Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in May 2016
National Bureau of Statistics of China2016-06-22 13:39
I. The Sales Prices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings (excluding affordable housing) (See Table II)

 

Comparing with the previous month, among 70 medium and large-sized cities, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings declined in 4 cities, that of 60 cities increased, and that of 6 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 5.5 percent, and the lowest was down by 0.5 percent. 

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings decreased in 18 cities, that of 50 cities increased, and that of 2 cities remained at the same level. For the price changes year-on-year, the highest increase was 54.0 percent, and the lowest was down by 3.2 percent.

 

II. Sales Prices of Second-Hand Residential Buildings

 

Comparing with the previous month, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 13 cities, that of 49 cities increased, and that of 8 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 6.3 percent, and the lowest was down by 0.5 percent.

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 18 cities, that of 50 cities increased, and that of 2 cities remained at the same level. For the price changes year-on-year, the highest increase was 46.8 percent, the lowest was down by 6.5 percent.

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.2

119.5

117.0

Tangshan

100.3

99.7

99.5

Tianjin

102.4

111.9

111.0

Qinhuangdao

100.1

99.8

99.7

Shijiazhuang

101.0

104.7

104.2

Baotou

100.1

98.8

99.0

Taiyuan

100.0

101.8

101.4

Dandong

100.3

97.5

97.8

Hohhot

100.1

100.2

100.1

Jinzhou

99.6

96.8

96.9

Shenyang

100.5

101.8

101.3

Jilin

100.0

100.0

99.9

Dalian

100.5

100.6

100.5

Mudanjiang

99.5

98.1

98.3

Changchun

100.4

101.0

100.7

Wuxi

101.7

106.9

107.0

Harbin

100.3

101.5

101.1

Yangzhou

100.5

102.3

102.1

Shanghai

101.9

127.7

123.8

Xuzhou

100.7

102.7

102.7

Nanjing

103.9

125.6

123.3

Wenzhou

100.3

103.6

103.0

Hangzhou

102.5

116.9

114.7

Jinhua

100.3

103.1

102.7

Ningbo

101.2

108.8

107.7

Bengbu

100.7

100.2

100.5

Hefei

105.1

123.2

122.6

Anqing

100.3

101.0

101.0

Fuzhou

101.7

112.8

111.8

Quanzhou

99.9

101.8

101.7

Xiamen

105.4

128.0

126.2

Jiujiang

100.9

102.1

102.5

Nanchang

101.5

108.4

107.7

Ganzhou

100.5

102.7

102.6

Jinan

101.0

105.1

104.8

Yantai

100.5

101.5

101.6

Qingdao

100.8

103.6

103.2

Jining

100.0

98.7

99.0

Zhengzhou

101.4

108.1

106.9

Luoyang

100.3

100.1

100.1

Wuhan

102.1

111.3

110.2

Pingdingshan

100.1

101.3

100.9

Changsha

100.7

104.3

104.1

Yichang

100.3

100.7

100.6

Guangzhou

102.7

118.9

116.3

Xiangfan

100.5

98.8

99.3

Shenzhen

100.5

153.2

139.0

Yueyang

100.0

98.8

99.4

Nanning

100.7

105.5

105.0

Changde

99.8

99.0

99.0

Haikou

100.7

102.3

101.9

Huizhou

103.2

110.2

109.5

Chongqing

100.5

103.5

103.0

Zhanjiang

100.7

99.1

99.5

Chengdu

100.3

103.2

102.4

Shaoguan

100.5

102.0

101.9

Guiyang

100.5

102.2

101.8

Guilin

100.0

99.5

99.4

Kunming

100.4

100.0

100.4

Beihai

100.0

101.3

100.9

Xi’an

100.6

102.2

101.6

Sanya

100.4

100.7

100.4

Lanzhou

100.5

101.8

101.6

Luzhou

100.4

101.3

101.0

Xining

100.3

99.0

99.6

Nanchong

100.4

99.7

100.0

Yinchuan

100.6

99.9

100.0

Zunyi

100.3

99.8

99.9

Urumqi

100.5

99.1

99.1

Dali

100.6

99.7

99.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Chain Index: previous month=100; Y/Y: the same month last year=100; Fixed Base: Year 2015=100.

