Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in January 2016
National Bureau of Statistics of China2016-02-26 16:58
I. The Sales Prices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings (excluding affordable housing) (See Table II)

 

Comparing with the previous month, among 70 medium and large-sized cities, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings declined in 24 cities, that of 38 cities increased, and that of 8 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 4.1 percent, and the lowest was down by 0.8 percent. 

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of newly constructed commercial residential buildings decreased in 45 cities, and that of 25 cities increased. For the price changes year-on-year, the highest increase was 52.7 percent, and the lowest was down by 4.9 percent.

 

II. Sales Prices of Second-Hand Residential Buildings

 

Comparing with the previous month, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 25 cities, that of 37 cities increased, and that of 8 cities remained at the same level. For the price changes month-on-month, the highest increase was 5.7 percent, and the lowest was down by 0.5 percent.

 

Comparing with the same month of last year, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 29 cities, that of 40 cities increased, and that of 1 city remained at the same level. For the price changes year-on-year, the highest increase was 49.7 percent, the lowest was down by 8.1 percent.

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

101.0

110.3

105.9

Tangshan

99.9

98.0

99.2

Tianjin

100.5

103.9

102.8

Qinhuangdao

99.6

97.1

98.9

Shijiazhuang

100.2

102.1

101.2

Baotou

99.5

97.2

98.8

Taiyuan

100.0

101.7

101.1

Dandong

99.8

96.2

98.0

Hohhot

99.9

97.7

99.3

Jinzhou

99.5

96.5

98.3

Shenyang

100.1

99.5

99.9

Jilin

99.8

97.5

98.7

Dalian

100.0

98.9

99.3

Mudanjiang

99.8

98.4

99.1

Changchun

99.7

98.2

99.2

Wuxi

100.3

99.6

100.0

Harbin

99.9

100.1

100.4

Yangzhou

100.2

99.8

100.5

Shanghai

102.2

117.5

111.0

Xuzhou

100.0

99.9

100.1

Nanjing

102.4

110.2

107.6

Wenzhou

100.0

102.7

101.8

Hangzhou

100.9

107.0

104.9

Jinhua

100.1

102.0

101.7

Ningbo

100.5

104.6

103.0

Bengbu

99.7

96.0

98.4

Hefei

101.5

103.2

103.1

Anqing

100.1

99.3

99.7

Fuzhou

101.1

103.3

103.3

Quanzhou

99.8

99.0

99.9

Xiamen

102.0

108.6

106.6

Jiujiang

100.1

98.8

99.6

Nanchang

100.0

101.8

101.9

Ganzhou

100.3

99.4

99.9

Jinan

100.2

101.5

101.2

Yantai

100.2

99.0

100.1

Qingdao

100.3

98.6

100.0

Jining

99.9

96.7

98.5

Zhengzhou

100.3

103.4

102.3

Luoyang

99.9

97.7

99.1

Wuhan

100.9

105.3

103.7

Pingdingshan

100.1

99.8

100.4

Changsha

100.4

100.4

100.9

Yichang

100.0

98.6

99.6

Guangzhou

100.8

109.9

105.8

Xiangfan

99.9

96.2

98.4

Shenzhen

104.0

151.9

125.9

Yueyang

100.1

96.8

98.5

Nanning

100.6

102.4

101.9

Changde

99.9

97.2

98.8

Haikou

100.1

99.6

100.3

Huizhou

100.6

98.9

100.9

Chongqing

100.8

100.3

101.2

Zhanjiang

99.9

95.1

98.2

Chengdu

100.2

101.1

101.2

Shaoguan

99.3

96.6

98.9

Guiyang

100.3

99.6

100.0

Guilin

99.7

97.3

98.9

Kunming

100.3

97.7

99.3

Beihai

99.8

99.1

99.8

Xi’an

99.8

100.2

100.6

Sanya

100.0

99.7

100.1

Lanzhou

100.2

99.2

100.3

Luzhou

100.4

99.5

100.4

Xining

100.2

97.1

98.8

Nanchong

99.9

96.7

98.6

Yinchuan

99.7

96.4

98.5

Zunyi

100.0

98.0

99.3

Urumqi

99.3

98.0

99.0

Dali

100.6

98.2

99.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Chain Index: previous month=100; Y/Y: the same month last year=100; Fixed Base: Year 2015=100.

