Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in February 2018
National Bureau of Statistics of China2018-03-19 16:18
 

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 15 Hot Cities

Table I

 

Cities

Y/Y

 (the Same Month Last Year=100)

M/M

(Last Month=100)

February

January

February

January

 

 

 

 

 

Beijing

99.7

98.8

99.7

100.2

Tianjin

100.6

99.9

100.1

100.5

Shanghai

99.4

99.8

99.8

99.6

Nanjing

98.5

98.0

99.9

99.7

Wuxi

98.8

97.3

99.6

99.7

Hangzhou

99.5

99.0

99.9

100.0

Hefei

99.7

99.7

99.7

99.9

Fuzhou

98.5

97.7

99.9

100.0

Xiamen

102.2

102.3

99.9

99.7

Jinan

101.4

100.9

99.9

100.5

Zhengzhou

99.6

99.0

100.0

99.7

Wuhan

101.3

100.7

99.9

100.4

Guangzhou

103.1

103.7

99.6

99.6

Shenzhen

97.5

96.6

99.4

100.0

Chengdu

100.0

98.7

100.0

100.2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.7

99.7

134.7

Tangshan

100.2

106.7

109.5

Tianjin

100.1

100.6

129.3

Qinhuangdao

100.6

107.0

114.0

Shijiazhuang

100.1

102.7

124.0

Baotou

100.4

106.8

105.7

Taiyuan

100.0

107.5

112.5

Dandong

99.8

103.6

101.6

Hohhot

100.5

107.4

108.0

Jinzhou

100.8

103.4

98.8

Shenyang

100.3

112.1

116.3

Jilin

100.3

107.5

109.3

Dalian

101.0

110.7

113.3

Mudanjiang

100.2

106.6

104.8

Changchun

100.0

109.0

113.3

Wuxi

99.6

98.8

132.9

Harbin

100.7

110.8

114.5

Yangzhou

100.5

108.7

121.7

Shanghai

99.8

99.4

144.9

Xuzhou

101.0

109.8

121.9

Nanjing

99.9

98.5

145.9

Wenzhou

100.0

107.1

114.2

Hangzhou

99.9

99.5

132.9

Jinhua

100.0

109.2

118.9

Ningbo

100.2

106.0

121.7

Bengbu

100.0

107.6

117.1

Hefei

99.7

99.7

148.1

Anqing

100.3

105.3

113.6

Fuzhou

99.9

98.5

128.0

Quanzhou

100.1

100.0

110.6

Xiamen

99.9

102.2

151.1

Jiujiang

100.4

107.4

121.2

Nanchang

99.8

105.3

123.6

Ganzhou

100.0

101.8

116.4

Jinan

99.9

101.4

122.1

Yantai

100.3

108.7

115.2

Qingdao

100.0

103.9

117.9

Jining

100.4

109.1

109.9

Zhengzhou

100.0

99.6

129.8

Luoyang

100.0

109.2

114.1

Wuhan

99.9

101.3

130.3

Pingdingshan

100.5

107.7

112.0

Changsha

100.2

105.2

126.7

Yichang

100.6

108.6

115.4

Guangzhou

99.6

103.1

136.7

Xiangfan

99.8

106.7

108.7

Shenzhen

99.4

97.5

144.9

Yueyang

100.4

108.7

114.2

Nanning

100.3

108.4

123.6

Changde

99.8

108.5

111.2

Haikou

100.2

105.2

113.4

Huizhou

100.4

104.3

131.4

Chongqing

100.3

108.2

119.1

Zhanjiang

100.1

108.1

116.6

Chengdu

100.0

100.0

106.4

Shaoguan

100.3

107.3

116.3

Guiyang

100.4

110.9

117.3

Guilin

100.1

108.7

112.1

Kunming

100.3

111.4

115.6

Beihai

100.4

112.2

117.7

Xi’an

100.5

111.3

122.6

Sanya

101.0

103.9

112.0

Lanzhou

100.5

105.8

110.0

Luzhou

100.4

106.8

110.7

Xining

100.7

106.2

107.8

Nanchong

101.7

110.8

112.2

Yinchuan

100.5

105.2

105.9

Zunyi

100.6

108.7

110.3

Urumqi

101.3

108.7

106.5

Dali

100.9

106.9

109.7

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.5

95.4

146.4

Tangshan

100.1

103.5

105.9

Tianjin

100.7

100.2

128.3

Qinhuangdao

100.5

105.0

109.2

Shijiazhuang

100.2

100.0

119.0

Baotou

100.0

103.8

