15-35  Number of Berths in Ports of Inland Rivers above Designated Size at Year-end (2008)
 
  
Name Total For Productive Use For Nonproductive Use
        
Length of Number of 10 000 Length of Number of 10 000 Length of Number of
Quay Line Berths Ton Quay Line Berths Ton Quay Line Berths
(m) (unit) Class (m) (unit) Class (m) (unit)
         
Total 573806 9291 259 542315 8772 259 31491 519
  Chongqing 4126 82  3603 65  523 17
  Wanzhou 7480 52  6490 44  990 8
  Yichang 2466 39  2216 33  250 6
  Wuhan 20879 247  17877 213  3002 34
  Huangshi 3347 65  3045 59  302 6
  Jiujiang 1240 16  1110 14  130 2
  Anqing 10460 149  8701 129  1759 20
  Chizhou 6705 89  6705 89 
  Tongling 4825 95  4760 94  65 1
  Wuhu 11931 159 3 10111 129 3 1820 30
  Maanshan 5811 105  5766 104  45 1
  Nanjing 29611 320 43 28019 297 43 1592 23
  Zhenjiang 16388 251 27 16148 249 27 240 2
  Taizhou 5855 47 8 5831 46 8 24 1
  Yangzhou 3039 51 5 3039 51 5 
  Jiangyin 11163 63 27 11163 63 27 
  Changzhou 3144 14 6 3144 14 6 
  Nantong 14466 114 36 14122 110 36 344 4
  Shanghai(Inland Rivers) 90103 1869  90103 1869