Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2018
National Bureau of Statistics of China2018-05-16 16:47
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.2

99.3

135.1

Tangshan

100.7

104.9

111.1

Tianjin

100.1

100.6

129.4

Qinhuangdao

100.7

107.3

116.4

Shijiazhuang

100.3

102.7

125.2

Baotou

100.6

107.1

107.0

Taiyuan

101.4

107.7

114.8

Dandong

102.0

106.1

104.0

Hohhot

101.0

108.1

109.6

Jinzhou

100.7

104.4

100.4

Shenyang

100.8

110.3

117.8

Jilin

100.6

106.7

110.3

Dalian

101.1

110.9

115.4

Mudanjiang

100.8

106.4

106.2

Changchun

100.9

109.3

115.5

Wuxi

99.8

98.0

132.4

Harbin

101.3

112.0

117.2

Yangzhou

100.9

106.8

123.4

Shanghai

99.9

99.8

145.1

Xuzhou

100.8

109.5

123.8

Nanjing

99.8

98.4

145.1

Wenzhou

99.9

105.0

114.0

Hangzhou

100.1

99.7

133.4

Jinhua

101.3

107.8

120.8

Ningbo

101.1

105.6

123.4

Bengbu

100.0

104.7

116.7

Hefei

99.8

99.4

147.7

Anqing

99.7

102.5

113.3

Fuzhou

99.9

98.3

127.4

Quanzhou

100.0

100.0

110.7

Xiamen

100.3

100.4

151.3

Jiujiang

100.2

105.5

122.1

Nanchang

100.3

104.2

124.7

Ganzhou

100.2

101.5

116.8

Jinan

100.1

100.6

122.4

Yantai

101.2

109.1

117.1

Qingdao

100.1

103.1

118.5

Jining

100.6

108.1

111.0

Zhengzhou

100.5

99.6

130.3

Luoyang

100.7

108.0

115.5

Wuhan

99.8

100.5

129.8

Pingdingshan

101.2

107.1

113.5

Changsha

100.2

103.8

127.3

Yichang

100.3

106.6

116.9

Guangzhou

99.9

99.2

136.8

Xiangfan

100.6

106.2

109.5

Shenzhen

100.1

97.8

144.8

Yueyang

100.2

108.1

115.2

Nanning

100.2

106.6

124.4

Changde

100.5

107.3

111.8

Haikou

101.9

107.2

118.0

Huizhou

100.1

102.7

131.5

Chongqing

101.1

107.4

121.1

Zhanjiang

100.2

107.4

117.3

Chengdu

100.3

101.1

106.8

Shaoguan

100.4

104.8

117.5

Guiyang

101.3

110.1

119.7

Guilin

100.7

107.8

113.5

Kunming

100.7

110.4

117.4

Beihai

100.8

111.1

119.6

Xi’an

101.6

111.2

125.7

Sanya

101.9

105.4

114.9

Lanzhou

100.5

105.7

111.0

Luzhou

100.4

106.7

111.5

Xining

99.8

105.5

107.7

Nanchong

101.0

110.1

113.9

Yinchuan

100.6

106.2

107.3

Zunyi

100.8

109.4

112.2

Urumqi

101.1

110.1

108.6

Dali

101.2

108.7

112.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.9

93.1

146.1

Tangshan

99.9

102.0

106.1

Tianjin

101.7

99.4

130.7

Qinhuangdao

100.6

103.6

110.7

Shijiazhuang

100.4

99.6

119.5

Baotou

100.5

102.9

101.8

Taiyuan

101.3

108.7

117.4

Dandong

101.4

104.2

102.7

Hohhot

100.5

104.5

103.5

Jinzhou

100.5

101.4

94.6

Shenyang

100.3

105.9

109.8

Jilin

100.4

103.7

106.5

Dalian

100.5

106.3

109.0

Mudanjiang

100.2

103.1

104.2

Changchun

100.6

105.7

108.4

Wuxi

100.2

104.4

130.1

Harbin

100.9

109.1

111.7

Yangzhou

100.7

104.0

114.1

Shanghai

99.8

98.0

139.9

Xuzhou

100.9

105.7

112.9

Nanjing

100.7

99.9

137.8

Wenzhou

100.2

104.6

111.6

Hangzhou

100.8

106.6

136.9

Jinhua

100.7

107.3

115.7

Ningbo

100.5

107.1

120.5

Bengbu

100.2

104.9

112.6

Hefei

100.2

100.5

151.7

Anqing

99.8

103.3

113.6

Fuzhou

99.9

101.1

125.0

Quanzhou

100.1

102.9

112.9

Xiamen

99.6

94.8

138.6

Jiujiang

