20-45  Situation of Earthquake Monitoring (1999)

(unit)

 

 

 

 

 

 

 

Number of

Number of

Number of

 

Total

Standard

Compre-

Monitor

Local

Enter

Observa-

Main

Normal

Region

Number

 

hensive

-ing

 

-prises

tion

Observa-

Observa-

 

of

 

 

 

 

Managing

for Spot

tion

tion

 

Earthquake

 

 

 

 

 

Strong

Spots

Spots

 

Stations

 

 

 

 

 

Earthquake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1236

38

157

190

647

204

258

1311

5685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

41

3

8

2

25

3

 

46

67

Tianjin

17

 

8

1

4

4

 

40

32

Hebei

85

1

9

17

42

16

 

140

348

Shanxi

128

1

6

6

65

50

12

94

438

Inner Mongolia

61

1

4

16

29

11

 

33

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

60

2

6

10

35

7

 

85

563

Jilin

12

2

7

1

2

 

 

3

32

Heilongjiang

15

1

2

7

5

 

142

18

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

15

1

1

 

13

 

1

14

 

Jiangsu

53

1

14

 

27

11

6

39

155

Zhejiang

18

1

4

1

10

2

 

3

25

Anhui

31

1

8

4

12

6

 

66

169

Fujian

31

1

10

3

17

 

 

27

184

Jiangxi

9

1

2

 

6

 

 

2

8

Shandong

60

1

6

18

26

9

 

49

833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

42

1

2

9

19

11

 

55

400

Hubei

34

2

7

 

17

8

 

43

37

Hunan

31

1

 

6

16

8

 

27

2

Guangdong

28

1

4

9

14

 

10

48

131

Guangxi

24

1

6

 

16

1

 

76

166

Hainan

26

1

 

4

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

8

 

 

 

8

 

 

7

 

Sichuan

70

1

9

17

31

12

7

130

278

Guizhou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

106

2

4

24

68

8

12

21

52

Tibet

8

2

 

6

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

32

1

4

10

11

6

 

100

58

Gansu

102

2

5

12

58

25

30

116

1463

Qinghai

16

1

4

2

7

2

9

12

2

Ningxia

35

1

2

4

25

3

3

 

 

Xinjiang

38

3

15

1

18

1

25

17

1