4-8  Number of Staff and Workers by Registration Status and Region
(10 000 persons)
Year Total       Others Units with 
State- Urban Coopera- Joint Limited Share- Funds from Foreign
Region owned Collective- tive Ownership Liability holding Hong Kong, Funded
Units owned Units Units Corpora- Corpora- Macao Units
 Units   tions tions Ltd. & Taiwan 
           
1993 14849 10920 3393 164 66 18 155 133
1994 14849 10890 3211 288 51 9 208 191
1995 14908 10955 3076 312 52 11 267 236
1996 14845 10949 2954 357 49 9 259 268
1997 14668 10766 2817 460 43 18 275 290
1998 12337 8809 1900 133 46 475 401 8 284 280
1999 11773 8336 1652 140 44 588 409 19 295 291
2000 11259 7878 1447 150 40 666 442 23 299 314
2001 10792 7409 1241 147 43 810 462 37 315 328
2002 10558 6924 1071 154 43 1034 510 101 353 368
2003 10492 6621 951 164 41 1202 547 147 394 426
2004 10576 6438 851 181 41 1362 574 151 453 526
2005 10850 6232 769 178 43 1666 645 130 539 649
2006 11161 6170 726 169 42 1821 680 213 593 747
2007 11427 6148 684 160 39 1970 714 205 660 847
2008 11515 6126 623 155 40 2067 750 206 659 890
 
  Beijing        508.3 170.9 13.2 11.5 2.1 171.4 37.5 3.7 31.2 66.7
  Tianjin        178.1 77.7 6.5 0.7 0.5 23.8 9.3 6.5 12.0 41.1
  Hebei          470.7 322.5 26.9 7.4 1.1 55.1 29.2 5.1 8.6 14.7
  Shanxi         365.7 249.8 26.9 3.5 0.5 60.8 14.7 0.2 6.1 3.2
  Inner Mongolia 240.9 161.3 9.7 1.4 0.3 45.0 17.5 1.5 1.4 2.8
 
  Liaoning       485.7 292.8 32.0 4.5 1.4 77.3 23.6 4.4 9.9 39.9
  Jilin          255.8 164.9 14.3 2.0 0.2 37.0 22.3 5.1 2.5 7.3
  Heilongjiang   423.5 276.5 29.7 20.6 0.7 47.2 39.8 0.9 2.9 5.2
 
  Shanghai       305.4 118.3 8.5 3.0 0.8 33.5 29.9 1.8 30.3 79.3
  Jiangsu        668.3 264.3 31.5 6.1 1.1 91.1 50.1 45.9 58.1 120.1
  Zhejiang       689.3 187.0 25.3 14.2 1.6 217.4 63.8 3.7 79.6 96.8
  Anhui          322.6 187.2 22.4 4.4 0.8 64.8 24.0 3.8 6.5 8.7
  Fujian         441.6 144.2 16.7 6.8 2.8 57.9 21.7 11.7 104.1 75.6
  Jiangxi        275.2 186.6 13.9 3.1 0.5 35.3 10.8 7.6 8.6 8.8
  Shandong       872.7 413.9 54.1 14.6 3.5 180.5 63.5 9.0 26.2 107.3
 
  Henan          691.9 382.6 65.4 9.1 2.6 154.1 45.2 13.1 9.9 10.0
  Hubei          443.0 270.4 23.2 4.5 2.0 77.3 34.9 6.3 7.3 17.2
  Hunan          421.4 250.4 28.7 5.6 1.2 79.9 33.5 3.5 9.4 9.1
  Guangdong      986.3 374.7 59.3 10.2 8.9 123.9 44.8 4.5 220.4 139.6
  Guangxi        272.2 184.2 14.8 1.4 0.7 39.1 11.9 7.2 5.7 7.0
  Hainan         75.3 53.8 3.0 0.5 1.0 7.4 4.6 0.4 1.9 2.8
 
  Chongqing      229.6 115.2 10.2 3.5 1.9 74.4 13.8 1.1 2.4 7.2
  Sichuan        528.9 310.8 37.1 8.1 1.3 109.1 41.7 7.6 4.5 8.7
  Guizhou        199.8 141.0 7.4 1.6 0.5 34.8 11.1 0.9 0.9 1.6
  Yunnan         286.7 177.8 10.4 2.0 0.2 39.5 14.5 37.5 2.3 2.5
  Tibet          18.1 17.1 0.5 0.3 0.2
 
  Shaanxi        332.1 239.9 18.7 2.0 0.7 50.0 13.6 1.5 1.9 3.7
  Gansu          188.2 143.0 6.5 1.0 0.2 24.6 1.5 8.7 2.4 0.4
  Qinghai        44.6 32.6 2.0 0.7 0.1 5.7 2.8 0.1 0.4
  Ningxia        54.7 34.3 0.8 0.6 0.1 14.0 3.2 0.5 0.1 1.1
  Xinjiang       239.2 180.3 3.6 0.6 0.4 35.0 14.9 1.8 1.3 1.3