18-8 Foreign Exchange Earnings and It's Composition by Region

(USD million)

Region

1990

1995

1998

1999

 

 

 

 

 

Beijing

658

2182

2384

2496

Tianjin

23

133

202

209

Hebei

5

42

100

124

Shanxi

5

21

38

43

Inner Mongolia

1

91

126

120

 

                      

                     

                     

 

Liaoning

69

189

262

304

Jilin

6

41

38

45

Heilongjiang

7

61

121

148

 

                      

                    

                     

 

Shanghai

230

939

1218

1364

Jiangsu

71

260

529

620

Zhejiang

54

236

361

410

Anhui

5

31

51

67

Fujian

101

484

651

725

Jiangxi

3

25

43

50

Shandong

36

154

220

265

 

                      

                    

                     

 

Henan

6

60

101

114

Hubei

22

73

88

105

Hunan

10

65

156

185

Guangdong

713

2393

2942

3272

Guangxi

76

121

156

202

Hainan

27

81

96

105

 

                      

                    

                     

 

Chongqing

                      

                     

88

97

Sichuan

36

125

84

97

Guizhou

1

29

48

55

Yunnan

16

165

261

350

Tibet

                      

11

33

36

 

                      

                    

                     

 

Shaanxi

41

139

247

272

Gansu

6

21

30

37

Qinghai

                      

2

3

4

Ningxia

                      

1

1

2

Xinjiang

12

74

82

86

 

 

 

 

 

a)Foreign exchange earnings in 1990  were calculated to the RMB Foreign Exchange Certificate by the average exchange rate of the year.