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing*

102.4

121.4

118.7

Tangshan

100.3

99.7

99.4

Tianjin

102.5

112.5

111.6

Qinhuangdao

100.1

99.8

99.7

Shijiazhuang

101.0

104.8

104.3

Baotou

100.1

98.7

98.9

Taiyuan

100.0

101.8

101.4

Dandong

100.3

97.5

97.8

Hohhot

100.1

100.2

100.1

Jinzhou

99.6

96.8

96.9

Shenyang

100.5

101.8

101.3

Jilin

100.0

100.0

99.9

Dalian

100.5

100.6

100.5

Mudanjiang

99.5

98.0

98.1

Changchun

100.4

101.0

100.7

Wuxi

101.7

106.9

107.0

Harbin

100.3

101.5

101.1

Yangzhou

100.5

102.3

102.1

Shanghai

102.3

133.8

128.8

Xuzhou

100.8

102.9

102.8

Nanjing

104.1

127.1

124.6

Wenzhou

100.3

103.6

103.1

Hangzhou

102.5

117.0

114.8

Jinhua

100.3

103.1

102.7

Ningbo

101.2

108.9

107.7

Bengbu

100.7

100.2

100.5

Hefei

105.1

123.3

122.7

Anqing

100.3

101.0

101.0

Fuzhou

101.7

112.9

112.0

Quanzhou

99.9

101.9

101.8

Xiamen

105.5

128.3

126.5

Jiujiang

100.9

102.1

102.5

Nanchang

101.5

108.5

107.8

Ganzhou

100.5

102.7

102.6

Jinan

101.0

105.1

104.8

Yantai

100.5

101.5

101.6

Qingdao

100.8

103.7

103.3

Jining

100.0

98.7

99.0

Zhengzhou

101.4

108.2

107.0

Luoyang

100.3

100.1

100.1

Wuhan

102.3

111.9

110.8

Pingdingshan

100.1

101.3

100.9

Changsha

100.7

104.4

104.2

Yichang

100.3

100.7

100.7

Guangzhou

102.7

119.0

116.4

Xiangfan

100.5

98.8

99.3

Shenzhen

100.5

154.0

139.5

Yueyang

100.0

98.8

99.3

Nanning

100.8

106.1

105.5

Changde

99.8

99.0

99.0

Haikou

100.7

102.3

101.9

Huizhou

103.2

110.2

109.5

Chongqing

100.5

103.5

103.1

Zhanjiang

100.7

99.1

99.5

Chengdu

100.3

103.3

102.5

Shaoguan

100.5

102.0

101.9

Guiyang

100.5

102.2

101.8

Guilin

100.0

99.5

99.4

Kunming

100.4

100.0

100.4

Beihai

100.0

101.3

100.9

Xi’an

100.6

102.4

101.8

Sanya

100.4

100.7

100.4

Lanzhou

100.5

101.9

101.7

Luzhou

100.4

101.3

101.0

Xining

100.3

98.9

99.5

Nanchong

100.4

99.7

100.0

Yinchuan

100.6

99.9

100.0

Zunyi

100.3

99.8

99.9

Urumqi

100.5

99.0

99.0

Dali

100.6

99.7

99.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.3

134.5

130.9

Tangshan

100.1

100.0

99.7

Tianjin

101.9

112.8

111.8

Qinhuangdao

100.5

99.2

99.3

Shijiazhuang

101.9

107.4

107.2

Baotou

99.5

97.2

97.3

Taiyuan

99.8

101.9

101.2

Dandong

99.9

98.2

98.2

Hohhot

100.0

100.1

99.9

Jinzhou

99.9

93.5

94.8

Shenyang

100.2

101.6

101.3

Jilin

100.1

100.4

100.1

Dalian

100.1

100.2

100.2

Mudanjiang

99.8

100.5

100.3

Changchun

100.2

100.8

99.9

Wuxi

100.4

102.3

102.3

Harbin

100.0

103.2

101.8

Yangzhou

100.2

100.7

100.3

Shanghai

101.4

129.2

126.7

Xuzhou

100.1

101.2

101.0

Nanjing

102.8

118.3

116.8

Wenzhou

100.0

104.0

103.1

