11-31  Collection, Transport and Disposal of Consumption Wastes in Cities by Region (2008)
Region Consumption Number of            Collection and  
Wastes Factories Landfill Piling Burning Treatment Landfill Piling Burning Volume of Landfill Piling Burning Transport Disposal of Treatment
Collected and for Wastes Capacity Wastes of Excrement Excrement Rate of
Transported Treatment (ton/day) Disposed and Urine and Urine Consumption
(10 000 tons) (unit)  (10 000 tons) (10 000 tons) (10 000 tons) Wastes (%)
                 
  National Total 15437.7 509 407 14 74 315153 253268 5386 51606 10306.6 8424.0 174.0 1569.7 2330.7 903.9 66.8
 
  Beijing 656.6 18 15 2 1 12148 10948 600 600 641.6 598.8 27.0 15.7 206.8 171.1 97.7
  Tianjin 173.8 7 5 2 7600 5800 1800 162.5 113.1 49.4 25.5 93.5
  Hebei 662.8 21 16 3 2 12522 9922 1400 1200 378.8 302.7 33.0 43.1 182.9 110.5 57.2
  Shanxi 354.1 13 12 1 11678 11078 600 168.1 148.6 19.5 95.1 2.0 47.5
  Inner Mongolia 358.1 13 13 5829 5829 196.9 196.9 104.3 24.2 55.0
 
  Liaoning 796.7 13 11 1 1 11695 10695 600 400 476.3 439.8 21.9 14.6 176.3 40.2 59.8
  Jilin 563.6 7 6 1 5173 4723 450 183.8 167.4 16.4 132.8 45.8 32.6
  Heilongjiang 898.6 15 13 2 8901 8401 500 237.5 228.8 8.7 184.1 39.0 26.4
 
  Shanghai 676.0 13 4 1 3 10415 5750 1000 2575 502.8 327.3 39.0 112.7 220.0 74.4
  Jiangsu 934.5 37 27 8 27985 20249 6833 848.9 618.6 204.5 159.9 105.9 90.8
  Zhejiang 806.8 43 26 16 25416 13731 11685 722.6 412.0 310.7 85.1 45.1 89.6
  Anhui 426.9 14 13 1 7347 6747 600 230.3 219.7 10.6 57.2 6.6 54.0
  Fujian 399.0 18 12 1 5 9546 4480 116 4950 350.9 195.2 9.5 146.2 14.8 2.2 88.0
  Jiangxi 249.2 12 12 5330 5330 198.7 198.7 65.3 2.9 79.7
  Shandong 991.4 44 39 3 26247 22397 2750 787.0 665.9 88.9 131.7 89.8 79.4
 
  Henan 757.0 32 28 2 2 17568 16148 270 1150 509.4 458.5 20.1 30.8 58.9 48.9 67.3
  Hubei 680.8 18 17 7534 7134 360.7 347.4 47.2 2.0 53.0
  Hunan 542.8 12 12 9430 9430 323.1 323.1 37.3 6.6 59.5
  Guangdong 1868.4 37 21 16 33510 21417 12093 1193.3 787.1 406.2 127.1 52.7 63.9
  Guangxi 248.5 15 10 2 3 6390 4790 600 1000 204.6 169.4 9.7 25.5 22.6 7.3 82.3
  Hainan 84.8 3 2 1 1620 1500 120 54.9 51.9 3.0 9.6 0.2 64.7
 
  Chongqing 225.2 13 12 1 6265 5265 1000 199.0 150.0 36.4 71.5 15.3 88.4
  Sichuan 551.0 30 24 1 4 15081 13381 200 800 444.3 414.7 1.9 25.6 26.6 32.7 80.6
  Guizhou 190.5 9 9 2835 2835 146.3 146.3 7.2 3.9 76.8
  Yunnan 283.7 13 12 8640 8540 226.8 216.9 23.3 16.4 80.0
  Tibet 23.0 0.8
 
  Shaanxi 319.7 10 8 1 7922 6822 500 219.1 198.6 1.3 24.3 9.0 68.5
  Gansu 262.4 11 11 3224 3224 84.7 84.7 22.3 17.3 32.3
  Qinghai 63.6 3 3 1200 1200 47.8 47.8 75.2
  Ningxia 95.7 3 3 892 892 54.1 54.1 2.9 1.3 56.5
  Xinjiang 292.6 12 11 1 5210 4610 600 152.1 140.2 11.9 7.4 5.0 52.0