21-47  Statistics on New Rural Cooperative Medical System by Region (2008)
Region Number of Number of Number of Persons Benefited Funds Raised
Counties Counties Persons from Compensation this Year
  Participated Participated (10 000 (10 000 yuan)
(unit) (unit) (10 000 persons) persons-times)  
           
National Total 2859 2729 81517.55 58521.08 7845836.53
 
Beijing 18 13 272.48 277.51 91565.45
Tianjin 18 12 357.81 347.75 52101.38
Hebei 172 164 4668.19 1797.38 418794.87
Shanxi 119 115 2089.78 1006.74 193826.91
Inner Mongolia 101 95 1180.47 489.14 108429.17
 
Liaoning 100 91 1953.53 1308.77 189647.48
Jilin 60 60 1216.60 525.68 98190.89
Heilongjiang 128 121 1351.20 720.09 112122.40
 
Shanghai 19 10 177.40 1561.13 95264.67
Jiangsu 106 90 4408.55 7076.08 553866.58
Zhejiang 90 86 3082.75 3976.79 437466.03
Anhui 105 100 4523.93 1798.43 430155.79
Fujian 85 78 2317.65 213.53 205106.48
Jiangxi 99 96 2930.17 798.96 270067.70
Shandong 140 134 6357.78 8888.91 557372.75
 
Henan 159 157 7279.84 3649.83 649226.82
Hubei 102 95 3543.49 2698.94 330445.55
Hunan 122 122 4501.50 1335.67 358168.70
Guangdong 121 111 4836.04 1539.80 551728.31
Guangxi 109 109 3542.06 1575.10 274960.61
Hainan 20 21 466.81 114.95 45186.23
 
Chongqing 40 39 2008.02 2687.25 177896.87
Sichuan 181 176 6141.26 2714.54 508642.27
Guizhou 88 88 2831.87 1874.61 251546.62
Yunnan 129 129 3222.06 5934.66 288614.18
Tibet 73 73 220.42 385.24 34376.82
 
Shaanxi 107 104 2526.75 814.59 227254.75
Gansu 86 87 1869.12 1050.45 168444.45
Qinghai 43 43 331.28 247.56 34696.21
Ningxia 21 21 358.46 264.53 33077.98
Xinjiang 98 89 950.27 846.49 97591.61