Hangzhou

101.3

111.1

109.8

Jinhua

100.3

102.2

101.7

Ningbo

100.8

106.2

105.1

Bengbu

100.2

99.8

99.9

Hefei

104.4

135.9

135.0

Anqing

100.2

100.2

100.2

Fuzhou

100.7

107.5

106.9

Quanzhou

99.8

99.5

99.4

Xiamen

106.3

125.5

123.9

Jiujiang

100.0

102.5

102.4

Nanchang

101.4

106.5

105.8

Ganzhou

100.4

102.1

101.7

Jinan

100.4

103.8

103.1

Yantai

100.3

100.3

100.1

Qingdao

100.2

101.8

101.3

Jining

99.9

99.9

99.7

Zhengzhou

101.3

107.9

107.3

Luoyang

100.3

99.7

99.6

Wuhan

101.4

108.6

107.4

Pingdingshan

99.9

99.9

99.9

Changsha

100.1

102.6

102.3

Yichang

100.2

102.3

101.8

Guangzhou

101.9

120.0

117.6

Xiangfan

100.0

99.4

99.6

Shenzhen

100.0

146.8

135.2

Yueyang

100.1

100.0

100.0

Nanning

100.3

103.6

103.2

Changde

100.1

100.4

100.3

Haikou

100.2

100.4

100.4

Huizhou

101.8

105.7

105.2

Chongqing

100.4

104.0

103.5

Zhanjiang

100.1

97.9

98.3

Chengdu

100.3

103.2

102.4

Shaoguan

100.0

101.2

100.9

Guiyang

100.0

101.5

101.2

Guilin

99.7

98.3

98.1

Kunming

100.6

102.7

102.2

Beihai

100.4

103.1

102.4

Xi’an

99.6

96.4

96.7

Sanya

99.7

101.4

100.8

Lanzhou

100.1

100.2

100.3

Luzhou

100.2

103.1

102.6

Xining

99.8

99.7

99.4

Nanchong

100.2

101.1

101.1

Yinchuan

100.1

99.5

99.6

Zunyi

100.2

98.3

98.6

Urumqi

99.9

99.9

99.2

Dali

100.3

99.8

99.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.3

109.2

108.6

102.4

124.1

120.5

102.4

128.6

124.8

Tianjin

103.1

115.3

114.7

102.4

112.2

111.5

102.1

111.2

109.8

Shijiazhuang

101.2

104.3

104.1

100.7

104.9

104.3

101.7

105.0

104.6

Taiyuan

100.1

102.1

101.8

99.9

102.0

101.4

99.9

101.5

101.3

Hohhot

99.7

98.8

98.8

100.1

100.9

100.7

100.3

99.7

99.6

Shenyang

100.7

102.5

101.8

100.6

102.9

102.4

100.0

98.8

98.8

Dalian

100.3

101.4

101.2

100.5

100.9

100.8

100.7

98.4

98.5

Changchun

100.5

102.0

101.7

100.5

100.2

100.0

100.1

101.1

100.5

Harbin

100.4

100.8

100.8

100.4

101.2

100.9

100.2

102.6

101.8

Shanghai

102.8

136.4

131.4

102.6

134.1

128.9

101.8

132.6

127.9

Nanjing

103.8

127.4

125.0

104.4

128.3

125.7

103.6

124.4

122.2

Hangzhou

102.6

119.7

117.4

102.5

116.2

114.1

102.4

114.6

112.4

Ningbo

101.3

109.9

108.4

101.4

109.3

108.0

101.1

108.0

107.1

Hefei

104.9

121.2

120.6

105.0

123.5

122.8

105.5

126.0

125.4

Fuzhou

100.9

114.9

114.1

102.4

112.3

111.6

101.0

112.9

111.4

Xiamen

105.8

128.1

126.5

105.7

129.5

127.6

104.9

126.4

124.5

Nanchang

100.9

109.6

108.6

102.0

109.0

108.3

100.3

105.9

105.7

Jinan

101.0

105.3

105.2

100.9

105.5

105.2

101.1

103.3

103.2

Qingdao

100.7

103.4

103.3

100.8

105.2

104.4

100.9

101.0

100.9

Zhengzhou

101.7

