Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in March 2020

National Bureau of Statistics of China 2020-04-16 09:30 Print| Large| Medium| Small

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

100.0

104.1

144.8

Tangshan

100.9

113.2

141.6

Tianjin

99.9

100.1

131.7

Qinhuangdao

100.4

108.1

148.3

Shijiazhuang

100.2

106.5

156.0

Baotou

100.1

104.4

123.7

Taiyuan

100.1

101.7

129.4

Dandong

100.4

106.2

130.2

Hohhot

100.1

113.7

151.5

Jinzhou

100.2

107.5

121.7

Shenyang

100.4

108.7

143.2

Jilin

100.5

108.8

136.9

Dalian

100.2

106.1

137.7

Mudanjiang

99.9

104.5

124.7

Changchun

100.4

108.0

138.3

Wuxi

100.5

109.0

155.2

Harbin

100.3

108.1

143.9

Yangzhou

100.4

109.5

152.4

Shanghai

100.1

102.4

150.4

Xuzhou

100.6

111.3

161.0

Nanjing

100.2

103.3

153.6

Wenzhou

99.4

102.4

120.0

Hangzhou

101.3

105.4

149.8

Jinhua

100.0

107.1

135.0

Ningbo

100.3

106.5

139.9

Bengbu

100.4

103.8

131.1

Hefei

100.1

102.3

161.5

Anqing

99.4

100.0

125.0

Fuzhou

100.4

104.0

145.6

Quanzhou

100.4

103.7

116.1

Xiamen

100.0

103.5

157.4

Jiujiang

99.8

107.7

144.5

Nanchang

99.7

102.3

140.4

Ganzhou

99.9

103.2

129.1

Jinan

99.6

97.8

140.2

Yantai

100.3

109.6

144.1

Qingdao

99.5

102.3

138.5

Jining

100.4

107.8

135.9

Zhengzhou

99.8

100.5

144.0

Luoyang

99.9

111.5

143.7

Wuhan

100.0

109.5

161.6

Pingdingshan

100.1

106.2

130.4

Changsha

100.3

105.0

148.1

Yichang

99.7

98.4

129.2

Guangzhou

99.5

101.7

156.0

Xiangfan

100.0

108.7

136.1

Shenzhen

100.5

105.2

152.7

Yueyang

100.0

97.7

119.8

Nanning

100.2

110.5

152.1

Changde

99.6

101.8

127.3

Haikou

100.0

105.8

148.5

Huizhou

99.8

104.9

141.9

Chongqing

100.3

106.2

142.7

Zhanjiang

99.3

101.9

129.1

Chengdu

100.5

110.5

156.8

Shaoguan

99.9

99.2

121.9

Guiyang

99.9

102.6

146.2

Guilin

99.8

104.9

130.2

Kunming

100.0

108.6

147.2

Beihai

100.0

106.0

142.4

Xi’an

100.5

111.0

170.9

Sanya

99.5

105.8

154.3

Lanzhou

99.8

104.1

127.2

Luzhou

99.8

96.4

119.8

Xining

101.4

113.2

139.8

Nanchong

100.5

100.5

127.9

Yinchuan

101.1

112.5

131.4

Zunyi

100.2

102.2

128.8

Urumqi

100.0

99.9

116.3

Dali

100.3

110.9

149.7

               

