Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in February 2021
National Bureau of Statistics of China2021-03-15 10:00
*        Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

*        in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

               

Beijing

100.7

103.4

102.5

Tangshan

99.8

109.2

103.8

Tianjin

100.4

102.3

101.4

Qinhuangdao

99.8

103.3

100.9

Shijiazhuang

99.8

102.7

101.2

Baotou

99.7

102.5

101.2

Taiyuan

99.9

99.2

98.7

Dandong

100.5

106.3

104.0

Hohhot

99.8

104.5

102.3

Jinzhou

100.5

106.9

103.8

Shenyang

100.0

105.1

102.3

Jilin

100.6

103.4

101.4

Dalian

100.2

104.5

102.3

Mudanjiang

99.8

97.6

98.4

Changchun

99.8

102.6

100.7

Wuxi

100.2

105.6

102.3

Harbin

100.4

100.3

99.4

Xuzhou

101.2

110.3

105.8

Shanghai

100.5

105.0

103.0

Yangzhou

100.7

107.7

104.9

Nanjing

100.5

105.7

102.5

Wenzhou

100.2

104.9

102.5

Hangzhou

100.2

104.5

101.2

Jinhua

100.4

106.3

104.0

Ningbo

100.5

104.9

102.5

Bengbu

100.3

105.8

103.3

Hefei

100.6

105.0

104.1

Anqing

99.6

98.5

99.8

Fuzhou

100.3

105.1

103.2

Quanzhou

100.7

107.1

104.3

Xiamen

100.4

105.1

103.3

Jiujiang

100.8

103.6

102.2

Nanchang

100.1

100.9

100.5

Ganzhou

100.6

105.1

103.4

Jinan

100.4

100.2

100.1

Yantai

100.3

104.6

102.5

Qingdao

100.3

103.4

102.0

Jining

100.6

109.4

105.9

Zhengzhou

100.5

100.3

100.2

Luoyang

100.0

102.2

101.3

Wuhan

100.4

105.0

103.3

Pingdingshan

100.3

103.6

102.2

Changsha

101.0

105.6

103.5

Yichang

100.4

103.3

102.1

Guangzhou

100.9

106.9

105.5

Xiangfan

100.2

103.7

102.5

Shenzhen

100.1

103.8

101.8

Yueyang

100.4

101.8

100.5

Nanning

100.5

105.5

103.0

Changde

100.2

98.3

99.0

Haikou

100.6

103.8

102.5

Shaoguan

100.6

101.2

101.0

Chongqing

100.4

105.7

102.9

Zhanjiang

100.8

102.1

102.1

Chengdu

100.7

106.5

103.6

Huizhou

100.2

107.4

103.8

Guiyang

100.4

103.2

102.7

Guilin

100.5

101.2

100.7

Kunming

100.7

106.5

103.8

Beihai

99.7

95.8

97.1

Xi’an

100.8

107.4

104.4

Sanya

100.2

104.8

103.6

Lanzhou

100.7

105.6

104.0

Luzhou

99.6

99.8

99.1

Xining

100.6

109.1

105.1

Nanchong

100.8

100.8

99.7

Yinchuan

100.8

114.9

107.5

Zunyi

100.6

101.4

101.2

Urumqi

100.9

104.6

102.5

Dali

99.8

100.2

99.8

               

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

               

