17-3  Total Retail Sale of Consumer Goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (100 million yuan)

 

 

Year

Total Retail

By Location of Retail Sale Unit

By Sector

 

 

Region

Sales of

City

County

Under County

Wholesale and

Catering

 

 

 

Consumer Goods

 

 

Level

Retail Trade

Services

Others

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

1558.6

505.2

380.4

673.0

1363.7

54.8

140.1

 

1980

2140.0

733.6

399.4

1007.0

1768.0

80.0

292.0

 

1985

4305.0

1874.5

737.2

1693.3

3272.2

196.9

835.9

 

1989

8101.4

3666.8

1329.5

3105.1

6009.5

405.1

1686.8

 

1990

8300.1

3888.6

1337.4

3074.1

6127.4

419.8

1752.9

 

1991

9415.6

4529.8

1491.2

3394.6

6903.9

492.0

2019.7

 

1992

10993.7

5470.3

1689.8

3833.6

7922.2

589.7

2481.8

 

1993

12462.1

7224.9

2039.5

3197.7

8726.9

800.1

2935.1

 

1994

16264.7

9661.2

2407.2

4196.3

11039.7

1175.1

4049.9

 

1995

20620.0

12376.7

2919.6

5323.7

13801.3

1579.2

5239.5

 

1996

24774.1

14951.2

3280.0

6542.9

16205.1

2024.9

6544.1

 

1997

27298.9

16650.4

3500.1

7148.4

18108.3

2433.3

6757.3

 

1998

29152.5

17825.2

3681.9

7645.4

19185.8

2816.4

7150.3

 

1999

31134.7

19091.6

3892.5

8150.6

20551.8

3199.6

7383.3

 

2000

34152.6

21110.3

4217.2

8825.1

23042.3

3752.6

7357.7

 

2001

37595.2

23543.4

4583.2

9468.6

25510.8

4368.9

7715.5

 

2002

42027.1

26986.3

4860.0

10180.8

34514.2

5433.3

2079.6

 

2003

45842.0

29777.3

5247.8

10816.9

37692.5

6065.7

2083.8

 

 

 

 

  Beijing      

1916.7

1535.8

88.8

292.2

1611.2

121.4

184.1

 

  Tianjin      

922.3

859.2

35.3

27.8

727.1

109.9

85.3

 

  Hebei        

2177.9

1064.4

421.1

692.4

1894.8

233.5

49.6

 

  Shanxi       

729.3

471.3

135.2

122.8

614.2

81.7

33.4

 

  Inner Mongolia

726.8

449.5

166.5

110.8

592.2

99.2

35.3

 

 

 

 

  Liaoning     

2330.8

1963.7

112.0

255.2

1935.6

338.9

56.3

 

  Jilin         

1110.3

857.7

76.8

175.8

951.0

153.8

5.4

 

  Heilongjiang 

1376.5

1019.4

186.6

170.4

1191.9

152.3

32.2

 

 

 

 

  Shanghai     

2220.6

1905.9

17.6

297.1

1990.2

214.8

15.6

 

  Jiangsu      

3566.5

2516.3

217.8

832.3

3072.6

434.4

59.4

 

  Zhejiang     

3157.1

1999.9

329.5

827.7

2696.4

358.9

101.8

 

  Anhui        

1331.2

666.6

285.6

379.0

1143.7

159.4

28.2

 

  Fujian       

1740.4

1057.5

218.3

464.6

1423.1

211.2

106.2

 

 

  Jiangxi      

923.2

455.3

206.6

261.3

812.0

85.3

25.9

 

 

  Shandong     

3936.5

2525.6

396.4

1014.5

3251.7

497.2

187.6

 

 

 

 

 

 

  Henan        

2426.4

1234.8

494.2

697.4

2009.7

343.1

73.6

 

 

  Hubei        

2358.7

1603.3

222.9

532.5

1884.7

298.3

175.7

 

 

  Hunan        

1816.3

997.1

332.5

486.7

1558.4

224.6

33.3

 

 

  Guangdong    

5606.0

3718.3

269.4

1618.3

4681.1

877.3

47.6

 

 

  Guangxi      

857.7

458.5

169.7

229.5

716.8

115.3

25.6

 

 

  Hainan       

191.6

128.1

16.6

46.9

150.5

31.0

10.1

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

835.5

482.3

112.7

240.5

719.1

107.3

9.1

 

 

  Sichuan      

2091.1

1004.2

357.3

729.6

1621.5

349.4

120.2

 

 

  Guizhou      

458.8

272.0

85.8

101.0

374.3

75.5

9.0

 

 

  Yunnan       

782.5

425.3

180.5

176.7

635.4

124.6

22.4

 

 

  Tibet        

58.3

26.1

25.0

7.2

46.6

8.2

3.6

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

853.2

565.6

149.1

138.5

646.3

184.3

22.6

 

 

  Gansu        

474.6

308.0

76.2

90.4

388.3

66.9

19.5

 

 

  Qinghai      

102.7

66.1

24.7

11.8

83.4

16.4

2.8

 

 

  Ningxia      

120.8

81.5

20.8

18.5

98.8

19.6

2.3

 

 

  Xinjiang     

421.2

311.3

49.2

60.6

341.9

60.6

18.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Figures before 1992 refer to retail sales of commodities.

 

 

 

 

 

b) The sum of provincial figures do not add up to the national total, as the national total was adjusted.