21-70 Basic Situation of Natural Protection Work by Region (1998)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of

Area of

Percentage of

Number of Farms

Cultivating

Number of

Nature

Nature

Nature Reserves

To Breed Rare

Farms of

Demonstration

Reserves

Reserves

in the Region

and Dying out

Rare Plants

Zone of

 

 

 

Animals

 

Ecology

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1146

88152430

8.80

940

72

222

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

12

49625

2.95

 

 

2

Tianjin

8

129199

11.40

 

 

2

Hebei

11

109811

0.59

 

 

9

Shanxi

12

113188

0.72

 

1

5

Inner Mongolia

74

6145488

5.19

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

42

2016874

7.57

 

 

8

Jilin

26

1822668

10.10

9

7

5

Heilongjiang

113

3031512

6.67

58

20

20

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

2

32645

5.15

 

 

1

Jiangsu

20

523137

5.10

7

3

7

Zhejiang

27

123399

1.21

 

 

16

Anhui

26

333856

2.57

2

 

11

Fujian

48

256470

1.83

13

5

9

Jiangxi

38

252457

1.51

1

1

7

Shandong

24

381466

2.27

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Henan

19

226336

1.36

12

7

31

Hubei

30

554510

2.98

 

 

6

Hunan

55

758185

3.58

 

 

8

Guangdong

72

741291

3.49

6

5

6

Guangxi

62

1612242

6.66

800

5

3

Hainan

75

2681758

4.75

15

4

2

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

14

196280

2.38

1

2

2

Sichuan

71

3960048

8.12

2

3

9

Guizhou

59

337834

1.92

 

 

4

Yunnan

111

2185312

5.55

2

4

3

Tibet

14

38526632

32.10

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

14

310020

1.50

 

 

2

Gansu

35

5045713

11.10

 

 

2

Qinghai

4

5022490

6.98

 

 

1

Ningxia

8

204836

3.95

10

5

2

Xinjiang

20

10467148

6.54

2

 

5