Beijing

101.2

108.5

105.2

Tangshan

100.6

107.7

104.0

Tianjin

100.1

97.1

98.6

Qinhuangdao

99.8

103.3

101.4

Shijiazhuang

99.8

97.7

98.6

Baotou

100.2

102.0

101.3

Taiyuan

99.8

97.4

98.2

Dandong

100.2

104.5

102.9

Hohhot

100.2

99.3

99.7

Jinzhou

100.2

99.6

99.7

Shenyang

100.4

107.4

103.5

Jilin

100.1

98.4

98.9

Dalian

100.5

107.0

103.8

Mudanjiang

99.8

90.1

94.9

Changchun

99.6

98.3

97.9

Wuxi

100.3

108.5

104.2

Harbin

100.4

96.3

97.4

Xuzhou

100.3

108.8

105.3

Shanghai

101.3

108.8

105.8

Yangzhou

100.5

105.5

103.8

Nanjing

100.6

105.2

103.2

Wenzhou

100.8

106.6

103.9

Hangzhou

100.4

108.2

104.3

Jinhua

100.5

107.0

104.8

Ningbo

100.7

110.1

105.9

Bengbu

100.3

104.2

102.7

Hefei

100.8

105.8

104.0

Anqing

99.6

98.4

98.5

Fuzhou

100.6

104.1

102.9

Quanzhou

100.8

106.1

104.5

Xiamen

100.5

105.6

103.5

Jiujiang

100.5

102.4

101.9

Nanchang

99.9

100.1

100.7

Ganzhou

100.3

102.5

101.5

Jinan

99.8

98.0

98.5

Yantai

100.3

100.6

101.1

Qingdao

100.3

98.8

99.3

Jining

100.5

106.0

104.0

Zhengzhou

100.3

97.2

99.0

Luoyang

99.9

102.8

101.4

Wuhan

100.5

101.6

101.3

Pingdingshan

100.4

103.7

102.2

Changsha

100.5

102.7

102.4

Yichang

99.8

99.1

99.5

Guangzhou

101.0

109.8

107.0

Xiangfan

99.8

98.6

99.1

Shenzhen

100.9

116.0

108.6

Yueyang

99.7

101.1

100.0

Nanning

100.2

103.3

102.1

Changde

100.0

98.2

99.4

Haikou

100.5

103.2

103.0

Shaoguan

100.1

100.3

100.4

Chongqing

100.2

100.7

100.9

Zhanjiang

100.3

98.8

99.9

Chengdu

100.8

109.3

104.7

Huizhou

100.6

104.5

103.3

Guiyang

100.1

96.8

98.2

Guilin

100.2

102.6

101.6

Kunming

100.8

104.4

102.9

Beihai

99.8

96.7

98.2

Xi’an

100.9

104.7

103.6

Sanya

100.7

101.3

102.0

Lanzhou

100.6

104.4

103.0

Luzhou

100.4

98.4

99.5

Xining

100.4

108.7

104.9

Nanchong

99.8

95.1

96.7

Yinchuan

100.5

110.0

105.4

Zunyi

100.2

100.9

100.7

Urumqi

100.5

107.2

103.8

Dali

100.6

102.6

101.5

               

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

                   