101.1

Taiyuan

99.9

107.2

114.2

Dandong

100.1

102.9

101.0

Hohhot

100.4

103.6

102.6

Jinzhou

100.1

100.4

93.7

Shenyang

100.2

107.3

109.4

Jilin

100.1

103.8

105.7

Dalian

100.6

106.5

108.0

Mudanjiang

100.0

103.5

103.9

Changchun

100.2

105.8

107.1

Wuxi

100.0

108.1

129.6

Harbin

100.4

107.6

109.6

Yangzhou

100.3

105.3

112.9

Shanghai

99.6

100.2

140.9

Xuzhou

100.5

105.6

111.6

Nanjing

99.9

98.3

136.2

Wenzhou

99.8

105.9

111.3

Hangzhou

100.4

106.7

134.9

Jinhua

100.6

108.3

114.4

Ningbo

100.3

107.2

118.8

Bengbu

100.2

106.5

112.3

Hefei

99.9

100.0

151.3

Anqing

100.5

105.9

113.9

Fuzhou

99.7

103.8

125.3

Quanzhou

100.2

105.0

112.6

Xiamen

99.4

99.6

139.8

Jiujiang

100.2

104.2

114.7

Nanchang

99.8

102.4

117.9

Ganzhou

100.5

102.4

114.3

Jinan

100.0

101.8

119.4

Yantai

100.2

106.7

109.7

Qingdao

100.3

108.0

120.7

Jining

100.3

107.7

109.1

Zhengzhou

99.8

99.1

130.3

Luoyang

100.1

104.3

106.7

Wuhan

100.1

108.2

136.9

Pingdingshan

100.5

106.3

106.5

Changsha

100.9

110.3

127.3

Yichang

100.5

106.8

111.9

Guangzhou

100.2

105.5

146.8

Xiangfan

100.0

104.9

106.1

Shenzhen

101.3

104.7

147.1

Yueyang

100.3

104.8

107.5

Nanning

99.8

107.2

116.5

Changde

100.1

104.3

106.9

Haikou

100.7

100.7

104.4

Huizhou

100.4

106.1

123.4

Chongqing

100.1

107.7

115.9

Zhanjiang

100.0

107.0

109.4

Chengdu

100.2

103.2

110.6

Shaoguan

100.2

104.8

107.2

Guiyang

100.3

105.4

108.7

Guilin

99.9

103.3

100.3

Kunming

100.5

107.8

110.1

Beihai

99.8

107.6

111.9

Xi’an

99.8

108.3

104.9

Sanya

100.1

101.4

105.9

Lanzhou

100.3

104.8

105.7

Luzhou

100.1

104.6

109.6

Xining

100.1

103.1

102.5

Nanchong

100.6

107.5

111.1

Yinchuan

99.9

101.6

100.7

Zunyi

100.4

106.4

107.6

Urumqi

101.2

111.4

109.9

Dali

100.4

104.3

102.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.9

100.6

122.7

99.7

100.1

138.9

99.4

98.7

140.4

Tianjin

100.3

100.9

135.7

100.0

100.1

128.8

100.1

101.1

125.8

Shijiazhuang

100.7

102.9

121.7

100.0

102.9

125.0

100.1

102.4

123.0

Taiyuan

99.8

107.5

114.4

100.4

108.8

114.3

99.5

105.7

109.3

Hohhot

101.0

106.5

104.7

100.4

107.1

108.9

100.6

108.5

108.2

Shenyang

100.5

112.3

118.9

100.2

112.1

115.5

100.2

111.6

112.4

Dalian

101.2

111.2

113.3

100.8

111.0

116.1

101.2

109.3

108.3

Changchun

100.1

111.6

118.3

99.8

108.7

111.5

99.9

106.4

110.2

Harbin

101.0

110.8

114.1

100.7

110.7

115.1

100.7

110.8

113.9

Shanghai

100.2

100.6

148.4

99.7

99.1

145.6

99.7

99.4

143.1

Nanjing

100.2

100.0

151.5

100.0

98.4

145.6

99.3

97.2

141.6

Hangzhou

100.0

99.5

137.5

100.1

99.1

132.0

99.8

99.8

128.4

Ningbo

100.6

107.5

126.4

100.2

105.6

121.7

99.9

106.1

120.0

Hefei

99.9

98.7

146.5

99.6

99.7

148.5

100.1

101.6

149.0

Fuzhou

99.8

96.9

127.0

99.9

98.3

128.4

99.9

99.5

127.9

Xiamen

99.7

102.7

151.9

100.0

102.6

152.5

99.7

101.1

148.2

Nanchang

100.0

106.9

127.7

99.8

105.4

123.6

99.3

104.2

121.2

Jinan

100.1

100.4

119.8

99.9

100.9

