20-44  Agro-Meteorological Observation Stations and Forecast Observatories and Stations (1999)

(unit)

 

Agro-Meteorological Observation Stations and Sub-stations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region, City

 

 

 

 

Agro-

Agro-

and Units

 

 

 

 

Meteorological

Meteorological

 

Meteorological

Agricultural

Soil Moisture

Phenological

Forecast

Information

 

Observation

Observation

Measurement

Observation

Observatories

Services

 

Stations

Points

Points

Points

and Stations

Stations

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1134

789

843

616

1207

1416

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

7

7

7

7

2

1

Tianjin

7

7

7

7

1

1

Hebei

145

27

143

30

30

30

Shanxi

44

35

44

35

33

52

Inner Mongolia

39

28

39

35

40

57

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

45

23

43

22

56

56

Jilin

46

22

46

22

46

46

Heilongjiang

35

34

34

34

41

41

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1

1

 

 

11

11

Jiangsu

36

29

27

12

35

60

Zhejiang

11

11

 

10

61

61

Anhui

22

22

15

22

22

22

Fujian

23

16

1

23

38

23

Jiangxi

81

79

2

5

90

90

Shandong

57

18

57

16

111

111

 

 

 

 

 

 

 

Henan

117

45

117

30

98

110

Hubei

28

28

25

28

31

56

Hunan

22

22

4

22

30

22

Guangdong

25

25

1

25

91

91

Guangxi

24

22

11

24

86

86

Hainan

6

6

 

6

1

6

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

20

20

9

13

17

22

Sichuan

66

63

33

47

84

99

Guizhou

18

18

5

18

9

18

Yunnan

21

21

7

17

24

27

Tibet

4

4

4

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

36

29

24

20

21

28

Gansu

22

21

22

21

19

45

Qinghai

24

19

24

17

5

24

Ningxia

16

11

16

8

16

19

Xinjiang

70

65

66

36

36

79

 

 

 

 

 

 

 

Dalian

5

2

2

2

6

6

Ningbo

7

7

1

 

7

7

Qingdao

3

1

1

1

7

7

 

 

 

 

 

 

 

Chinese Academy

 

 

 

 

 

 

of Meteorological

1

1

1

1

1

1

Science