Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in February 2019

National Bureau of Statistics of China 2019-03-15 13:47 Print| Large| Medium| Small

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.8

102.9

138.6

Tangshan

100.5

113.2

123.9

Tianjin

100.4

101.4

131.1

Qinhuangdao

100.9

118.7

135.3

Shijiazhuang

101.1

116.6

144.6

Baotou

100.6

111.1

117.5

Taiyuan

100.8

112.6

126.6

Dandong

100.6

118.4

120.3

Hohhot

100.8

123.0

132.9

Jinzhou

99.7

112.8

111.5

Shenyang

100.5

112.3

130.6

Jilin

100.5

114.3

125.0

Dalian

101.8

113.3

128.5

Mudanjiang

100.5

113.5

119.0

Changchun

100.7

112.7

127.7

Wuxi

99.7

106.1

141.0

Harbin

100.6

115.2

131.9

Yangzhou

100.4

113.3

137.9

Shanghai

100.3

101.5

147.0

Xuzhou

101.2

118.2

144.0

Nanjing

100.0

101.8

148.6

Wenzhou

100.3

101.8

116.2

Hangzhou

100.5

106.6

141.6

Jinhua

100.4

105.6

125.6

Ningbo

100.6

106.7

129.9

Bengbu

99.7

107.6

125.9

Hefei

100.8

106.0

156.9

Anqing

100.2

108.9

123.7

Fuzhou

100.1

108.9

139.4

Quanzhou

99.6

101.1

111.8

Xiamen

100.2

100.0

151.1

Jiujiang

100.5

110.0

133.3

Nanchang

100.1

110.3

136.3

Ganzhou

100.0

107.8

125.4

Jinan

100.6

116.4

142.2

Yantai

100.5

113.5

130.8

Qingdao

100.3

114.2

134.7

Jining

101.3

114.1

125.4

Zhengzhou

100.0

109.9

142.7

Luoyang

100.5

112.7

128.6

Wuhan

101.1

112.5

146.5

Pingdingshan

101.1

108.2

121.3

Changsha

100.2

111.3

141.0

Yichang

100.8

113.0

130.4

Guangzhou

101.1

111.3

152.2

Xiangfan

100.7

114.7

124.7

Shenzhen

100.0

100.5

145.6

Yueyang

99.6

107.2

122.4

Nanning

100.6

110.4

136.4

Changde

99.9

110.8

123.3

Haikou

100.3

118.8

139.6

Huizhou

99.8

102.9

135.1

Chongqing

100.7

112.2

133.6

Zhanjiang

100.7

108.0

126.0

Chengdu

100.7

114.2

141.0

Shaoguan

99.9

105.9

123.2

Guiyang

101.3

120.5

141.4

Guilin

100.6

110.1

123.4

Kunming

100.8

116.2

134.4

Beihai

100.6

112.8

132.8

Xi’an

101.1

124.2

152.4

Sanya

100.1

113.6

145.4

Lanzhou

100.3

110.9

122.1

Luzhou

100.4

111.9

123.9

Xining

102.3

113.5

122.4

Nanchong

100.3

112.3

126.0

Yinchuan

100.7

109.5

116.0

Zunyi

101.2

113.7

125.4

Urumqi

100.6

108.9

116.0

Dali

101.8

121.4

133.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.2

99.3

145.4

Tangshan

100.2

108.3

114.7

Tianjin

100.5

105.5

135.4

Qinhuangdao

100.7

111.1

121.3

Shijiazhuang

100.7

105.9

126.1

Baotou

100.6

106.7

107.9

Taiyuan

100.4

109.8

125.4

Dandong

100.8

108.0

109.1

Hohhot

101.4

120.3

123.4

Jinzhou

100.2

107.6

100.8

Shenyang

100.9

109.2

119.4

Jilin

100.3

108.8

115.1

Dalian

100.6

108.0

116.7

Mudanjiang

100.8

106.4

110.6

Changchun

100.2

110.0

117.8

Wuxi

99.9

104.6

135.6

Harbin

100.4

111.0

121.7

Yangzhou

100.3

109.5

123.6

Shanghai

99.9

97.5

137.4

Xuzhou

99.9

109.1

121.8

Nanjing

100.2

101.8

138.6

Wenzhou

100.2

101.4

112.8

Hangzhou

100.0

104.0

140.3

Jinhua

99.9

103.8

118.8

Ningbo

100.1

104.0

123.6

Bengbu

100.1

107.2

120.4

Hefei

100.0

103.7

156.9

Anqing

99.9

106.9

121.8

Fuzhou

100.2

99.9

125.2

Quanzhou

99.9

101.3

114.1

Xiamen

100.3

96.5

134.9

Jiujiang

100.2

106.8

122.4

Nanchang

100.4

111.2

131.2

Ganzhou

100.4

108.4

123.9

Jinan

100.4

111.6

133.2

Yantai

100.3

111.6

122.4

Qingdao

99.7

110.3

133.1

Jining

100.5

117.4

128.1

Zhengzhou

99.7

101.1

131.7

Luoyang

100.0

110.0

117.4

Wuhan

100.0

107.8

147.6

Pingdingshan

100.7

108.8

115.8

Changsha

100.0

106.7

135.8

Yichang

100.1

110.0