108.9

107.7

101.2

107.8

106.7

101.1

107.5

106.0

Wuhan

102.0

111.0

110.2

102.3

112.3

111.2

102.4

111.9

110.2

Changsha

100.5

102.5

102.5

100.8

105.2

105.0

100.8

104.6

104.0

Guangzhou

102.5

120.0

117.1

102.6

118.3

115.7

102.9

119.6

117.1

Shenzhen

100.7

152.8

138.5

100.3

153.6

139.3

100.4

156.6

141.7

Nanning

100.8

106.6

106.0

100.9

107.0

106.2

100.5

102.2

102.4

Haikou

100.6

102.2

102.0

100.7

102.5

102.0

100.6

102.1

101.6

Chongqing

100.5

102.6

102.5

100.4

103.4

103.0

100.5

105.0

104.0

Chengdu

100.3

102.7

102.0

100.4

103.7

102.9

100.2

103.6

102.9

Guiyang

100.5

102.5

102.3

100.4

102.2

101.8

100.7

102.0

101.2

Kunming

100.6

101.7

101.5

100.3

99.6

100.2

100.6

99.1

99.6

Xi’an

100.7

103.5

103.0

100.7

102.0

101.3

100.3

102.2

101.5

Lanzhou

99.8

101.8

101.4

100.7

101.8

101.7

100.9

102.2

101.9

Xining

100.2

99.2

99.9

100.2

98.5

99.1

100.6

100.4

100.7

Yinchuan

101.1

99.6

99.7

100.7

100.5

100.5

100.2

98.3

98.7

Urumqi

100.3

98.6

98.4

100.6

100.0

99.9

100.5

96.6

96.8

Tangshan

100.3

100.3

100.1

100.2

99.6

99.3

100.9

99.1

98.7

Qinhuangdao

99.6

99.5

99.6

100.3

100.3

100.0

100.2

98.1

98.5

Baotou

99.9

99.6

99.7

100.2

98.5

98.7

99.8

98.8

99.1

Dandong

100.6

97.5

98.2

100.1

97.6

97.8

100.8

97.0

96.7

Jinzhou

99.6

93.7

94.7

99.6

98.1

97.7

99.7

98.3

98.4

Jilin

100.2

99.8

99.8

100.1

100.4

100.3

99.6

99.2

99.1

Mudanjiang

99.7

97.8

98.0

99.5

98.6

98.6

98.7

94.6

95.3

Wuxi

102.0

108.0

108.0

101.5

107.5

107.5

101.9

105.1

105.3

Yangzhou

100.6

103.3

103.2

100.5

102.2

102.0

100.6

101.8

101.7

Xuzhou

100.4

102.5

102.6

100.9

102.6

102.6

100.7

104.4

104.0

Wenzhou

100.2

102.6

102.1

100.2

103.9

103.3

100.4

104.1

103.4

Jinhua

100.3

103.1

102.8

100.6

103.3

103.0

100.0

102.8

102.2

Bengbu

100.4

99.9

100.2

100.9

100.5

100.7

100.3

98.6

99.1

Anqing

100.3

102.3

102.0

100.4

100.6

100.7

100.2

101.3

101.0

Quanzhou

99.5

101.0

101.3

99.6

101.2

101.1

100.5

103.4

103.0

Jiujiang

100.9

101.6

102.2

101.0

102.1

102.6

100.4

102.7

102.6

Ganzhou

100.5

103.4

103.2

100.4

102.6

102.5

101.1

102.7

102.5

Yantai

100.7

100.8

101.0

100.5

102.4

102.3

100.4

99.7

100.2

Jining

100.3

99.0

99.2

100.0

98.3

98.9

100.0

99.3

99.2

Luoyang

100.6

102.0

101.5

100.2

99.6

99.6

100.3

100.1

100.2

Pingdingshan

99.8

100.1

99.9

100.2

101.6

101.2

100.1

102.0

101.5

Yichang

100.1

100.3

100.5

100.3

100.7

100.6

100.6

101.0

101.1

Xiangfan

100.4

100.7

100.6

100.5

98.7

99.3

100.8

96.9

97.8

Yueyang

99.7

98.2

99.0

100.0

98.5

99.1

100.1

99.7

100.1

Changde

100.1

99.9

99.7

