Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2014

National Bureau of Statistics of China 2014-05-19 15:58 Print| Large| Medium| Small

 

I. The Sales Prices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings (excluding affordable housing) (See Table II)

 

Comparing with the previous month, among 70 medium and large-sized cities, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings declined in 8 cities, that of 18 cities remained at the same level, and that of 44 cities increased. For the price changes month-on-month, the highest increase was up by 0.4 percent, the lowest was down by 0.7 percent.

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings decreased in 1 city, and increased in 69 cities. In April, for the price changes year-on-year, the highest increase was up by 13.6 percent, the lowest was down by 4.4 percent.

 

II. Sales Prices of Second-Hand Residential Buildings

 

Comparing with the previous month, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 22 cities, that of 13 cities remained at the same level, and that of 35 cities increased. For the price changes month-on-month, the highest increase was up by 0.7 percent, the lowest was down by 0.8 percent.

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 2 cities, that of 1 city remained at the same level, and that of 67 cities increased. In April, for the price changes year-on-year, the highest increase was up by 12.0 percent, the lowest was down by 8.3 percent.

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.1

108.9

122.4

Tangshan

100.1

101.2

103.7

Tianjin

100.1

104.5

113.2

Qinhuangdao

100.2

104.7

115.9

Shijiazhuang

100.0

107.4

121.5

Baotou

100.1

104.2

113.3

Taiyuan

100.1

109.6

116.4

Dandong

100.0

106.4

118.2

Hohhot

100.0

108.6

116.0

Jinzhou

100.0

108.8

117.5

Shenyang

100.1

107.8

121.3

Jilin

100.1

106.1

115.6

Dalian

100.1

106.8

118.9

Mudanjiang

100.1

103.4

113.5

Changchun

100.2

107.2

114.8

Wuxi

99.8

103.0

107.4

Harbin

100.0

106.1

114.7

Yangzhou

100.1

106.5

112.8

Shanghai

100.3

111.5

122.0

Xuzhou

100.0

106.5

113.9

Nanjing

100.3

107.5

114.4

Wenzhou

99.9

95.9

79.6

Hangzhou

99.3

105.6

101.7

Jinhua

99.6

105.3

104.5

Ningbo

99.8

105.1

100.4

Bengbu

100.1

104.0

109.3

Hefei

100.2

107.8

114.3

Anqing

99.8

103.8

109.5

Fuzhou

100.0

108.8

120.9

Quanzhou

100.0

106.5

109.5

Xiamen

100.4

112.0

127.4

Jiujiang

100.0

104.9

110.4

Nanchang

100.0

106.2

118.7

Ganzhou

99.7

105.4

115.0

Jinan

100.0

107.0

114.6

Yantai

100.2

106.7

113.4

Qingdao

100.1

107.1

111.0

Jining

100.0

106.0

113.6

Zhengzhou

100.1

106.6

121.8

Luoyang

100.0

107.0

117.4

Wuhan

100.1

107.2

117.3

Pingdingshan

100.1

107.3

115.7

Changsha

100.2

108.2

123.7

Yichang

100.0

106.2

115.5

Guangzhou

100.1

111.1

130.1

Xiangfan

100.2

105.7

116.4

Shenzhen

100.2

111.0

126.4

Yueyang

100.1

105.0

115.0

Nanning

100.1

107.8

113.4

Changde

100.2

105.3

113.9

Haikou

100.0

102.4

103.9

Huizhou

99.5

107.4

115.1

Chongqing

100.1

106.1

115.1

Zhanjiang

100.0

107.7

119.0

Chengdu

100.1

106.5

115.0

Shaoguan

100.1

103.3

113.7

Guiyang

100.3

104.6

114.4

Guilin

100.0

111.7

119.7

Kunming

100.2

105.1

114.9

Beihai

100.1

108.2

113.1

Xi’an

100.3

107.7

117.2

Sanya

100.2

104.6

107.6

Lanzhou

100.1

105.2

116.6

Luzhou

100.2

107.0

114.7

Xining

100.2

108.6

122.3

Nanchong

100.1

106.9

113.6

Yinchuan

100.1

107.3

115.7

Zunyi

100.1

104.3

114.2

Urumqi

100.0

106.7

125.5

Dali

100.1

104.8

107.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

Chain Index: previous month=100; Y/Y: the same month last year=100; Fixed Base: Year 2010=100.