123.1

Guangzhou

99.8

101.6

149.2

Xiangfan

100.9

111.0

117.8

Shenzhen

100.5

102.9

151.3

Yueyang

99.9

106.1

114.1

Nanning

101.2

109.5

127.6

Changde

100.0

107.8

115.2

Haikou

100.0

110.3

115.2

Huizhou

99.9

106.1

130.9

Chongqing

100.3

109.7

127.1

Zhanjiang

99.9

103.4

113.2

Chengdu

100.5

106.5

117.8

Shaoguan

100.1

108.2

115.9

Guiyang

100.3

112.6

122.7

Guilin

100.0

106.6

107.0

Kunming

100.7

115.4

127.1

Beihai

100.5

108.5

121.4

Xi’an

99.8

114.8

120.5

Sanya

100.7

114.5

121.3

Lanzhou

100.2

109.8

116.1

Luzhou

100.0

109.7

120.2

Xining

101.1

108.2

110.9

Nanchong

99.9

108.6

120.8

Yinchuan

100.3

105.8

106.5

Zunyi

100.3

109.7

118.0

Urumqi

100.8

112.4

123.5

Dali

101.3

116.5

120.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

99.8

101.8

124.9

99.9

101.9

141.5

99.6

104.5

146.7

Tianjin

100.7

102.2

138.7

100.2

101.2

130.3

100.4

101.2

127.3

Shijiazhuang

102.0

116.7

142.0

100.8

116.5

145.7

101.2

116.5

143.4

Taiyuan

101.0

114.5

131.0

101.1

111.9

127.9

100.3

112.9

123.4

Hohhot

101.7

121.9

127.7

100.6

122.8

133.7

100.8

124.0

134.2

Shenyang

100.4

110.9

131.8

100.3

113.0

130.5

100.8

114.4

128.6

Dalian

102.2

113.5

128.5

101.3

113.5

131.8

101.9

112.9

122.2

Changchun

100.6

112.5

133.1

100.6

111.6

124.5

100.8

114.6

126.3

Harbin

100.6

114.1

130.2

100.5

114.8

132.2

100.8

116.9

133.1

Shanghai

100.3

100.5

149.2

100.5

101.3

147.5

100.3

101.9

145.9

Nanjing

100.0

101.3

153.5

100.1

102.1

148.7

99.8

101.7

144.1

Hangzhou

100.9

107.7

148.1

100.3

105.8

139.7

100.1

105.9

136.0

Ningbo

100.5

108.7

137.4

101.1

106.8

130.0

100.1

105.6

126.7

Hefei

100.1

105.6

154.6

101.0

106.0

157.4

101.0

106.6

158.9

Fuzhou

99.9

106.6

135.4

100.1

107.3

137.7

100.1

112.5

143.9

Xiamen

100.0

98.5

149.7

100.2

100.4

153.1

100.2

100.4

148.8

Nanchang

99.5

108.6

138.8

100.1

109.9

135.9

100.3

112.5

136.4

Jinan

100.0

117.1

140.3

100.6

116.3

142.4

100.6

116.4

142.6

Qingdao

100.7

115.0

135.3

100.0

113.4

135.1

100.3

114.5

132.5

Zhengzhou

100.2

110.1

145.2

99.9

109.6

141.8

99.8

110.3

137.8

Wuhan

101.0

113.6

148.2

101.0

111.5

146.6

101.4

114.4

144.0

Changsha

100.3

111.9

140.0

100.2

111.2

140.8

100.2

111.0

142.0

Guangzhou

101.2

110.6

154.2

100.4

110.2

150.0

101.9

113.2

154.3

Shenzhen

100.0

100.9

144.9

99.9

100.5

145.5

100.1

99.9

147.0

Nanning

100.3

111.1

138.9

100.8

109.5

134.3

100.9

110.9

136.3

Haikou

100.2

117.9

135.8

100.2

119.9

142.4

100.6

117.1

136.3

Chongqing

100.6

114.2

138.3

100.6

110.5

130.7

100.9

112.0

131.3

Chengdu

100.6

115.7

142.0

100.9

112.6

139.8

100.5

113.7

140.9

Guiyang

101.0

123.1

144.9

101.5

119.3

141.2

101.2

120.4

137.0

Kunming

100.5

114.9

133.4

100.6

115.8

135.0

101.2

118.3

134.1

Xi’an

101.0

125.8

154.5

101.1

123.8

151.9

101.2

123.6

151.1

Lanzhou

99.8

112.7

125.4

100.5

110.2

121.0

100.6

109.9

119.5

Xining

102.2

113.8

124.7

102.5

113.5

122.5

102.0

113.5

121.3

Yinchuan

100.5

108.0

114.8

100.9

109.9

115.8

100.2

109.4

117.2

Urumqi

100.4

108.8

115.7

100.7

109.2

118.7

100.7

108.3

109.0

Tangshan

100.2

111.0

121.4

100.4

114.2

125.0

101.4

113.6

124.3

Qinhuangdao

101.7

118.3

136.2

100.5

118.9

136.3

101.0

118.8

130.5

Baotou

100.3

113.6

122.8

100.4

110.7

116.5

101.0

110.7

116.8

Dandong

100.9

117.1

121.7

100.4

118.9

120.1

100.7

119.0

118.3

Jinzhou

99.4