Beijing

100.5

103.2

101.6

100.4

102.2

101.4

100.9

104.3

103.8

Tianjin

100.5

102.0

101.3

100.5

102.2

101.3

100.2

103.3

101.8

Shijiazhuang

100.1

102.0

101.7

99.6

102.7

101.0

99.9

103.0

101.3

Taiyuan

100.0

100.5

99.5

100.1

99.1

98.7

99.6

98.8

98.4

Hohhot

99.1

103.1

101.3

99.9

104.9

102.4

99.9

104.3

102.4

Shenyang

100.2

104.8

102.1

100.0

105.1

102.3

99.8

105.5

102.5

Dalian

100.8

106.0

102.9

100.1

103.5

102.0

99.7

105.0

102.3

Changchun

99.9

103.1

101.2

99.5

101.9

100.2

100.0

102.9

100.9

Harbin

100.3

100.1

99.1

100.6

100.3

99.4

100.0

101.0

99.9

Shanghai

100.3

105.0

102.8

100.4

105.7

103.3

100.8

104.1

102.6

Nanjing

100.4

105.3

102.3

100.3

105.5

102.4

101.1

106.4

103.0

Hangzhou

100.1

105.5

101.7

100.2

104.1

100.9

100.4

104.9

101.5

Ningbo

100.4

105.4

102.8

100.5

104.8

102.5

100.6

104.8

102.5

Hefei

101.0

104.0

103.3

100.5

104.9

104.1

100.8

105.7

104.5

Fuzhou

100.6

104.2

103.4

100.2

105.3

103.1

100.1

105.7

103.4

Xiamen

100.2

104.8

102.9

100.4

104.6

103.3

100.5

106.0

103.6

Nanchang

100.5

101.0

100.8

100.1

100.7

100.2

100.0

101.6

101.4

Jinan

100.2

100.0

99.8

100.5

100.3

100.4

100.0

99.7

99.2

Qingdao

100.4

103.0

101.9

100.3

103.0

101.8

100.2

104.3

102.5

Zhengzhou

100.5

100.2

100.3

100.6

100.0

99.9

100.1

101.2

100.8

Wuhan

100.3

105.4

103.4

100.5

104.8

103.2

100.0

105.9

103.5

Changsha

100.3

105.0

102.9

101.3

105.7

103.8

100.5

105.9

102.8

Guangzhou

101.3

108.6

106.4

100.8

106.5

105.3

100.7

106.3

104.8

Shenzhen

100.2

104.4

102.0

100.0

102.9

101.3

100.4

105.2

102.7

Nanning

100.6

106.0

103.6

100.3

105.0

102.7

101.2

107.8

104.5

Haikou

101.4

103.1

102.4

100.4

104.3

102.7

100.6

102.5

102.1

Chongqing

100.1

106.6

103.4

100.8

105.8

102.8

99.5

104.6

102.9

Chengdu

100.6

108.2

104.2

100.7

105.5

103.4

100.9

107.7

103.9

Guiyang

100.0

102.3

102.0

100.5

103.3

102.7

100.5

103.3

102.8

Kunming

100.6

108.5

105.0

100.7

105.9

103.4

100.8

107.7

104.4

Xi’an

100.3

110.0

105.4

101.0

107.2

104.4

100.5

106.6

104.1

Lanzhou

101.0

107.9

105.1

100.7

105.2

104.0

100.3

105.3

103.4

Xining

100.3

107.3

104.4

100.6

109.4

105.1

100.9

109.0

105.4

Yinchuan

100.5

113.0

107.0

100.6

115.3

107.6

101.6

114.4

107.3

Urumqi

100.7

105.7

103.2

100.9

103.8

102.1

100.8

107.0

104.0

Tangshan

99.7

109.0

103.7

