20-73  Publication of Audio Products by Region (1999)

Region

Audio-tapes

CDs

 

 

 

 

Kind

Volume

(Kind)

Volume

 

(10 000 cassettes)

 

(10 000 pieces)

 

 

 

 

 

National Total

6456

10423.91

2490

906.90

 

 

 

 

 

Central Publi-

2398

4236.24

697

237.56

shing House

 

 

 

 

Local Publish-

4058

6187.67

1793

669.34

ing House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

474

419.37

114

94.68

Tianjin

56

272.26

21

4.20

Hebei

72

70.70

47

10.16

Shanxi

39

46.91

1

0.80

Inner Mongolia

14

4.70

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

108

149.92

78

26.74

Jilin

31

20.00

 

 

Heilongjiang

3

0.18

5

1.61

 

 

 

 

 

Shanghai

1517

2794.73

312

53.83

Jiangsu

111

376.25

33

7.88

Zhejiang

117

83.40

55

13.89

Anhui

57

79.27

1

3.00

Fujian

33

57.74

26

8.81

Jiangxi

56

48.40

 

 

Shandong

7

5.20

7

1.54

 

 

 

 

 

Henan

24

25.40

5

2.12

Hubei

91

57.66

354

120.40

Hunan

172

213.96

28

15.34

Guangdong

584

971.48

296

156.36

Guangxi

45

193.08

212

62.72

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

80

56.74

98

32.57

Sichuan

41

29.22

1

0.20

Guizhou

1

1.00

46

24.60

Yunnan

12

6.25

0

 

Tibet

3

1.50

2

2.50

 

 

 

 

 

Shaanxi

159

144.24

6

1.20

Gansu

88.2

38.10

4

2.00

Qinghai

32

13.39

1

0.19

Ningxia

12

0.62

34

17.00

Xinjiang

19

6.00

6

5.00