21-56  Number of Retired and Resigned Persons by Region at the Year-end (1999)

(10 000 persons)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   #  Enterprises

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Retired

Retired

Resigned

Total

Retired

Retired

Resigned

 

Veterans

Persons

Persons

 

Veterans

Persons

Persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

3726.9

175.9

3468.7

82.3

2867.7

88.7

2712.8

66.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

170.5

9.1

156.2

5.2

134.0

4.6

124.9

4.5

Tianjin

87.8

2.8

83.3

1.8

73.1

1.5

70.0

1.6

Hebei

148.6

11.5

134.8

2.4

110.3

5.4

103.0

2.0

Shanxi

97.4

7.4

88.3

1.7

75.9

3.6

71.0

1.3

Inner Mongolia

72.5

3.6

67.8

1.0

52.8

1.6

50.4

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

289.5

14.3

267.4

7.9

246.8

8.3

231.3

7.2

Jilin

109.2

6.6

100.8

1.9

87.1

3.4

82.1

1.5

Heilongjiang

179.7

10.6

165.5

3.7

150.2

6.6

140.5

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

251.2

7.7

240.8

2.7

213.6

3.1

208.1

2.5

Jiangsu

238.5

9.6

221.5

7.3

186.7

4.2

176.4

6.1

Zhejiang

125.1

4.0

117.3

3.8

94.2

1.7

89.6

2.8

Anhui

118.5

6.6

109.2

2.7

88.2

3.1

82.8

2.3

Fujian

79.1

2.4

74.9

1.8

58.5

0.9

56.2

1.3

Jiangxi

81.3

2.8

77.1

1.4

59.5

1.4

56.9

1.3

Shandong

175.6

15.0

152.9

7.7

132.1

7.1

120.2

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

168.2

12.1

153.5

2.6

124.0

5.4

116.4

2.2

Hubei

165.4

5.8

156.9

2.8

127.8

2.8

122.8

2.2

Hunan

151.5

4.0

144.5

3.1

109.3

1.9

104.8

2.6

Guangdong

193.7

7.6

183.8

2.4

144.0

3.7

138.5

1.8

Guangxi

74.6

2.0

71.4

1.2

51.0

0.9

49.2

0.9

Hainan

29.6

0.8

26.9

1.9

24.3

0.4

22.0

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

89.0

1.7

85.7

1.7

69.0

0.8

66.8

1.4

Sichuan

194.4

4.3

186.6

3.7

142.0

2.2

136.9

2.9

Guizhou

60.2

2.4

57.2

0.7

40.2

1.0

38.7

0.5

Yunnan

86.1

4.1

80.7

1.4

58.0

1.8

55.2

1.0

Tibet

3.8

0.1

3.8

 

1.8

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

93.3

5.3

85.3

2.7

70.1

2.8

65.7

1.6

Gansu

57.4

2.8

53.2

1.4

42.7

1.5

40.4

0.8

Qinghai

19.0

1.0

17.7

0.3

12.1

0.4

11.6

0.1

Ningxia

17.8

1.2

16.0

0.6

12.4

0.5

11.5

0.3

Xinjiang

53.2

2.1

49.8

1.2

35.9

1.1

33.9

0.9