99.9

109.5

103.9

99.6

108.4

103.5

Qinhuangdao

100.0

102.9

100.7

99.9

103.6

101.1

99.5

102.5

100.4

Baotou

100.5

103.3

102.4

99.5

102.2

101.0

100.1

103.1

101.7

Dandong

100.4

105.7

104.0

100.7

106.5

104.0

100.3

106.2

103.9

Jinzhou

100.5

105.4

103.2

100.6

107.9

104.2

100.4

105.6

103.0

Jilin

100.4

102.1

100.8

100.7

104.2

101.7

100.3

102.5

100.7

Mudanjiang

99.6

98.9

98.9

99.9

96.8

98.2

100.0

99.1

99.2

Wuxi

100.2

104.9

101.6

100.2

106.0

102.6

100.1

104.6

101.6

Xuzhou

100.5

110.1

105.2

101.1

110.5

105.9

102.0

108.9

105.0

Yangzhou

101.1

109.9

106.5

100.6

107.4

104.7

100.8

108.0

104.9

Wenzhou

100.0

105.7

102.8

100.3

104.8

102.4

100.2

104.6

102.6

Jinhua

100.5

106.5

104.2

100.4

106.6

104.1

100.4

105.3

103.3

Bengbu

100.3

104.7

102.8

100.1

105.9

103.4

100.7

106.3

103.2

Anqing

99.5

97.9

99.1

99.6

98.5

100.0

99.3

98.6

99.7

Quanzhou

100.3

108.4

105.5

100.8

106.9

104.2

100.6

106.7

103.9

Jiujiang

100.6

103.6

101.6

100.8

103.7

102.2

101.1

103.2

102.4

Ganzhou

100.6

104.8

104.3

100.6

104.7

103.0

100.4

106.7

104.0

Yantai

100.2

104.4

102.4

100.3

104.4

102.4

100.3

105.8

102.8

Jining

101.4

109.4

105.7

100.4

109.5

105.7

100.9

109.3

106.3

Luoyang

100.0

101.3

100.4

100.1

102.3

101.4

99.7

102.3

101.3

Pingdingshan

99.9

104.1

101.8

100.4

103.4

102.2

99.8

104.1

102.6

Yichang

100.2

103.3

102.5

100.5

103.3

101.9

100.0

103.4

102.4

Xiangfan

100.2

103.9

102.7

100.1

103.4

102.4

100.2

105.9

103.1

Yueyang

100.7

101.4

100.0

100.2

101.7

100.4

100.4

102.3

101.1

Changde

99.9

99.2

99.7

100.3

98.0

98.8

100.1

99.4

99.5

Shaoguan

100.3

102.9

102.4

100.6

101.1

101.0

100.8

100.6

100.5

Zhanjiang

101.5

102.7

102.7

100.7

101.7

101.8

100.7

103.4

103.2

Huizhou

100.1

107.2

103.6

100.3

107.5

103.8

100.0

107.1

104.1

Guilin

100.7

100.1

100.4

100.4

101.4

100.8

100.4

102.7

101.4

Beihai

99.9

96.7

97.6

99.6

94.6

96.5

98.9

95.6

97.4

Sanya

99.9

105.6

103.3

100.4

104.8

103.9

100.0

103.5

102.8

Luzhou

99.9

99.6

99.3

99.7

100.0

99.2

98.3

99.3

98.5

Nanchong

100.8

100.1

99.1

101.0

101.0

100.0

100.3

101.8

99.5

Zunyi

101.0

101.1

101.1

100.4

101.6

101.1

101.4

100.5

101.6

Dali

100.6

101.2

100.8

99.6

100.1

99.9

99.8

100.0

99.2

                   

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

                   

