20-43  Meteorological Observatories, Stations and The Reception and Use of Satellite Cloud Images (1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Polar

 # Geosta-

 

 

Number of

# Meteoro-

# Meteoro-

# Independent

# Atmosphere

Number of

Orbiting

tionary

Number of

Region, City and Units

Meteorolo-

logical

logical

Agro-

Background

Satellite

Meteoro-

 Meteoro-

Units

 

gical Obs-

Observa-

Stations

Meteorologi

Special

Cloud Images

logical

logical

Using

 

ervatories

tories

 

-cal Ex-

Observation

Receiving

Satel-

 Stael-

Satellite

 

and

 

 

perimental

Stations

Stations

lites  

 lites

Cloud

 

Stations

 

 

Stations

 

 

 

 

Images

 

(unit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

2623

355

2208

56

4

315

45

291

428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

25

2

22

 

1

1

 

1

 

Tianjin

15

3

12

 

 

4

1

3

 

Hebei

147

12

135

 

 

8

2

8

12

Shanxi

117

12

105

 

 

7

1

6

7

Inner Mongolia

124

13

105

6

 

6

3

3

24

Liaoning

63

14

46

3

 

4

2

4

35

Jilin

65

9

53

3

 

3

1

3

3

Heilongjiang

87

13

72

1

1

7

2

6

12

Shanghai

12

1

11

 

 

6

1

6

2

Jiangsu

79

13

64

2

 

45

1

44

51

Zhejiang

78

11

66

 

1

40

1

39

83

Anhui

82

16

65

1

 

20

1

19

21

Fujian

74

9

62

3

 

20

1

20

 

Jiangxi

92

12

79

1

 

3

1

2

10

Shandong

120

17

102

1

 

20

1

20

20

Henan

128

19

106

3

 

11

1

10

13

Hubei

85

13

70

2

 

9

2

9

55

Hunan

103

14

86

3

 

5

1

4

5

Guangdong

95

19

75

1

 

15

3

13

26

Guangxi

107

12

90

5

 

5

4

2

 

Hainan

 

 

 

 

 

2

1

1

2

Chongqing

41

5

36

 

 

2

 

2

 

Sichuan

182

21

159

2

 

2

1

1

8

Guizhou

88

10

77

1

 

10

1

9

3

Yunnan

134

17

114

3

 

3

1

2

1

Tibet

41

8

32

1

 

3

1

3

 

Shaanxi

108

12

93

3

 

11

1

10

14

Gansu

97

13

80

4

 

13

1

12

4

Qinghai

55

9

44

1

1

5

1

4

1

Ningxia

25

5

19

1

 

2

2

2

 

Xinjiang

126

16

106

4

 

10

4

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalian

8

1

7

 

 

1

 

1

 

Ningbo

9

1

8

 

 

8

 

8

5

Qingdao

7

1

6

 

 

1

 

1

1

Xiamen

2

1

1

 

 

1

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Mete-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

orological Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Satellite

 

 

 

 

 

2

1

2

5

Meteorological

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese Academy

1

 

 

1

 

 

 

 

 

of Meteorological

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science