9-22  Per Capita Annual Net Income of Rural Households by Sources and Region (2008)
(yuan)
Region     
Net Income Income from Income from Income from Income from
 Wages and Salaries Household Operations Properties Transfers
      
  National Average 4760.62 1853.73 2435.56 148.08 323.24
 
  Beijing 10661.92 6389.31 2058.57 1142.80 1071.25
  Tianjin 7910.78 4064.95 3097.14 463.39 285.30
  Hebei 4795.46 1979.52 2416.22 118.63 281.09
  Shanxi 4097.24 1713.55 1986.38 153.05 244.26
  Inner Mongolia 4656.18 806.48 3218.01 114.90 516.79
 
  Liaoning 5576.48 2035.53 2931.26 201.29 408.40
  Jilin 4932.74 810.17 3344.72 183.20 594.66
  Heilongjiang 4855.59 916.76 3163.70 243.57 531.57
 
  Shanghai 11440.26 8108.32 711.26 849.83 1770.85
  Jiangsu 7356.47 3895.50 2812.00 253.47 395.50
  Zhejiang 9257.93 4587.44 3762.93 437.52 470.04
  Anhui 4202.49 1737.84 2114.24 119.04 231.37
  Fujian 6196.07 2421.46 3146.09 179.03 449.49
  Jiangxi 4697.19 1842.36 2552.59 66.55 235.69
  Shandong 5641.43 2263.46 2962.96 163.93 251.07
 
  Henan 4454.24 1499.93 2699.30 53.00 202.02
  Hubei 4656.38 1742.33 2690.83 40.82 182.40
  Hunan 4512.46 1990.52 2196.61 57.06 268.26
  Guangdong 6399.79 3684.47 2001.50 339.47 374.35
  Guangxi 3690.34 1283.39 2190.62 41.76 174.58
  Hainan 4389.97 808.63 3235.09 53.58 292.68
 
  Chongqing 4126.21 1764.64 2016.64 50.90 294.03
  Sichuan 4121.21 1620.40 2061.70 71.37 367.74
  Guizhou 2796.93 1002.68 1512.47 63.92 217.86
  Yunnan 3102.60 617.47 2156.80 109.83 218.50
  Tibet 3175.82 759.72 1845.04 185.46 385.60
 
  Shaanxi 3136.46 1243.57 1475.01 86.01 331.87
  Gansu 2723.79 867.98 1543.24 19.49 293.08
  Qinghai 3061.24 983.16 1602.74 148.55 326.80
  Ningxia 3681.42 1260.04 2032.01 65.73 323.64
  Xinjiang 3502.90 422.82 2779.71 121.15 179.23