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing*

101.1

111.3

106.5

Tangshan

99.9

97.9

99.1

Tianjin

100.5

104.1

102.9

Qinhuangdao

99.5

96.9

98.8

Shijiazhuang

100.2

102.1

101.3

Baotou

99.5

97.1

98.8

Taiyuan

100.0

101.8

101.1

Dandong

99.8

96.2

98.0

Hohhot

99.9

97.7

99.3

Jinzhou

99.5

96.5

98.3

Shenyang

100.1

99.5

99.9

Jilin

99.8

97.5

98.7

Dalian

100.0

98.9

99.3

Mudanjiang

99.8

98.3

99.1

Changchun

99.7

98.2

99.2

Wuxi

100.3

99.6

100.0

Harbin

99.9

100.1

100.4

Yangzhou

100.2

99.8

100.5

Shanghai

102.6

121.4

113.3

Xuzhou

100.0

99.9

100.1

Nanjing

102.5

110.8

108.0

Wenzhou

100.0

102.8

101.8

Hangzhou

100.9

107.1

105.0

Jinhua

100.1

102.0

101.7

Ningbo

100.5

104.6

103.0

Bengbu

99.7

96.0

98.4

Hefei

101.5

103.3

103.1

Anqing

100.1

99.3

99.7

Fuzhou

101.1

103.3

103.4

Quanzhou

99.8

99.0

99.9

Xiamen

102.0

108.7

106.7

Jiujiang

100.1

98.8

99.6

Nanchang

100.0

101.8

101.9

Ganzhou

100.3

99.4

99.9

Jinan

100.2

101.5

101.2

Yantai

100.2

99.0

100.1

Qingdao

100.3

98.6

100.0

Jining

99.9

96.7

98.5

Zhengzhou

100.3

103.4

102.3

Luoyang

99.9

97.6

99.1

Wuhan

101.0

105.6

103.9

Pingdingshan

100.1

99.8

100.4

Changsha

100.4

100.4

100.9

Yichang

100.0

98.6

99.6

Guangzhou

100.8

110.0

105.9

Xiangfan

99.9

96.2

98.4

Shenzhen

104.1

152.7

126.3

Yueyang

100.1

96.5

98.4

Nanning

100.7

102.7

102.1

Changde

99.9

97.1

98.8

Haikou

100.1

99.6

100.3

Huizhou

100.6

98.9

100.9

Chongqing

100.8

100.3

101.2

Zhanjiang

99.9

95.1

98.2

Chengdu

100.2

101.1

101.3

Shaoguan

99.3

96.6

98.9

Guiyang

100.3

99.6

100.0

Guilin

99.7

97.3

98.9

Kunming

100.3

97.7

99.3

Beihai

99.8

99.1

99.8

Xi’an

99.8

100.2

100.7

Sanya

100.0

99.7

100.1

Lanzhou

100.2

99.2

100.4

Luzhou

100.4

99.5

100.4

Xining

100.2

96.9

98.7

Nanchong

99.9

96.6

98.5

Yinchuan

99.7

96.4

98.5

Zunyi

100.0

97.8

99.2

Urumqi

99.2

97.8

98.9

Dali

100.6

98.2

99.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.3

123.7

112.6

Tangshan

99.9

98.8

99.7

Tianjin

100.3

104.3

102.8

Qinhuangdao

99.7

97.3

98.7

Shijiazhuang

100.0

101.0

100.6

Baotou

99.7

97.8

98.9

Taiyuan

100.2

101.8

101.3

Dandong

99.5

97.7

98.9

Hohhot

99.8

99.8

99.9

Jinzhou

99.9

91.9

96.0

Shenyang

100.0

101.3

100.8

Jilin

99.7

99.4

99.8

Dalian

100.2

99.9

99.7

Mudanjiang

99.8

100.1

100.2

Changchun

99.6

100.2

100.1

Wuxi

99.9

99.4

99.8

Harbin

100.1

101.3

101.3

Yangzhou

99.9

100.2

100.3

Shanghai

102.7

114.4

109.0

Xuzhou

100.0

99.4

100.1

Nanjing

101.2

107.7

105.0

Wenzhou

100.1

102.4

101.9

Hangzhou

100.5

