21-38  Basic Statistics on Fires by Region (1999)

Region

Number of

Number of

Number of

Losses

Average Number of

 

Traffic

Deaths

Injuries

Coverted

Fires per

 

Accidents

 

 

into Cash

100 Thousand

 

(case)

(person)

(person)

(10 000 yuan)

People

 

 

 

 

 

 

National Total

179955

2744

4572

143394.0

14.8

 

 

 

 

 

 

Beijing

6860

53

92

3322.5

62.5

Tianjin

7113

35

49

3018.7

78.1

Hebei

5108

51

177

3150.0

7.8

Shanxi

2654

29

50

2752.9

8.5

Inner Mongolia

2631

50

60

980.0

11.4

 

 

 

 

 

 

Liaoning

15710

150

193

6822.3

38.4

Jilin

12548

102

89

6772.1

48.2

Heilongjiang

2947

89

109

2999.3

8.1

 

 

 

 

 

 

Shanghai

6551

43

90

1487.3

50.1

Jiangsu

12146

199

452

7421.9

17.4

Zhejiang

17582

192

274

12222.5

39.5

Anhui

6288

69

153

3957.5

10.2

Fujian

5200

98

185

8695.7

15.9

Jiangxi

4305

84

146

3846.2

10.6

Shandong

16804

176

281

10281.0

18.9

 

 

 

 

 

 

Henan

9263

137

233

6475.7

9.9

Hubei

6216

58

110

2330.3

10.6

Hunan

2874

86

145

6339.1

4.4

Guangdong

8817

352

390

14425.9

12.4

Guangxi

2761

77

235

4192.0

6.0

Hainan

663

7

18

753.3

9.0

 

 

 

 

 

 

Chongqing

3228

60

127

2445.5

10.6

Sichuan

5733

163

318

8865.9

6.9

Guizhou

1087

81

95

2951.9

3.1

Yunnan

3252

114

139

6390.8

8.2

Tibet

115

12

26

909.3

4.7

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

2028

35

63

2001.4

5.8

Gansu

2202

36

62

2150.9

8.9

Qinghai

646

6

58

770.6

13.7

Ningxia

2793

6

13

760.7

52.1

Xinjiang

3723

74

120

2724.7

21.5

 

 

 

 

 

 

a)The national data include the fires which happen in railways and other transport process.