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing*

100.2

111.2

128.9

Tangshan

100.1

101.3

104.1

Tianjin

100.1

105.1

115.0

Qinhuangdao

100.2

105.1

117.6

Shijiazhuang

100.0

107.5

122.0

Baotou

100.1

104.9

115.1

Taiyuan

100.1

109.9

117.0

Dandong

100.0

106.5

118.4

Hohhot

100.0

108.9

116.5

Jinzhou

100.0

108.8

117.5

Shenyang

100.1

107.9

122.0

Jilin

100.1

106.4

116.3

Dalian

100.1

106.9

119.1

Mudanjiang

100.1

103.4

113.6

Changchun

100.2

107.4

115.3

Wuxi

99.8

103.4

108.4

Harbin

100.0

106.4

115.4

Yangzhou

100.1

106.7

113.2

Shanghai

100.3

113.6

126.4

Xuzhou

100.0

106.8

114.7

Nanjing

100.4

109.8

118.9

Wenzhou

99.9

95.6

78.3

Hangzhou

99.3

105.8

101.7

Jinhua

99.6

105.4

104.5

Ningbo

99.8

105.4

100.4

Bengbu

100.1

104.1

109.5

Hefei

100.2

108.5

115.5

Anqing

99.8

104.0

109.8

Fuzhou

100.0

108.9

121.2

Quanzhou

100.0

106.8

110.0

Xiamen

100.4

112.2

128.1

Jiujiang

100.0

105.1

111.0

Nanchang

100.0

106.5

119.4

Ganzhou

99.7

105.4

115.1

Jinan

100.0

107.0

114.6

Yantai

100.2

106.8

113.6

Qingdao

100.1

107.5

111.5

Jining

100.0

106.2

114.0

Zhengzhou

100.1

106.7

122.4

Luoyang

100.0

107.2

117.7

Wuhan

100.2

107.6

118.3

Pingdingshan

100.1

107.4

116.0

Changsha

100.2

108.3

124.0

Yichang

100.0

106.3

115.7

Guangzhou

100.1

111.2

130.5

Xiangfan

100.2

105.7

116.5

Shenzhen

100.2

111.2

127.0

Yueyang

100.1

107.9

121.0

Nanning

100.1

108.0

113.8

Changde

100.2

105.4

114.1

Haikou

100.0

102.5

104.0

Huizhou

99.5

107.4

115.1

Chongqing

100.1

106.2

115.4

Zhanjiang

100.0

107.7

119.0

Chengdu

100.1

106.6

115.1

Shaoguan

100.1

103.4

114.1

Guiyang

100.3

105.1

115.6

Guilin

100.0

111.9

120.1

Kunming

100.2

106.0

117.1

Beihai

100.1

108.3

113.1

Xi’an

100.3

108.5

119.0

Sanya

100.2

104.6

107.6

Lanzhou

100.1

105.3

116.9

Luzhou

100.2

107.2

115.1

Xining

100.2

108.6

122.3

Nanchong

100.1

107.0

113.8

Yinchuan

100.1

107.9

116.8

Zunyi

100.1

104.8

115.9

Urumqi

100.0

106.8

125.6

Dali

100.2

105.3

108.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.8

110.2

120.2

Tangshan

99.9

101.3

104.4

Tianjin

100.5

104.5

108.5

Qinhuangdao

100.0

100.9

103.4

Shijiazhuang

100.1

102.5

101.6

Baotou

100.1

102.5

103.5

Taiyuan

100.3

103.4

116.6

Dandong

100.0

102.9

106.3

Hohhot

99.8

102.0

107.6

Jinzhou

100.1

102.4

102.4

Shenyang

100.1

105.0

110.8

Jilin

99.8

100.9

105.1

Dalian

100.0

101.1

108.5

Mudanjiang

100.0

99.1

101.4

Changchun

99.9

102.9

106.2

Wuxi

99.9

101.4

107.6

Harbin

100.2

103.8

104.3

Yangzhou

99.9

102.2

102.2

Shanghai

100.0

108.1

117.8

Xuzhou

100.1

101.3

100.0

Nanjing

100.4