104.4

103.3

Jinhua

100.0

100.7

100.6

Ningbo

100.5

103.6

102.9

Bengbu

100.3

97.2

98.9

Hefei

101.3

105.6

103.8

Anqing

99.9

98.8

99.6

Fuzhou

100.7

103.5

102.6

Quanzhou

99.8

99.2

99.6

Xiamen

100.8

105.2

104.5

Jiujiang

100.1

101.9

101.1

Nanchang

99.8

102.5

101.5

Ganzhou

100.1

100.7

100.5

Jinan

100.1

101.5

101.3

Yantai

100.0

98.9

99.7

Qingdao

100.1

100.4

100.6

Jining

99.9

98.6

99.7

Zhengzhou

100.6

103.3

102.5

Luoyang

99.8

98.2

99.2

Wuhan

100.6

104.4

103.1

Pingdingshan

100.1

98.8

99.8

Changsha

100.1

100.9

100.9

Yichang

100.1

101.1

100.9

Guangzhou

101.3

113.1

107.4

Xiangfan

100.0

99.4

99.9

Shenzhen

105.7

149.7

125.6

Yueyang

99.8

98.9

99.5

Nanning

100.1

104.5

102.1

Changde

99.7

100.0

100.1

Haikou

100.1

96.6

99.1

Huizhou

100.3

99.7

100.9

Chongqing

101.9

103.0

102.5

Zhanjiang

99.9

96.1

98.5

Chengdu

100.6

100.5

100.8

Shaoguan

99.5

100.1

99.6

Guiyang

100.1

100.7

100.6

Guilin

99.9

96.9

98.9

Kunming

100.2

99.9

100.7

Beihai

100.1

103.1

102.0

Xi’an

99.6

95.5

97.7

Sanya

99.8

100.7

100.7

Lanzhou

100.2

99.6

100.0

Luzhou

100.6

103.3

101.9

Xining

100.1

100.7

100.4

Nanchong

100.0

100.4

100.3

Yinchuan

99.9

98.2

99.2

Zunyi

100.0

97.4

98.4

Urumqi

99.5

102.5

101.2

Dali

100.1

96.4

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

101.3

100.0

99.4

101.0

114.5

108.5

101.1

117.4

110.0

Tianjin

101.1

105.6

103.7

100.3

103.2

102.5

100.4

104.5

103.2

Shijiazhuang

100.3

102.2

101.2

100.3

102.0

101.3

100.1

102.6

101.3

Taiyuan

100.4

103.1

101.8

99.7

101.9

100.8

100.3

101.2

101.3

Hohhot

99.6

96.9

98.3

99.9

98.1

99.7

99.9

97.2

99.1

Shenyang

100.4

100.0

100.0

100.1

99.8

100.3

99.6

98.1

99.2

Dalian

99.9

99.5

99.8

100.2

99.3

99.5

99.9

96.9

98.1

Changchun

99.8

98.6

99.5

99.7

98.4

99.2

99.8

97.5

98.8

Harbin

99.8

99.4

99.5

100.1

100.3

100.4

99.7

100.4

101.3

Shanghai

102.5

120.9

113.0

102.6

122.0

113.4

102.7

121.0

113.4

Nanjing

102.8

111.6

108.4

102.3

111.1

108.2

102.6

109.6

107.3

Hangzhou

101.3

108.1

105.6

100.7

106.3

104.6

100.5

106.7

104.5

Ningbo

100.5

105.6

103.4

100.5

105.1

103.2

100.6

103.5

102.6

Hefei

101.5

103.2

103.1

101.5

103.0

102.9

101.7

104.6

104.0

Fuzhou

102.0

105.4

105.0

100.9

102.1

102.4

101.0

104.2

104.0

Xiamen

101.0

108.4

105.9

102.4

108.8

107.0

102.1

108.6

106.7

Nanchang

100.6

104.1

103.1

99.9

101.9

102.0

100.0

100.2

100.6

Jinan

100.4

101.9

101.5

100.3

101.9

101.3

100.0

100.0

100.7

Qingdao

100.2

99.0

99.8

100.5

100.0

101.2

99.8

94.7

97.8

