20-41  Statistics on Projects Completed by Surveying and Mapping Departments by Region (1999)

Region

     Geodesy

Mapping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal

Vertical

Digital

Topographic

Special

Atlas

Control Survey

Control Survey

Maps

 Maps

Maps

 

(point)

(kilometer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

9831

26241

85756

69408

6138

1391914

465534

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

1551

2089

1487

4021

12

18

1

Tianjin

100

2054

3862

2830

1916

9

 

Hebei

1000

3757

4295

5464

277

112571

14006

Shanxi

 

 

2856

2493

 

42

 

Inner Mongolia

230

505

2104

38

98

38

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

296

430

2243

4845

928

73

 

Jilin

263

1680

810

81

 

2

 

Heilongjiang

258

1791

6608

9535

26

1006500

451500

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

4228

3300

526

17

 

Jiangsu

442

1004

2842

2177

5

52

 

Zhejiang

1690

1304

1730

2750

 

 

 

Anhui

 

 

2730

996

7

122

2

Fujian

62

770

1150

559

 

36

1

Jiangxi

54

214

461

729

500

99

1

Shandong

8

 

6052

993

526

54

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

150

720

1608

 

122

40

3

Hubei

208

744

1775

827

2

36

 

Hunan

150

386

1110

1969

648

1

 

Guangdong

564

2464

9060

2182

27

103

11

Guangxi

444

269

1198

2622

181

245

2

Hainan

93

 

2225

348

 

242000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

300

140

6138

2938

12

17650

 

Sichuan

70

1539

5873

2260

 

 

 

Guizhou

134

30

950

1296

 

12060

 

Yunnan

472

559

903

777

100

4

 

Tibet

54

147

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

615

850

6321

6468

199

 

 

Gansu

 

 

937

102

 

12

 

Qinghai

85

50

99

48

26

16

 

Ningxia

147

430

16

94

 

13

1

Xinjiang

360

2315

1842

1178

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National

26

 

1315

4330

 

21

 

Geomatics Center

 

 

 

 

 

 

 

of China

 

 

 

 

 

 

 

China Academy

5

 

928

1158

 

69

1

of Surveying and

 

 

 

 

 

 

 

Mapping Science