106.2

106.6

Wenzhou

99.4

91.7

79.6

Hangzhou

99.2

100.3

96.5

Jinhua

99.8

102.6

97.7

Ningbo

99.8

102.7

96.1

Bengbu

100.3

104.4

109.9

Hefei

100.7

106.7

108.7

Anqing

99.9

101.0

101.0

Fuzhou

99.9

106.9

105.2

Quanzhou

100.0

103.7

100.3

Xiamen

100.4

106.8

113.2

Jiujiang

100.1

101.6

104.5

Nanchang

100.4

104.1

107.3

Ganzhou

99.8

100.4

100.2

Jinan

99.9

103.4

106.5

Yantai

100.2

104.7

104.8

Qingdao

99.8

102.6

103.8

Jining

100.0

101.8

108.7

Zhengzhou

100.4

107.8

113.8

Luoyang

100.6

105.9

113.9

Wuhan

100.0

106.7

111.8

Pingdingshan

100.3

105.0

112.5

Changsha

100.3

106.0

109.3

Yichang

99.9

105.1

109.2

Guangzhou

100.7

109.8

121.5

Xiangfan

100.0

105.9

115.9

Shenzhen

100.1

112.0

123.8

Yueyang

100.1

103.8

115.5

Nanning

100.4

103.5

107.5

Changde

100.1

104.0

114.7

Haikou

100.0

100.0

95.1

Huizhou

100.3

105.7

112.4

Chongqing

100.1

103.6

105.7

Zhanjiang

100.0

103.4

111.7

Chengdu

99.8

103.7

104.8

Shaoguan

99.9

102.2

109.6

Guiyang

100.1

107.8

119.5

Guilin

99.8

103.0

106.2

Kunming

100.5

105.0

115.9

Beihai

100.0

104.4

108.6

Xi’an

99.9

102.5

106.0

Sanya

100.0

102.1

96.6

Lanzhou

100.2

102.3

101.4

Luzhou

100.3

104.7

106.5

Xining

100.1

103.2

112.9

Nanchong

100.1

104.2

106.9

Yinchuan

100.4

107.0

112.5

Zunyi

100.1

102.7

112.4

Urumqi

100.3

104.9

113.9

Dali

99.8

101.0

104.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.3

111.3

130.2

100.1

111.1

128.7

100.1

111.2

128.1

Tianjin

100.0

105.0

117.0

100.2

105.2

114.2

100.1

104.9

114.3

Shijiazhuang

100.0

109.8

123.4

100.0

107.0

122.5

100.2

107.2

119.9

Taiyuan

100.0

110.7

118.3

100.2

110.8

118.9

99.9

108.6

114.4

Hohhot

100.2

109.9

117.9

100.1

108.2

114.8

99.9

109.0

118.0

Shenyang

100.2

107.7

124.8

100.0

108.1

120.9

100.0

107.9

117.9

Dalian

100.1

106.7

119.1

100.1

107.4

119.8

100.0

106.4

117.9

Changchun

100.3

106.9

120.1

100.2

108.3

115.3

100.1

106.6

109.9

Harbin

100.0

106.8

117.0

100.0

106.1

114.9

99.9

106.3

114.0

Shanghai

100.3

114.2

130.4

100.3

113.4

125.7

100.2

113.3

125.1

Nanjing

100.4

109.6

118.4

100.3

109.4

119.3

100.5

110.5

118.9

Hangzhou

99.1

105.0

102.6

99.7

106.0

101.2

99.2

106.4

101.2

Ningbo

99.9

104.1

100.4

100.0

105.3

99.0

99.7

105.9

101.6

Hefei

100.1

108.0

117.8

100.2

108.8

115.0

100.0

108.4

112.2

Fuzhou

100.0

109.4

121.1

100.0

108.8

123.4

100.1

108.9

119.1

Xiamen

100.6

112.9

131.3

100.4

113.8

129.9

100.2

110.0

124.0

Nanchang

100.0

106.8

118.2

100.0

106.3

121.0

99.9

106.6

116.9

Jinan

100.1

108.4

118.9

100.0

106.3

114.3

100.0

107.6

113.5

Qingdao

100.0

107.1