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

100.2

99.3

144.9

Tangshan

101.0

116.4

135.2

Tianjin

99.5

97.7

132.3

Qinhuangdao

99.9

106.2

130.4

Shijiazhuang

100.0

99.1

125.6

Baotou

99.7

104.3

113.4

Taiyuan

101.4

103.8

130.2

Dandong

100.1

107.8

118.4

Hohhot

99.4

106.3

132.3

Jinzhou

100.3

102.5

103.4

Shenyang

100.4

109.0

131.1

Jilin

100.2

106.5

124.0

Dalian

100.5

103.8

122.4

Mudanjiang

99.5

97.8

108.2

Changchun

100.4

106.5

126.9

Wuxi

100.5

109.3

148.6

Harbin

100.2

111.5

136.3

Yangzhou

100.3

104.9

129.9

Shanghai

100.3

101.6

140.1

Xuzhou

100.4

105.1

128.8

Nanjing

100.2

104.6

146.3

Wenzhou

99.8

102.7

116.1

Hangzhou

100.7

103.1

145.6

Jinhua

100.3

101.3

120.5

Ningbo

100.5

108.1

134.5

Bengbu

99.9

103.9

125.6

Hefei

100.2

103.1

162.0

Anqing

100.3

96.4

117.4

Fuzhou

99.8

102.7

129.3

Quanzhou

99.8

101.6

116.4

Xiamen

100.1

104.1

142.6

Jiujiang

99.9

106.5

130.9

Nanchang

99.5

100.0

131.9

Ganzhou

99.7

104.3

129.8

Jinan

100.0

95.9

128.4

Yantai

99.6

101.0

124.8

Qingdao

99.6

94.1

124.8

Jining

100.2

107.1

138.0

Zhengzhou

99.4

96.6

126.9

Luoyang

100.3

110.2

129.2

Wuhan

100.0

97.7

144.4

Pingdingshan

100.3

106.1

123.2

Changsha

100.0

98.7

134.0

Yichang

99.4

95.5

117.6

Guangzhou

99.8

99.1

147.1

Xiangfan

99.8

102.7

121.9

Shenzhen

101.6

109.7

167.1

Yueyang

100.0

98.2

112.1

Nanning

100.1

106.8

137.5

Changde

99.3

97.7

112.8

Haikou

99.4

98.2

112.8

Huizhou

100.0

103.1

135.4

Chongqing

99.3

99.3

126.3

Zhanjiang

99.3

96.4

109.3

Chengdu

100.7

101.8

119.8

Shaoguan

100.0

99.1

115.1

Guiyang

99.7

96.6

118.2

Guilin

100.0

104.4

112.6

Kunming

100.5

105.5

134.5

Beihai

99.9

100.0

122.6

Xi’an

99.7

99.0

120.7

Sanya

99.5

97.5

119.4

Lanzhou

99.7

107.0

125.5

Luzhou

99.5

98.6

118.6

Xining

100.5

110.4

124.5

Nanchong

100.0

99.5

119.5

Yinchuan

100.4

106.3

114.4

Zunyi

100.0

95.6

112.8

Urumqi

100.7

101.4

124.8

Dali

100.2

107.5

131.3

               