122.4

100.1

103.7

122.5

Qingdao

100.0

103.4

117.6

100.1

103.8

119.1

100.0

104.9

115.7

Zhengzhou

100.0

100.0

131.8

100.1

99.5

129.4

100.2

98.5

124.9

Wuhan

99.7

101.0

130.4

100.0

101.6

131.5

99.9

100.5

125.8

Changsha

100.9

106.4

125.2

100.0

104.9

126.6

100.1

105.0

127.9

Guangzhou

99.7

104.4

139.4

99.7

102.5

136.2

99.4

103.2

136.2

Shenzhen

99.5

97.2

143.6

99.5

98.7

144.9

99.3

97.3

147.2

Nanning

100.1

108.8

125.0

100.4

107.3

122.6

100.5

110.3

122.9

Haikou

100.5

101.8

112.1

99.8

106.5

115.0

100.9

105.3

110.6

Chongqing

100.4

109.5

121.1

100.3

107.2

118.2

100.0

107.8

117.2

Chengdu

100.1

101.4

105.8

99.8

98.4

106.6

100.0

99.8

107.1

Guiyang

100.2

111.2

117.8

100.6

111.4

118.3

99.9

109.0

113.8

Kunming

100.0

110.8

116.1

100.3

112.2

116.6

100.5

110.2

113.4

Xi’an

100.2

110.4

122.9

100.4

111.7

122.7

101.0

111.4

122.3

Lanzhou

100.5

106.4

111.2

100.5

106.0

109.8

100.6

104.2

108.7

Xining

100.9

106.9

109.6

100.7

106.3

107.9

100.9

105.5

106.9

Yinchuan

100.6

105.0

106.3

100.5

104.7

105.3

100.6

106.7

107.2

Urumqi

101.6

108.9

106.4

101.5

109.6

108.7

100.6

106.1

100.6

Tangshan

100.5

106.5

109.4

100.0

106.5

109.5

100.2

107.3

109.5

Qinhuangdao

100.9

108.9

115.1

100.5

106.6

114.7

100.6

105.8

109.8

Baotou

100.2

109.0

108.1

100.3

105.2

105.2

101.0

109.5

105.5

Dandong

100.4

105.2

103.9

99.4

102.7

101.0

100.2

104.1

99.4

Jinzhou

101.2

103.2

96.5

100.7

103.3

99.7

100.7

105.7

101.1

Jilin

100.4

108.0

109.7

100.1

107.0

109.1

100.6

107.4

109.1

Mudanjiang

100.1

107.3

104.4

100.3

106.5

105.5

99.9

104.9

102.3

Wuxi

100.4

99.5

137.2

99.2

98.9

135.2

100.0

98.1

125.1

Yangzhou

100.4

107.4

121.9

100.5

108.5

121.8

100.6

110.3

121.3

Xuzhou

101.0

109.4

121.9

101.1

109.7

121.8

100.9

110.4

122.1

Wenzhou

100.0

106.0

112.0

100.1

107.0

115.7

99.9

108.0

113.8

Jinhua

100.2

109.5

120.6

100.0

109.7

120.5

99.9

108.2

115.0

Bengbu

99.9

106.9

116.4

99.9

108.1

117.7

100.3

104.3

111.9

Anqing

100.4

105.5

114.9

100.3

105.4

113.5

100.4

104.7

112.1

Quanzhou

100.6

101.2

111.5

99.9

99.5

110.1

100.3

100.0

110.7

Jiujiang

99.7

108.9

123.5

100.5

107.0

120.6

100.6

108.3

122.4

Ganzhou

100.2

102.8

118.2

99.7

101.0

115.2

100.8

103.8

119.7

Yantai

100.1

107.9

112.8

100.4

109.6

117.9

100.2

107.4

111.4

Jining

100.4

109.6

111.1

100.2

109.3

110.3

100.9

108.3

108.8

Luoyang

99.9

111.0

120.4

99.9

109.0

113.3

100.1

108.3

111.8

Pingdingshan

100.5

104.4

108.2

100.3

109.2

113.7

101.0

107.0

111.6

Yichang

101.5

109.0

115.5

100.4

108.6

115.3

100.4

107.9

115.9

Xiangfan

99.5

109.8

113.1

99.8

106.1

108.1

99.8

105.7

105.7

Yueyang

100.5

107.7

113.6

100.3

109.2

113.3

100.4

108.2

116.5

Changde

99.9

111.6

114.6

99.8

107.3

110.2

99.7

106.0

108.0

Huizhou

100.5

105.8

132.4

100.4

104.7

132.1

100.1

102.4

129.2

Zhanjiang

99.4

106.8

115.9

100.3

108.4

117.5

100.3

109.2

114.8

Shaoguan

100.8