100.1

103.5

115.0

Nanchang

100.9

102.6

119.4

Ganzhou

100.2

102.5

114.8

Jinan

100.2

99.9

119.9

Yantai

100.6

106.2

110.7

Qingdao

101.3

107.7

124.0

Jining

101.0

108.4

111.4

Zhengzhou

99.8

97.7

129.8

Luoyang

100.6

104.3

107.6

Wuhan

100.0

105.7

136.8

Pingdingshan

100.8

106.4

107.6

Changsha

100.6

104.6

128.1

Yichang

100.5

105.9

113.1

Guangzhou

100.5

101.8

147.9

Xiangfan

100.7

104.5

107.0

Shenzhen

100.2

104.4

148.3

Yueyang

100.4

104.4

108.1

Nanning

100.0

106.2

116.9

Changde

100.3

103.9

107.4

Haikou

101.0

102.3

107.1

Huizhou

100.4

104.1

124.5

Chongqing

100.9

107.1

117.3

Zhanjiang

100.1

105.7

109.7

Chengdu

99.7

101.1

109.9

Shaoguan

100.5

102.6

107.7

Guiyang

100.6

105.0

109.8

Guilin

100.1

103.4

100.7

Kunming

100.3

106.9

110.9

Beihai

100.4

106.2

112.6

Xi’an

102.3

109.4

108.6

Sanya

101.2

102.3

108.2

Lanzhou

100.3

104.6

106.2

Luzhou

100.3

104.8

110.3

Xining

99.9

102.8

102.4

Nanchong

100.7

108.0

112.8

Yinchuan

100.2

101.8

101.0

Zunyi

100.3

106.3

108.5

Urumqi

101.4

115.0

113.8

Dali

100.5

104.9

103.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.2

100.3

122.8

100.4

99.8

139.5

100.0

98.3

140.7

Tianjin

100.2

101.4

136.6

100.1

100.3

128.8

99.9

100.4

125.5

Shijiazhuang

99.9

102.7

121.8

100.4

103.3

126.7

100.3

101.2

123.6

Taiyuan

101.2

107.2

115.9

101.8

109.5

117.4

100.9

105.4

110.7

Hohhot

101.3

108.2

106.9

100.9

107.4

110.2

100.9

109.3

109.8

Shenyang

100.7

110.2

120.4

100.9

110.3

117.6

100.8

110.2

113.5

Dalian

101.4

111.3

115.4

101.0

111.3

118.4

100.9

109.2

109.9

Changchun

101.3

111.8

121.1

100.3

108.9

113.4

101.3

106.7

112.2

Harbin

101.0

111.9

116.3

101.2

111.7

117.3

102.0

112.5

117.7

Shanghai

99.8

100.1

148.2

100.2

99.2

145.5

99.8

100.3

143.7

Nanjing

99.7

100.0

150.4

99.8

97.9

144.7

99.8

97.9

141.5

Hangzhou

100.1

99.8

138.4

99.8

99.1

132.0

100.2

100.0

129.0

Ningbo

100.9

107.3

128.0

101.4

105.7

123.7

100.7

104.8

121.1

Hefei

100.1

99.4

146.9

99.6

99.0

147.7

100.0

101.3

149.0

Fuzhou

99.5

96.2

126.1

100.0

98.1

127.5

100.0

99.7

127.8

Xiamen

100.0

100.5

151.6

100.6

100.8

153.4

100.0

99.6

147.6

Nanchang

100.1

104.5

128.4

100.1

104.4

124.6

100.9

103.4

122.9

Jinan

100.2

99.7

120.1

100.1

100.2

122.7

100.1

102.3

122.9

Qingdao

99.9

103.1

118.0

100.3

102.7

119.8

100.2

104.3

116.7

Zhengzhou

100.6

99.6

132.6

100.3

99.2

129.6

100.8

100.9

126.0

Wuhan

99.6

99.9

129.6

99.9

101.1

131.3

99.3

99.0

124.5

Changsha

100.1

105.1

125.7

100.2

103.5

127.3

100.1

103.2

128.5

Guangzhou

100.0

100.1

139.3

99.8

98.6

136.1

99.8

99.6

136.6

Shenzhen

100.1

97.4

143.9

99.9

98.4

144.5

100.2

98.2

146.9

Nanning

99.9

107.3

125.8

100.5

105.6

123.7

100.1

108.1

123.2

Haikou

101.6

104.1

116.3

102.4

109.0

120.3

101.1

105.7

114.2

Chongqing

101.5

108.6

123.9

100.9

106.2

120.0

100.8

107.4

118.6

Chengdu

100.1

102.3

106.3

100.5

100.2

107.1

100.2

100.3

107.5

Guiyang

101.5

110.1