Zhengzhou

100.4

103.6

102.5

100.2

103.6

102.2

100.3

102.5

102.3

Wuhan

100.9

104.5

103.1

101.0

105.8

103.9

100.7

106.6

104.7

Changsha

99.9

99.1

99.7

100.5

100.5

101.2

100.6

101.1

101.4

Guangzhou

100.7

110.1

106.0

100.6

109.9

105.7

101.0

109.9

106.0

Shenzhen

103.9

150.9

125.4

104.2

153.5

126.5

104.5

155.4

127.8

Nanning

100.9

102.9

102.2

100.6

103.3

102.6

100.4

100.5

100.6

Haikou

100.1

99.2

100.0

100.2

99.9

100.5

99.9

99.2

100.2

Chongqing

100.7

99.4

100.5

100.9

100.7

101.3

100.8

101.0

102.0

Chengdu

99.8

100.1

100.6

100.3

101.7

101.4

100.8

102.2

102.3

Guiyang

101.0

99.5

100.2

100.0

99.5

99.7

100.2

100.0

100.4

Kunming

100.5

99.2

100.0

100.3

97.0

99.0

100.2

97.7

99.2

Xi’an

100.1

100.8

101.2

99.7

100.1

100.4

99.8

100.0

100.7

Lanzhou

100.2

100.1

100.8

100.2

98.7

100.0

100.4

99.1

100.3

Xining

101.4

97.8

99.5

100.1

96.7

98.4

99.9

97.4

99.2

Yinchuan

99.5

96.0

98.0

99.7

96.7

98.8

99.6

95.9

98.1

Urumqi

99.1

96.6

98.1

99.5

98.9

99.5

98.6

95.9

97.6

Tangshan

100.0

99.4

99.8

100.0

97.4

98.8

99.8

97.4

99.0

Qinhuangdao

99.8

97.6

99.1

99.6

97.0

99.0

99.2

95.6

97.7

Baotou

99.8

97.1

98.9

99.5

97.2

98.5

99.2

96.9

99.2

Dandong

99.9

95.5

97.5

99.8

96.7

98.4

99.4

95.6

97.7

Jinzhou

98.9

92.5

95.7

99.7

98.1

99.4

99.5

97.7

99.2

Jilin

99.7

97.7

98.6

99.9

97.4

98.9

99.6

97.1

98.6

Mudanjiang

99.9

98.1

99.0

99.8

98.7

99.3

99.6

96.2

97.7

Wuxi

100.5

100.3

100.6

100.5

100.0

100.2

99.7

98.2

99.3

Yangzhou

100.1

101.3

101.4

100.3

99.4

100.3

100.1

100.3

100.6

Xuzhou

100.5

99.5

100.3

99.9

99.8

99.9

100.0

100.8

101.0

Wenzhou

99.9

102.1

101.1

100.1

103.4

102.1

100.1

102.4

101.9

Jinhua

100.3

101.8

101.8

100.1

102.1

101.5

100.1

102.0

101.7

Bengbu

99.4

95.9

98.1

99.8

96.0

98.6

99.3

95.6

97.4

Anqing

100.0

99.7

100.0

100.1

99.0

99.5

100.5

100.3

100.7

Quanzhou

100.0

98.2

99.6

99.8

99.1

99.9

99.8

99.4

100.2

Jiujiang

100.4

98.1

99.4

100.1

98.8

99.5

100.1

99.1

100.2

Ganzhou

100.5

100.4

100.7

100.3

99.3

99.8

99.9

98.6

99.2

Yantai

100.2

98.6

99.7

100.4

99.7

100.6

99.9

97.1

99.1

Jining

100.5

96.6

98.5

99.7

97.1

98.6

100.2

95.6

98.1

Luoyang

100.3

99.3

100.0

99.8

97.1

98.9

99.8

97.5

98.8

Pingdingshan

100.0

98.8

99.7

100.2

99.9

100.6

100.0

100.9

100.9

Yichang

100.3

98.7

99.8

99.9

98.4

99.5

100.0

99.2

100.0

Xiangfan

99.7

97.5

99.0

100.1

96.2

98.4

99.6

94.3

97.2

Yueyang

100.0

96.1

98.1

100.2

97.0

98.6

99.9

96.0

98.2

Changde

100.4

96.6

98.7

99.6

97.7

99.0