99.8

98.9

98.8

99.5

97.9

98.2

Huizhou

103.5

111.1

110.2

103.1

110.5

109.7

103.2

109.1

108.5

Zhanjiang

100.8

100.0

100.1

100.6

98.9

99.5

101.0

98.4

98.6

Shaoguan

100.8

103.2

103.3

100.6

101.7

101.8

100.1

102.1

101.8

Guilin

100.1

99.4

99.4

100.0

99.2

99.2

99.9

100.4

100.2

Beihai

100.2

101.8

101.4

99.6

100.4

100.1

99.7

101.6

101.2

Sanya

100.4

100.8

100.3

100.8

100.5

100.2

99.9

100.8

100.7

Luzhou

100.4

101.2

100.9

100.5

101.5

101.1

100.1

99.2

99.9

Nanchong

100.5

99.3

99.9

100.4

99.9

100.1

100.4

98.5

99.1

Zunyi

100.5

101.0

101.0

100.3

99.6

99.7

99.6

99.2

99.0

Dali

100.5

99.9

99.5

100.8

100.7

100.7

100.5

98.7

99.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.3

134.7

130.8

102.0

134.2

130.6

102.6

134.7

131.6

Tianjin

101.7

113.9

112.8

102.2

112.6

111.7

101.9

110.0

109.0

Shijiazhuang

102.0

107.6

107.4

102.1

107.0

107.0

101.0

107.5

107.0

Taiyuan

99.9

102.4

101.7

99.5

101.1

100.6

100.1

102.1

101.5

Hohhot

100.0

100.3

100.1

100.0

99.9

99.8

99.9

99.4

99.3

Shenyang

100.3

101.8

101.6

100.0

101.3

100.9

99.8

100.1

99.9

Dalian

100.0

100.1

100.3

100.4

100.8

100.6

99.6

98.7

98.3

Changchun

100.1

101.3

100.4

100.1

100.1

99.5

100.2

100.3

99.1

Harbin

100.0

102.7

101.7

100.0

103.4

101.7

100.1

103.7

102.1

Shanghai

101.8

130.2

127.3

101.2

129.0

126.5

100.8

127.2

126.0

Nanjing

102.8

116.7

115.3

102.7

120.1

118.3

103.2

117.3

116.1

Hangzhou

101.6

111.9

110.7

101.2

110.5

109.4

101.1

110.5

108.8

Ningbo

101.0

106.5

105.3

100.8

106.3

105.3

100.3

105.6

104.2

Hefei

104.5

135.9

135.4

104.2

134.9

134.0

104.4

139.3

137.6

Fuzhou

100.7

107.4

106.8

100.7

106.8

106.3

100.6

108.6

108.0

Xiamen

106.6

126.2

124.4

106.4

125.7

124.1

105.7

124.5

122.8

Nanchang

101.8

106.0

105.5

101.4

107.5

106.5

100.5

105.3

105.0

Jinan

100.5

104.4

103.7

100.4

103.3

102.7

100.3

103.2

102.3

Qingdao

100.2

101.6

101.2

100.2

102.1

101.5

100.1

101.8

101.2

Zhengzhou

101.2

108.0

107.3

101.4

108.1

107.5

101.3

107.2

106.8

Wuhan

101.7

109.3

108.0

101.4

108.3

107.2

100.8

108.2

106.9

Changsha

100.1

102.9

102.6

100.1

102.4

102.1

100.2

102.7

102.1

Guangzhou

101.8

120.5

118.1

101.7

117.9

116.0

103.0

123.9

120.5

Shenzhen

100.8

148.8

137.1

100.2

145.8

134.2

98.2

144.2

132.9

Nanning

100.5

102.3

102.2

100.1

103.2

102.7

100.2

107.4

106.4

Haikou

100.1

100.1

100.0

100.4

100.8

100.9

100.1

100.5

100.2

Chongqing

100.5

104.0

103.5

100.2

104.6

104.2

100.2

102.2

102.0

Chengdu

100.4

103.5

102.8

100.3

103.4

102.4

100.1

101.8

101.3

Guiyang

100.0

101.2

101.0

100.1

101.5