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

100.4

102.0

127.5

100.1

102.7

145.4

99.7

106.5

157.4

Tianjin

99.9

99.0

137.8

99.7

99.2

129.9

100.3

102.7

130.6

Shijiazhuang

99.5

106.8

152.6

100.3

107.3

158.5

100.5

104.4

151.9

Taiyuan

100.4

103.4

136.5

100.0

101.1

129.8

100.2

101.9

126.5

Hohhot

100.0

112.3

143.6

100.1

112.4

150.8

100.1

116.6

156.9

Shenyang

100.4

107.6

142.4

100.2

108.9

143.3

100.5

110.5

144.6

Dalian

100.9

106.3

137.7

99.8

106.7

142.3

99.9

104.5

129.0

Changchun

100.2

107.8

144.5

100.4

108.1

134.7

100.8

108.0

136.3

Harbin

100.1

107.5

141.4

100.5

107.7

143.1

100.0

109.4

147.9

Shanghai

100.1

101.6

152.5

100.3

101.7

150.4

99.8

103.3

149.8

Nanjing

100.1

104.2

158.6

100.0

102.2

152.4

100.5

104.7

151.8

Hangzhou

101.1

106.1

157.7

101.4

104.6

146.9

101.4

105.1

143.3

Ningbo

100.6

106.2

147.2

100.1

107.4

141.2

100.6

105.4

135.2

Hefei

99.9

103.0

160.2

100.1

102.1

161.5

100.1

101.8

163.6

Fuzhou

100.1

103.5

141.5

100.7

103.8

143.3

100.1

104.5

151.1

Xiamen

99.6

100.8

151.2

100.3

105.5

162.6

99.8

102.3

153.4

Nanchang

99.6

102.4

142.8

99.6

101.3

138.7

100.3

105.6

144.4

Jinan

100.3

100.6

141.8

99.5

96.9

139.1

99.8

99.5

143.2

Qingdao

99.7

103.5

141.3

99.2

101.7

137.8

99.9

101.4

134.5

Zhengzhou

99.8

101.1

147.4

99.8

99.6

141.8

100.0

101.2

140.1

Wuhan

100.0

111.3

166.3

100.0

109.2

160.8

100.0

108.2

157.7

Changsha

100.6

104.4

146.2

100.1

104.5

147.4

100.5

106.1

150.5

Guangzhou

99.5

103.5

161.2

99.4

102.0

154.3

99.7

100.5

156.0

Shenzhen

100.6

105.6

152.8

100.3

103.5

150.4

100.5

105.5

154.2

Nanning

100.2

109.6

153.3

100.0

111.2

150.5

100.6

110.8

153.3

Haikou

100.2

104.8

143.9

100.2

105.0

149.5

99.5

108.8

149.9

Chongqing

100.1

107.7

150.2

100.5

105.7

138.8

100.1

104.5

137.6

Chengdu

100.8

111.4

159.3

100.3

108.1

151.9

100.6

112.5

159.8

Guiyang

99.8

101.8

148.2

99.9

103.2

146.9

99.9

102.3

141.4

Kunming

100.6

108.9

147.0

99.6

109.1

148.9

100.3

107.4

144.1

Xi’an

100.5

113.2

176.5

100.5

111.2

170.7

100.4

108.5

165.6

Lanzhou

100.2

105.2

132.3

99.3

104.1

125.8

100.0

102.7

122.8

Xining

100.8

109.8

137.0

101.5

113.7

140.9

101.3

113.2

137.7

Yinchuan

100.9

112.8

130.5

101.2

112.5

131.2

101.0

112.5

132.3

Urumqi

100.1

100.6

116.5

99.8

99.5

118.4