100.1

96.4

98.4

Huizhou

100.5

101.1

101.6

100.5

99.0

100.9

101.1

97.3

100.3

Zhanjiang

100.0

95.9

98.8

100.0

95.0

98.0

99.2

94.1

97.5

Shaoguan

100.3

98.6

99.9

99.2

96.6

98.8

99.2

95.9

98.7

Guilin

100.1

98.7

99.8

99.6

96.7

98.4

99.7

97.7

99.4

Beihai

99.9

99.1

99.8

99.5

99.1

99.7

99.7

98.0

99.8

Sanya

99.8

100.0

100.2

99.6

99.1

99.8

100.9

100.0

100.4

Luzhou

101.0

98.4

100.0

100.2

100.1

100.7

100.6

97.6

98.8

Nanchong

99.7

96.7

98.5

100.0

96.7

98.6

99.9

95.7

97.7

Zunyi

100.1

98.6

99.9

100.0

97.6

99.0

100.3

97.7

99.2

Dali

100.3

98.3

99.8

100.6

99.0

99.9

100.8

97.5

99.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.3

123.7

112.7

102.4

123.6

112.5

102.4

124.0

112.6

Tianjin

100.3

104.9

102.8

100.4

103.7

102.8

100.2

103.9

102.6

Shijiazhuang

100.0

101.2

100.6

99.9

100.7

100.3

100.4

101.4

101.4

Taiyuan

100.2

101.1

101.0

100.4

102.4

101.8

100.0

102.1

101.3

Hohhot

99.8

100.0

100.1

99.7

99.7

99.9

99.6

98.9

99.6

Shenyang

100.1

101.4

100.9

99.9

101.0

100.7

99.8

101.0

100.7

Dalian

100.0

99.5

99.2

100.5

100.5

100.5

99.8

99.3

99.6

Changchun

99.6

100.9

100.5

99.6

99.6

99.7

99.5

99.0

99.7

Harbin

99.9

101.0

100.9

100.1

101.4

101.4

100.6

101.9

101.9

Shanghai

102.4

114.9

109.0

103.1

113.8

109.2

103.0

114.5

108.9

Nanjing

101.0

106.0

104.3

101.4

109.4

105.9

101.3

106.8

104.1

Hangzhou

100.5

104.5

103.1

100.6

104.3

103.4

100.6

104.5

103.6

Ningbo

100.5

103.6

102.8

100.5

103.7

103.1

100.4

103.6

102.8

Hefei

101.3

105.1

103.6

101.5

105.6

103.9

100.7

107.2

104.1

Fuzhou

100.6

103.7

102.7

100.6

103.0

102.3

101.0

104.0

103.1

Xiamen

100.8

105.8

104.8

100.7

105.3

104.4

100.8

104.4

104.2

Nanchang

99.5

101.4

100.7

100.3

103.7

102.5

99.5

102.7

101.3

Jinan

100.0

101.8

101.4

100.2

101.3

101.3

100.3

101.2

101.5

Qingdao

100.1

100.6

100.7

100.0

100.4

100.6

100.0

99.9

100.3

Zhengzhou

100.7

104.0

102.9

100.7

103.0

102.4

100.3

102.6

102.0

Wuhan

100.9

104.5

103.3

100.4

104.3

102.9

100.5

104.2

103.1

Changsha

100.3

101.1

101.0

100.1

100.8

100.8

100.1

100.9

100.9

Guangzhou

101.5

113.9

108.0

101.1

111.8

106.3

101.2

114.3

108.7

Shenzhen

105.4

151.9

126.6

105.3

146.9

123.8

106.8

149.1

125.9

Nanning

99.9

103.5

101.2

100.2

104.0

102.0

100.5

107.8

104.3

Haikou

100.0

96.2

98.9

100.0

97.1

99.3

100.2

97.2

99.3

Chongqing

101.9

102.6

102.4

102.1

103.9

103.1

101.5

101.7

101.5

Chengdu

100.7

101.1

101.3

100.7

100.1

100.6

100.2

99.5

100.2

Guiyang

100.0

100.7

100.5

100.1

100.7