15-34  Number of Berths in Coastal Ports above Designated Size at Year-end (2008)
 
  
Name Total For Productive Use For Nonproductive Use
        
Length of Number of 10 000 Length of Number of 10 000 Length of Number of
Quay Line Berths Ton Quay Line Berths Ton Quay Line Berths
(m) (unit) Class (m) (unit) Class (m) (unit)
         
  Total 564800 4914 1076 491870 4001 1076 72930 913
      Dalian 36825 222 76 33168 198 76 3657 24
      Yingkou 10974 54 33 10685 49 33 289 5
      Qinhuangdao 13712 75 42 12394 54 42 1318 21
      Tianjin 27715 139 75 26357 128 75 1358 11
      Yantai 14220 85 42 12897 71 42 1323 14
      Qingdao 16636 69 48 15618 63 48 1018 6
      Rizhao 9294 37 32 9294 37 32 
      Shanghai 114931 1141 137 68191 604 137 46740 537
      Lianyungang 7855 37 31 7406 33 31 449 4
      Ningbo-Zhoushan 61566 667 94 59345 607 94 2221 60
      Shantou 8953 86 17 8752 82 17 201 4
      Guangzhou 43183 503 56 40062 461 56 3121 42
      Zhanjiang 11429 99 29 10250 82 29 1179 17
      Haikou 2710 34 3 2710 34 3 
      Basuo 1729 10 7 1559 9 7 170 1
      Sanya 715 7  510 4  205 3