110.7

100.2

107.9

113.2

100.0

107.2

109.4

Zhengzhou

100.2

107.6

123.9

99.9

105.4

120.8

100.0

107.0

121.9

Wuhan

100.1

108.1

119.4

100.2

107.0

118.5

100.2

108.6

116.3

Changsha

100.1

108.0

126.9

100.1

107.7

123.7

100.3

109.4

121.6

Guangzhou

100.1

111.3

130.8

100.0

111.5

133.4

100.1

110.7

127.2

Shenzhen

100.1

111.8

129.9

100.1

112.3

125.4

100.3

110.3

124.9

Nanning

100.2

107.8

114.1

100.0

107.6

113.5

100.1

109.2

113.7

Haikou

100.1

102.9

106.9

99.9

102.3

103.8

100.0

102.6

103.4

Chongqing

100.1

105.8

118.1

100.0

106.2

113.8

100.2

106.9

114.0

Chengdu

100.1

106.2

114.9

100.2

107.1

117.2

100.1

106.4

112.2

Guiyang

100.2

106.7

118.3

100.3

104.6

115.3

100.2

105.2

114.6

Kunming

100.1

106.3

120.0

100.2

106.1

117.3

100.3

105.5

113.1

Xi’an

100.4

108.4

121.9

100.3

107.7

116.9

100.3

110.2

118.4

Lanzhou

100.0

105.9

117.0

100.2

105.1

116.2

99.9

105.1

119.1

Xining

100.1

108.5

121.5

100.3

108.6

122.7

100.0

108.7

121.1

Yinchuan

100.0

108.7

120.1

100.3

108.0

114.5

100.0

106.5

116.8

Urumqi

100.1

108.7

127.2

100.0

105.6

127.1

99.9

106.0

119.8

Tangshan

100.3

102.3

105.5

100.1

101.2

104.3

99.9

100.4

101.8

Qinhuangdao

100.3

105.3

119.5

100.1

105.2

116.6

100.0

104.5

115.7

Baotou

100.3

105.0

115.6

100.0

105.7

116.3

100.0

102.1

109.5

Dandong

100.0

106.5

120.1

100.1

106.5

118.0

99.9

106.4

114.9

Jinzhou

100.0

108.4

117.8

100.1

109.1

118.4

99.9

109.4

113.0

Jilin

100.2

105.9

116.3

100.0

106.5

116.1

100.2

106.9

117.1

Mudanjiang

100.1

103.5

113.4

100.1

103.8

114.0

99.9

102.0

113.5

Wuxi

100.1

102.9

110.2

100.0

103.5

108.3

99.3

103.6

107.5

Yangzhou

100.1

107.1

115.4

100.2

106.4

112.8

100.0

107.3

113.5

Xuzhou

99.9

106.4

113.4

100.1

106.8

115.3

99.9

107.9

113.1

Wenzhou

99.8

94.8

80.5

99.9

95.5

81.5

99.9

95.9

77.3

Jinhua

100.0

106.1

112.1

99.3

105.4

106.6

99.8

105.1

100.7

Bengbu

100.0

106.8

113.3

100.1

103.0

108.0

99.8

105.2

110.9

Anqing

99.6

104.3

112.0

99.9

103.7

109.5

99.7

104.7

109.9

Quanzhou

100.0

107.2

110.5

100.0

107.1

111.2

100.2

106.0

107.6

Jiujiang

100.1

105.4

111.4

100.1

105.4

112.0

99.9

103.3

106.1

Ganzhou

99.6

105.9

114.5

99.7

106.0

115.8

99.7

104.1

114.2

Yantai

100.1

106.6

112.9

100.4

107.7

115.4

100.0

104.4

109.0

Jining

100.1

106.1

115.1

100.1

106.8

115.2

100.0

104.8

110.4

Luoyang

100.1

108.4

123.0

100.0

105.8

115.4

100.0

107.8

116.7

Pingdingshan

100.0

107.5

117.6

100.2

109.2

118.7

100.1

104.5

109.5

Yichang

100.1

107.2

116.2

100.0

106.1

116.0

100.0

106.2

113.9

Xiangfan

100.0

105.9

118.5

100.2