100.4

100.3

110.3

Tangshan

100.6

109.1

133.5

101.2

115.1

145.3

100.5

113.4

142.3

Qinhuangdao

100.9

107.6

149.1

100.3

108.8

150.5

100.4

105.9

139.5

Baotou

100.1

105.1

130.2

99.9

104.2

122.2

100.6

104.4

123.4

Dandong

100.0

105.4

130.6

100.5

107.0

131.3

100.8

104.7

125.4

Jinzhou

100.5

108.8

120.0

100.0

106.9

122.1

100.6

108.7

125.5

Jilin

100.2

109.0

137.3

100.7

109.5

136.9

100.4

105.9

135.4

Mudanjiang

100.0

104.0

122.0

99.9

104.8

126.6

99.7

104.9

123.2

Wuxi

100.6

110.2

165.8

100.5

108.6

155.6

100.4

108.9

146.6

Yangzhou

100.8

110.4

155.2

100.2

109.1

151.9

100.5

110.3

152.2

Xuzhou

101.0

112.1

164.8

100.5

111.7

160.9

100.4

108.7

157.2

Wenzhou

99.7

101.0

118.7

99.4

103.2

121.5

99.3

102.3

119.1

Jinhua

100.2

108.0

139.9

99.9

105.5

135.0

100.0

108.3

129.9

Bengbu

99.9

104.0

131.2

100.5

103.7

131.6

101.1

104.4

124.2

Anqing

99.5

99.6

124.4

99.3

100.3

126.1

99.6

99.2

119.7

Quanzhou

100.4

103.9

117.6

100.5

104.2

115.3

100.2

102.8

116.3

Jiujiang

100.4

107.6

148.5

99.7

107.6

143.1

99.9

107.8

147.8

Ganzhou

99.0

103.2

128.2

100.0

103.3

128.3

100.6

103.2

133.7

Yantai

100.2

110.0

141.5

100.3

109.3

147.4

100.8

109.7

138.7

Jining

101.1

107.5

135.9

100.4

108.3

137.7

100.4

106.9

131.8

Luoyang

100.0

112.2

152.5

100.0

111.4

142.8

99.4

111.5

139.9

Pingdingshan

100.4

107.0

130.2

100.0

106.2

130.8

100.1

104.9

129.0

Yichang

99.4

99.0

132.4

99.9

98.5

128.5

99.2

97.1

128.4

Xiangfan

100.0

109.4

143.9

100.0

108.6

135.1

100.0

108.2

131.3

Yueyang

100.2

97.6

119.6

100.1

97.3

117.8

99.7

98.7

124.3

Changde

99.3

100.4

131.2

99.6

102.5

126.7

100.1

102.4

122.0

Huizhou

99.8

102.8

142.7

99.7

105.3

140.9

100.1

105.8

143.0

Zhanjiang

99.6

102.7

129.2

99.2

101.9

129.5

98.9

100.5

127.3

Shaoguan

99.9

99.0

122.4

99.8

99.4

122.0

99.9

99.1

121.6

Guilin

99.8

103.4

127.1

99.5

105.0

130.0

100.7

106.1

133.6

Beihai

100.0

106.4

142.7

100.2

105.3

142.2

99.0

106.4

140.4

Sanya

100.2

107.5

156.6

99.0

104.0

154.2

99.0

105.6

150.8

Luzhou

99.3

96.6

120.3

100.0

96.2

119.6

100.4

97.6

119.4

Nanchong

100.6

102.0

129.4

100.4

99.9

127.6

100.9

100.8

124.5

Zunyi

100.1

105.3

134.3

100.3

101.7

127.2

99.7

99.2

129.0

Dali

100.5

111.3

151.6

100.3

112.7

154.6

100.1

109.1

144.4

                   

