17-16  Actually Used Foreign Direct and Other Investment by Region

(USD 10 000)

Region and Sector

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign

Foreign

Foreign

Foreign

Direct

Other

Direct

Other

Investment

Investment

Investment

Investment

National Total

4546275

209474

4031871

212825

Regional Total

4528389

190760

3993482

151825

 

                

               

 

 

Beijing

216800

               

197525

 

Tianjin

211361

               

176399

 

Hebei

142868

               

104202

 

Shanxi

24451

               

39129

 

Inner Mongolia

9082

               

6456

 

 

                

               

 

 

Liaoning

219045

21579

106173

 

Jilin

40917

               

30120

 

Heilongjiang

52639

               

31828

 

 

                

               

 

 

Shanghai

360150

6624

283665

 

Jiangsu

663179

               

607756

 

Zhejiang

131802

2210

123262

 

Anhui

27673

               

26131

 

Fujian

421211

               

402403

 

Jiangxi

46496

               

32080

 

Shandong

220274

52826

225878

20669

 

                

               

 

 

Henan

61654

               

52135

 

Hubei

97294

6355

91488

7426

Hunan

81816

               

65374

 

Guangdong

1201994

101166

1165750

123488

Guangxi

88613

               

63512

 

Hainan

71715

               

48449

 

 

                

               

 

 

Chongqing

43107

               

23893

242

Sichuan

37248

               

34101

 

Guizhou

4535

               

4090

 

Yunnan

14568

               

15385

 

Tibet

                 

               

 

 

 

                

               

 

 

Shaanxi

30010

               

24197

 

Gansu

3864

               

4104

 

Qinghai

                

               

459

 

Ningxia

1856

               

5134

 

Xinjiang

2167

               

2404

 

 

                

               

 

 

Total of the Ministries and Other Departments

17886

18714

38389

61000