Beijing

101.6

108.5

105.2

101.2

107.8

104.8

100.5

109.9

105.6

Tianjin

100.1

97.2

98.9

100.2

97.5

98.5

99.6

95.1

97.6

Shijiazhuang

100.4

98.9

99.4

99.3

96.6

97.8

100.0

98.2

98.8

Taiyuan

99.7

97.1

98.7

100.1

98.3

98.3

99.4

96.5

96.5

Hohhot

100.3

98.9

99.5

100.5

99.7

100.1

99.1

99.6

99.3

Shenyang

100.7

107.6

103.7

100.2

106.9

103.3

99.9

108.1

103.5

Dalian

100.6

106.7

103.8

100.5

107.7

104.0

100.4

106.8

103.1

Changchun

100.0

99.3

98.7

99.0

96.9

96.9

99.6

98.4

97.8

Harbin

100.4

96.4

97.6

100.4

96.4

97.7

100.3

96.0

96.3

Shanghai

101.4

109.2

106.6

101.6

108.8

105.6

100.5

107.4

104.1

Nanjing

100.8

104.1

102.4

100.2

106.2

104.1

100.5

106.4

103.8

Hangzhou

100.4

108.8

104.6

100.5

107.0

103.8

100.3

108.3

104.3

Ningbo

101.0

110.9

106.6

100.4

109.5

105.4

100.7

109.5

105.4

Hefei

100.7

105.3

103.6

100.7

105.9

104.0

101.2

106.9

105.0

Fuzhou

100.8

104.2

103.3

100.3

103.3

102.1

100.9

106.2

104.1

Xiamen

100.6

106.0

103.8

100.3

105.7

103.4

100.6

105.0

103.1

Nanchang

99.3

99.5

100.6

100.3

100.5

100.7

99.9

100.1

100.9

Jinan

99.6

97.9

98.6

99.8

98.0

98.5

99.9

98.0

98.4

Qingdao

100.7

98.6

99.3

100.0

99.2

99.4

99.9

98.5

99.0

Zhengzhou

100.6

97.8

99.3

100.0

96.7

98.7

100.3

97.0

98.9

Wuhan

100.0

100.4

100.3

100.7

102.6

102.1

100.9

101.6

101.4

Changsha

100.1

102.0

102.0

101.1

103.4

103.1

100.2

102.5

101.6

Guangzhou

100.8

110.0

106.7

101.1

110.2

107.8

101.0

108.3

105.4

Shenzhen

101.0

117.6

109.7

101.0

115.1

107.8

100.7

111.5

106.0

Nanning

100.0

103.7

102.4

100.2

103.3

102.0

100.4

102.8

101.8

Haikou

100.5

103.3

102.8

100.5

103.8

103.1

100.7

101.5

103.1

Chongqing

100.3

100.3

100.9

100.1

101.2

100.9

100.0

101.1

101.1

Chengdu

100.6

109.3

104.3

100.8

108.6

104.7

101.8

110.7

105.7

Guiyang

100.1

96.7

98.6

99.8

96.3

97.8

100.8

97.9

98.8

Kunming

100.7

103.3

102.6

101.0

104.0

102.6

100.7

107.1

104.1

Xi’an

101.3

103.7

103.4

100.5

105.3

103.6

101.6

105.3

104.0

Lanzhou

101.0

106.3

103.8

100.2

103.1

102.7

100.0

102.0

101.4

Xining

100.6

109.0

106.1

100.3

108.1

103.8

100.3

110.2

106.0

Yinchuan

100.4

109.2

104.5

100.5

110.3

105.7

100.3

110.4

105.6

Urumqi

101.1

108.5

104.9

100.1

106.0

102.8

100.7

107.5

104.5

Tangshan

100.5

107.8

104.2

100.6

107.7

103.7

100.4

106.8

103.5

Qinhuangdao

99.9

104.4

101.8

99.6

102.4

100.9

99.9

102.1

101.0

Baotou

100.3

102.1

101.8

100.2

102.9

101.3

99.9

99.0

100.0

Dandong

100.2

104.2

102.9

100.1

105.2

103.2

100.3

103.6

102.1

Jinzhou

100.2

99.6

100.1

100.3

99.3

99.2

100.2

100.9

100.3

Jilin

100.2

99.3

99.4

100.1

97.3

98.2

99.9

98.4

99.0

Mudanjiang

99.7

89.6

94.4

99.9

91.0

95.6

100.0

90.3

95.4

Wuxi

100.3

108.7

104.5

100.2

108.4

103.8

100.6

108.2

104.6

Xuzhou

100.6

109.5

105.9

100.0

108.6

104.6

100.7

107.8

106.0

Yangzhou

100.1

105.1

103.2

100.9

105.9

104.3

100.5

105.5

104.0

Wenzhou

101.0

106.2

103.9

100.8

107.1

104.1

100.4

106.3

103.5

Jinhua

100.4

108.3

105.4

100.6

106.8

105.0

100.5

104.5

103.4

Bengbu

100.1

104.2

102.5

100.5

104.2

102.8

100.1

105.6

103.1

Anqing

99.6

99.0

98.6

99.7

98.1

98.5

99.4

97.5

97.6

Quanzhou

100.9

106.9

104.7

101.0

106.1

104.7

100.3

105.5

104.0

Jiujiang

100.1

103.4

102.2

100.8

102.0

101.9

100.4

101.3

100.9

Ganzhou

100.0

102.7

101.7

100.4

102.6

101.5

100.1

102.3

101.5

Yantai

100.4

100.4

100.8

100.2

101.1

101.5

100.4

100.2

101.3

Jining

100.3

106.1

103.7

100.7

106.0

104.0

100.2

106.2

104.5

Luoyang

100.1

102.1

100.9

100.0

103.5

101.8

99.2

102.0

101.1

Pingdingshan

99.7

104.0

102.3

100.9

103.8

102.3

100.1

103.0

101.7

Yichang

99.9

99.4

99.9

99.8

98.9

99.3

99.6

99.4

99.6

Xiangfan

99.6

98.8

99.3

100.0

98.8

99.2

99.2

97.1

98.5

Yueyang

99.7

98.8

98.9

99.8

102.5

100.7

99.3

99.9