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

100.4

98.3

145.1

99.9

100.0

143.7

100.1

100.6

146.9

Tianjin

99.3

95.9

132.2

99.8

99.3

134.5

99.2

98.5

126.2

Shijiazhuang

100.1

99.3

126.1

99.9

98.8

124.9

100.0

99.2

126.2

Taiyuan

101.2

104.8

131.7

101.5

103.1

130.7

101.7

103.0

126.5

Hohhot

99.1

106.7

132.8

99.7

106.2

132.2

99.6

104.8

130.9

Shenyang

100.6

108.6

130.2

100.0

110.0

133.7

100.4

109.7

130.4

Dalian

100.5

103.0

121.1

100.5

104.8

123.8

100.7

104.6

124.6

Changchun

100.4

107.3

129.3

100.4

105.9

124.8

100.1

104.8

122.4

Harbin

100.4

110.7

134.8

100.0

112.2

136.1

100.2

111.3

139.9

Shanghai

99.8

101.6

139.6

100.6

102.5

141.3

100.6

99.7

138.8

Nanjing

100.5

104.8

136.5

99.9

104.1

148.1

100.2

105.7

162.3

Hangzhou

101.2

104.5

149.2

100.2

102.1

145.4

100.4

101.7

138.7

Ningbo

100.6

109.4

136.9

100.4

108.1

134.8

100.5

105.6

129.2

Hefei

100.0

102.7

162.7

100.4

103.6

161.2

100.2

102.4

162.9

Fuzhou

99.5

103.5

128.6

99.8

102.2

127.8

100.1

102.7

132.5

Xiamen

100.3

104.2

146.0

100.2

103.5

140.2

99.9

104.9

142.4

Nanchang

99.4

99.5

135.3

99.6

100.4

129.4

99.7

100.9

128.1

Jinan

100.1

96.1

129.5

99.8

95.3

127.3

99.9

97.5

128.6

Qingdao

99.8

96.2

126.7

99.1

91.1

123.7

100.0

95.8

122.8

Zhengzhou

99.7

95.5

126.7

99.1

97.1

127.1

99.3

97.7

126.9

Wuhan

100.0

100.2

150.6

100.0

95.6

140.0

100.0

98.1

143.3

Changsha

99.8

97.0

131.1

99.9

99.5

133.9

100.2

99.4

137.2

Guangzhou

99.7

98.1

145.1

99.7

100.6

150.1

100.4

98.5

145.9

Shenzhen

101.4

110.5

170.1

102.2

108.3

160.8

101.1

109.9

170.1

Nanning

100.1

107.1

135.5

100.2

106.4

135.8

99.8

106.9

145.0

Haikou

99.4

97.2

110.9

99.7

100.2

116.4

98.5

95.3

109.0

Chongqing

99.0

98.9

125.9

99.8

99.8

129.1

98.7

99.2

120.3

Chengdu

101.0

102.7

121.7

100.5

101.6

117.9

100.4

99.6

118.9

Guiyang

99.7

96.1

117.2

99.7

96.7

117.0

99.8

97.4

123.2

Kunming

100.2

104.5

132.0

100.5

106.0

134.4

100.8

106.0

138.3

Xi’an

99.8

100.5

125.6

99.8

96.6

117.4

99.4

102.2

120.1

Lanzhou

100.1

105.4

124.9

99.0

108.5

126.7

100.0

107.6

124.6

Xining

99.8

109.4

122.2

101.0

111.6

125.9

99.9

108.4

122.9

Yinchuan

100.4

105.8

114.2

100.3

106.9

114.7

100.5

105.5

113.3

Urumqi

100.7

101.6

124.4

100.9

101.2

125.9

100.0

101.3

121.3

Tangshan

101.0

116.4

136.9

100.9

117.5

134.8

101.2

113.9

128.1

Qinhuangdao

100.2

105.2

130.7

99.6

107.2

132.0

100.0

105.4

121.5

Baotou

99.1

104.1

111.6

100.1

104.4

115.8

100.0

104.7

110.5

Dandong

99.5

107.5

116.7

100.9

108.3

122.4

100.1

108.2

113.5

Jinzhou

100.2

101.4

104.6

100.4

103.9

102.1

100.8

103.0

102.1

Jilin

100.3

106.4

124.5

100.1

106.6

124.2

100.1

106.8

121.4

Mudanjiang

99.5

98.1

109.2

99.5

97.2

106.7

99.0

96.1

98.0

Wuxi

100.3

109.6

150.3

100.5

108.5

146.5

100.6

111.1

150.8

Yangzhou

100.6

105.4

132.7

100.1

104.5

127.3

99.7

104.1

128.4

Xuzhou

100.2

105.4

130.5

100.5

105.5

127.1

100.3

103.1

130.4

Wenzhou

100.3

106.2

126.2

99.5

101.6

114.6

99.7

100.7

108.8

Jinhua

100.3

102.4

124.7

100.2

100.5

117.9

100.3

100.7

117.7

Bengbu

100.1

104.6

127.6

99.7

103.0

122.9

99.9

102.9

124.9

Anqing

100.5

96.4

116.9

100.2

96.2

117.7

100.3

98.1

118.6

Quanzhou

99.5

101.0

115.4

99.7

101.7

117.0

100.3

102.4

117.1

Jiujiang

100.0

105.8

132.9

99.9

107.2

129.7

99.5

106.5

127.7

Ganzhou

100.0

104.8

131.1

99.7

104.5

131.1

99.5

103.3

126.3

Yantai

99.7

100.5

127.1

99.6

100.8

122.8

99.6

103.9

121.0

Jining

100.6

106.8

135.8

100.0

107.4

139.8

99.4

107.1

138.3

Luoyang

100.3

112.5

135.3

100.7

108.9

126.7

99.7

110.0

126.8

Pingdingshan

100.1

105.4

119.0

100.4

107.2

125.1

100.5

105.6

127.1

Yichang

99.3

96.2

119.5

99.5

95.3

117.7

99.4

94.4

112.2

Xiangfan

99.8

102.9

121.8

99.9

102.8

124.0

99.3

101.9

114.8

Yueyang

99.4

99.2

114.4

100.4

97.5

109.9

100.5

98.0

113.8

Changde

99.0

96.9

112.0

99.7

98.6

113.7

98.7

97.1

112.4

Huizhou

99.5

102.3

137.0

100.1