106.1

117.3

100.2

104.7

112.7

Yueyang

100.2

108.1

121.4

100.4

109.0

123.1

99.9

107.2

119.6

Changde

100.1

106.8

118.6

100.2

105.2

113.2

100.2

105.3

114.6

Huizhou

99.8

110.4

122.9

99.4

106.1

115.7

99.4

107.1

111.2

Zhanjiang

100.2

107.7

118.9

100.0

107.8

120.8

99.6

107.3

116.1

Shaoguan

100.2

103.5

115.7

100.0

103.4

113.3

100.2

101.4

108.3

Guilin

100.0

111.8

118.7

100.1

112.2

122.2

100.0

110.8

112.8

Beihai

100.1

108.0

112.9

100.0

109.1

115.0

100.0

107.8

108.6

Sanya

100.2

104.7

107.7

100.0

104.7

108.5

100.2

104.4

106.7

Luzhou

100.1

106.6

114.3

100.3

107.5

115.6

99.9

106.3

114.1

Nanchong

100.1

105.7

112.5

100.2

107.7

114.4

99.6

106.4

113.4

Zunyi

99.8

105.7

117.0

100.2

104.3

115.9

100.1

105.2

114.9

Dali

100.1

104.8

107.2

100.4

105.4

107.6

100.0

105.7

109.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.9

110.2

122.1

99.8

110.7

119.5

99.8

109.8

116.4

Tianjin

100.7

105.0

111.2

100.5

104.5

109.7

100.1

102.8

100.9

Shijiazhuang

100.2

102.6

101.7

99.9

102.2

102.4

100.3

102.2

96.6

Taiyuan

100.4

103.9

118.2

100.3

103.4

115.6

100.0

101.8

113.8

Hohhot

99.8

102.4

108.0

99.9

101.9

108.4

99.7

101.1

105.2

Shenyang

99.9

105.1

111.6

100.6

105.1

110.5

100.5

103.8

106.2

Dalian

100.1

101.6

108.9

99.9

99.6

106.9

99.9

103.0

110.9

Changchun

99.9

103.7

108.4

99.9

101.7

104.0

99.8

102.4

103.1

Harbin

100.2

104.1

104.3

100.1

104.3

105.4

100.2

102.5

102.5

Shanghai

100.0

108.9

120.4

99.9

107.6

117.6

100.2

106.8

111.8

Nanjing

100.8

106.5

105.9

100.5

105.6

104.8

99.8

106.6

110.4

Hangzhou

99.2

101.0

98.5

99.9

100.3

96.8

97.8

96.9

88.0

Ningbo

99.8

102.8

97.1

99.8

102.4

95.1

99.6

102.9

94.8

Hefei

100.6

106.2

111.0

100.8

106.8

108.3

100.5

107.2

106.4

Fuzhou

99.9

108.3

105.9

99.9

108.0

107.7

100.0

104.5

104.0

Xiamen

100.4

107.3

116.1

100.5

107.6

114.6

100.2

105.0

107.5

Nanchang

100.7

104.4

111.0

100.2

103.8

103.9

99.6

103.5

104.9

Jinan

99.5

102.8

104.1

100.4

103.9

108.3

99.9

104.0

110.5

Qingdao

99.9

104.4

105.1

99.7

101.7

102.8

99.9

100.9

103.2

Zhengzhou

100.3

108.6

115.3

100.4

107.8

113.0

100.3

106.6

112.8

Wuhan

100.1

106.4

111.7

100.0

106.9

112.6

99.7

106.6

109.2

Changsha

100.2

104.2

108.4

100.3

107.0

110.1

100.5

107.3

109.0

Guangzhou

100.3

109.4

125.0

100.7

109.6

119.9

101.4

111.1

116.9

Shenzhen

100.5

115.0

128.2

99.5

110.2

124.8

99.8

107.7

110.7

Nanning

100.4

103.3

107.8

100.3

103.8

109.1

100.8

103.1

103.3

Haikou

99.9

100.4

95.6

100.0

100.5

95.6

99.8

98.9

93.9

Chongqing

100.0

104.0

103.5

100.4

103.8