103.2

100.4

103.2

102.8

Qingdao

100.1

101.6

101.3

100.1

101.8

101.6

100.0

101.5

101.2

Zhengzhou

101.5

109.3

108.9

101.4

109.5

109.1

101.3

108.5

108.2

Wuhan

101.8

110.3

109.9

101.9

110.2

109.2

102.1

109.8

109.1

Changsha

100.3

103.1

102.9

100.4

102.7

102.5

100.5

103.1

102.6

Guangzhou

101.4

120.1

119.8

102.2

118.5

118.6

100.3

121.7

120.9

Shenzhen

100.1

139.2

137.2

100.9

137.1

135.4

102.1

139.0

135.8

Nanning

99.9

101.5

102.1

100.0

102.5

102.7

100.3

106.7

106.6

Haikou

100.1

101.0

100.1

100.2

101.3

101.1

100.1

100.5

100.3

Chongqing

100.1

103.9

103.6

100.1

104.2

104.2

100.0

101.7

102.0

Chengdu

100.2

103.3

103.0

100.5

103.6

102.8

100.4

102.2

101.8

Guiyang

100.0

101.2

101.0

100.1

101.5

101.4

100.1

101.6

101.3

Kunming

99.6

102.4

102.5

99.8

101.0

101.9

99.5

100.3

100.8

Xi’an

99.0