120.2

101.3

110.6

120.8

100.9

108.3

115.7

Kunming

100.4

109.7

118.0

100.8

111.7

118.6

100.7

108.8

114.5

Xi’an

101.2

110.2

125.4

101.6

111.2

125.9

102.0

112.5

125.7

Lanzhou

100.7

107.1

112.7

100.4

105.6

110.6

100.6

104.1

109.3

Xining

100.0

107.0

109.8

99.9

105.6

107.8

99.7

104.3

106.1

Yinchuan

100.7

106.6

107.1

100.7

105.7

107.1

100.1

107.3

107.8

Urumqi

101.7

111.2

109.2

101.1

110.7

110.6

100.9

107.4

102.6

Tangshan

100.9

104.2

110.5

100.4

105.2

111.4

101.2

105.3

111.2

Qinhuangdao

100.5

108.9

117.8

100.7

107.2

117.1

100.9

105.5

112.0

Baotou

100.6

108.7

110.0

100.5

106.1

106.5

100.6

108.8

106.4

Dandong

101.6

107.9

106.0

102.3

105.3

103.8

101.8

105.5

101.4

Jinzhou

100.8

104.6

98.3

100.6

104.0

101.1

101.8

107.4

104.1

Jilin

100.9

107.0

110.8

100.3

106.3

109.9

100.7

107.3

109.9

Mudanjiang

100.4

106.8

105.4

101.1

106.5

107.2

100.2

104.9

102.5

Wuxi

99.6

98.4

136.4

99.9

98.3

135.3

99.6

97.2

123.9

Yangzhou

100.5

104.8

122.9

100.9

107.1

123.6

100.9

107.2

123.0

Xuzhou

100.7

109.3

124.1

100.9

109.7

123.9

100.6

108.6

123.1

Wenzhou

99.2

102.5

110.9

100.2

105.3

115.9

100.0

106.3

113.8

Jinhua

101.5

108.7

122.8

101.3

107.8

122.3

101.2

106.8

116.7

Bengbu

100.1

105.1

116.5

100.0

104.7

117.3

99.1

102.5

110.0

Anqing

99.2

102.8

114.4

99.9

102.5

113.3

99.5

101.8

111.3

Quanzhou

100.3

100.6

111.8

99.8

98.9

109.8

100.3

101.4

111.5

Jiujiang

100.4

106.0

124.4

100.1

105.1

121.3

100.6

107.1

123.8

Ganzhou

99.7

101.8

117.6

100.2

101.0

115.8

100.5

103.6

120.6

Yantai

101.2

108.6

114.7

101.3

109.7

120.0

100.9

107.4

112.5

Jining

101.0

110.4

113.3

100.5

108.4

111.2

100.8

106.9

110.1

Luoyang

101.7

111.3

122.8

100.5

107.6

114.4

100.5

106.7

113.1

Pingdingshan

101.2

103.8

109.5

101.1

108.6

115.1

101.7

106.2

113.5

Yichang

100.5

107.6

117.9

100.2

106.2

116.5

100.6

107.6

117.2

Xiangfan

100.3

108.4

113.5

100.7

105.9

109.1

100.7

105.0

106.7

Yueyang

100.1

107.4

114.6

100.1

108.4

114.1

100.6

108.0

118.2

Changde

100.4

109.9

115.2

100.7

106.8

111.2

99.9

103.9

107.3

Huizhou

100.2

104.9

132.9

100.0

102.6

131.8

100.5

101.3

129.7

Zhanjiang

100.1

105.9

116.1

100.1

107.6

118.1

100.8

109.2

116.5

Shaoguan

100.3

104.1

116.6

100.3

105.1

118.3

100.6

104.5

116.5

Guilin

100.7

108.0

111.9

100.8

108.1

113.9

100.5

106.5

114.1

Beihai

100.5

111.3

119.8

101.3

111.1

119.4

100.8

107.7

117.9

Sanya

102.0

105.7

116.0

102.1

106.7

115.5

101.6

103.3

112.3

Luzhou

100.4

106.2

112.1

100.4

106.9

111.5

99.9

106.2

109.0

Nanchong

100.7

109.9

113.6

101.1

110.1

114.2

100.4

110.1

112.5

Zunyi

101.2

109.2

113.6

100.6

109.0

111.2

100.9

111.9

115.5

Dali

101.3

111.8

115.4

101.3

108.3

112.5

101.1

107.7

110.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.9

92.7

146.1

100.0

93.7

145.2

100.0

93.4

147.6

Tianjin

101.0

98.6

132.5

102.3

99.9

131.6

102.3

100.7

122.9

Shijiazhuang

100.2

100.0

121.7

100.7