105.8

115.3

100.4

108.6

117.2

100.2

105.8

115.3

Guilin

100.2

108.8

111.0

99.8

108.9

112.1

100.7

108.0

113.2

Beihai

100.4

112.4

118.4

100.2

112.1

116.7

101.3

111.1

116.9

Sanya

101.3

104.9

113.7

101.3

103.3

111.2

100.3

103.2

110.6

Luzhou

100.3

105.3

110.7

100.3

107.5

110.8

100.7

106.9

109.6

Nanchong

101.6

110.3

111.9

101.8

110.9

112.3

101.9

112.2

111.8

Zunyi

100.6

108.3

112.1

100.6

108.5

109.3

100.9

110.3

113.2

Dali

101.5

109.9

112.9

100.5

106.1

109.8

101.0

106.4

108.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.5

94.8

146.4

99.4

95.8

145.5

99.4

96.0

148.0

Tianjin

101.0

99.7

130.9

100.4

101.0

128.4

100.3

99.7

120.2

Shijiazhuang

100.2

100.5

121.4

100.2

99.5

118.2

100.4

99.7

114.5

Taiyuan

100.2

106.6

114.5

99.6

108.3

115.6

99.7

106.4

111.2

Hohhot

100.5

103.6

102.5

100.3

103.5

102.9

100.4

103.6

101.8

Shenyang

100.1

107.1

109.1

100.3

107.5

110.4

100.8

108.8

108.3

Dalian

100.3

105.9

107.5

101.1

107.3

109.2

100.3

107.2

107.2

Changchun

100.1

105.7

108.0

100.3

106.0

106.1

100.3

105.8

106.2

Harbin

100.5

107.8

110.2

100.3

107.4

109.2

100.6

107.4

109.4

Shanghai

100.0

99.6

142.1

99.4

100.6

139.9

98.9

100.7

139.9

Nanjing

99.9

96.9

130.7

100.0

99.6

139.0

99.7

97.9

141.2

Hangzhou

100.3

106.9

135.9

100.6

107.6

135.9

100.4

104.9

131.3

Ningbo

100.4

107.5

118.7

100.3

107.1

119.6

100.5

107.0

117.4

Hefei

100.0

100.1

152.6

99.9

99.9

149.7

99.9

100.5

153.3

Fuzhou

99.7

104.0

125.0

100.0

103.8

124.7

99.4

103.5

126.7

Xiamen

99.2

99.8

143.4

99.4

99.6

138.8

99.6

99.2

137.1

Nanchang

99.8

104.0

120.9

99.6

101.7

116.0

100.1

99.3

113.4

Jinan

99.8

101.8

120.4

100.3

101.6

119.1

100.0

102.5

117.3

Qingdao

100.3

108.2

120.9

100.4

108.2

121.5

100.3

107.2

118.0

Zhengzhou

99.8

99.3

131.0

99.7

98.4

130.5

99.9

100.0

128.2

Wuhan

100.0

108.5

139.1

100.1

108.1

137.3

100.1

107.7

132.0

Changsha

100.6

110.3

126.4

101.5

110.9

127.1

100.2

109.5

128.5

Guangzhou

99.9

106.1

148.5

100.9

105.5

146.0

99.5

103.1

143.1

Shenzhen

100.2

104.4

149.7

101.7

103.2

143.1

102.9

107.3

147.7

Nanning

99.2

105.0

113.5

100.1

108.0

115.8

100.4

110.3

124.0

Haikou

100.8

100.4

103.9

100.7

101.3

105.1

100.0

100.0

103.5

Chongqing

100.0

107.6

115.7

100.2

108.3

118.1

100.2

106.2

110.9

Chengdu

100.4

103.4

112.3

99.9

102.9

109.0

100.1

103.6

109.9

Guiyang

100.2

105.5

108.5

100.3

104.9

108.0

100.2

106.4

110.8

Kunming

100.5

107.4

109.8

100.7

107.0

109.6

100.0

110.0

111.5

Xi’an

100.3

110.3

107.0

99.7

107.6

105.2

99.3

106.3

100.8

Lanzhou

100.4

104.9

107.0

100.2

105.0

105.4

100.0

104.2

104.1

Xining

100.0

102.6

102.0

100.1

103.6

102.9

100.0

102.5

101.9

Yinchuan

99.9

101.6

101.0

100.0

101.6

100.6

99.8

101.7

99.6

Urumqi

100.8

112.3

109.0

101.8

111.5

111.3

100.8

106.8

107.4

Tangshan

100.1

103.9

106.8

100.2

103.1

105.1

100.2

102.6

104.3

Qinhuangdao

100.5

106.3

111.1

100.6

104.8