99.2

119.1

99.8

99.8

114.8

Taiyuan

101.3

107.7

117.8

101.7

110.2

118.8

100.6

108.2

114.0

Hohhot

100.5

104.6

103.6

100.4

104.4

103.7

100.4

104.1

102.6

Shenyang

100.4

106.0

109.6

100.1

105.7

110.7

100.3

106.0

108.4

Dalian

100.5

105.7

108.3

100.7

107.1

110.3

100.1

106.9

107.8

Changchun

100.7

106.0

109.4

100.6

105.5

107.2

100.5

105.0

107.0

Harbin

101.1

109.4

112.4

100.5

108.3

110.8

101.2

109.9

112.4

Shanghai

99.9

97.1

140.9

99.8

98.1

138.6

99.8

100.0

139.8

Nanjing

100.3

97.9

131.3

100.9

101.5

140.8

101.2

99.9

144.2

Hangzhou

100.9

106.4

137.8

100.8

107.7

138.2

100.8

105.0

133.1

Ningbo

100.5

107.6

120.7

100.6

107.2

121.4

100.3

105.8

118.4

Hefei

100.3

100.6

153.0

100.1

100.2

150.1

100.2

101.0

153.9

Fuzhou

100.0

101.2

124.5

99.9

100.9

124.3

100.0

101.1

126.6

Xiamen

99.7

94.4

142.1

99.6

94.6

137.6

99.6

95.6

136.1

Nanchang

100.9

104.0

122.6

100.7

101.7

117.2

101.4

100.7

115.3

Jinan

100.4

99.7

121.0

100.0

99.8

119.5

100.1

101.0

117.8

Qingdao

101.4

107.7

124.5

101.3

108.2

124.8

100.9

106.8

120.7

Zhengzhou

99.8

98.0

130.4

99.8

97.1

129.9

99.9

98.7

128.1

Wuhan

100.0

106.2

139.0

100.0

105.4

137.1

99.9

105.7

131.6

Changsha

100.4

104.6

127.4

101.1

105.2

128.3

100.2

103.7

128.5

Guangzhou

100.7

102.1

149.4

100.2

101.5

146.4

100.5

101.7

146.7

Shenzhen

100.2

104.7

151.7

100.1

103.0

144.0

100.0

105.8

147.7

Nanning

100.0

104.8

113.8

100.2

106.2

116.3

99.4

109.0

124.7

Haikou

100.8

101.8

106.7

101.0

102.9

107.8

101.3

102.2

106.8

Chongqing

100.7

107.1

117.1

101.2

107.9

119.6

100.6

104.6

112.1

Chengdu

99.6

101.3

111.6

99.6

101.1

108.3

99.8

100.7

108.7

Guiyang

100.3

104.9

109.2

100.6

104.8

109.2

100.9

105.8

112.2

Kunming

100.6

106.1

110.5

100.0

106.3

110.0

100.5

108.9

113.1

Xi’an

102.9

112.3

111.7

102.0

108.3

108.5

101.8

107.2

104.1

Lanzhou

100.5

105.1

107.9

100.1

104.4

105.7

100.1

104.0

104.3

Xining

100.0

102.4

102.1

99.9

103.2

102.8

99.7

102.2

101.6

Yinchuan

100.1

101.6

101.2

100.4

102.0

101.0

100.1

101.6

99.7

Urumqi

101.4

116.0

113.0

101.3

115.1

115.0

101.8

110.1

111.8

Tangshan

100.1

102.8

107.3

99.8

101.4

105.1

99.6

100.4

103.9

Qinhuangdao

100.8

104.2

112.3

100.6

103.6

110.4

100.4

101.4

106.4

Baotou

100.6

101.1

100.0

100.4

104.5

104.3

100.4

102.6

98.2

Dandong

101.5

105.0

102.0

101.3

103.5

104.8

101.2

102.9

99.7

Jinzhou

100.6

101.8

95.2

100.3

100.6

93.7

100.5

102.2

95.2

Jilin

100.4

103.5

106.7

100.4

104.2

107.2

100.2

103.1

103.6

Mudanjiang

100.1

102.6

105.4

100.2

104.9

102.3

100.4

101.8

94.9

Wuxi

100.2

103.7

131.0

100.3

104.9

129.5

100.1

104.4

129.5

Yangzhou

100.8

104.3

114.9

100.5

103.7

113.4

100.8

104.5

113.3

Xuzhou

100.9

106.2

113.7

100.9

105.2

111.9

100.6

106.4

114.2

Wenzhou

100.3

104.8

113.9

100.2

105.0

112.3

100.1

104.1

108.7

Jinhua

100.7

108.1

118.1

100.5

106.7

113.9

100.9

106.7

114.5

Bengbu

100.3

105.1

113.3

100.0

104.7