16-27 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Catering Trade by Region (1999)

(10 000 yuan)

Region

Sales

Cost of

Management

Sales Tax

 

Revenue

Sales

Cost

and Extra

Profits

 

 

 

Changes

 

 

 

 

 

 

 

National Total

3519559

1667000

1184999

183845

483715

 

       

       

       

         

       

Beijing

407746

194033

143387

20258

50068

Tianjin

87401

44229

29888

4914

8369

Hebei

37599

20363

10164

2153

4919

Shanxi

36608

21801

8733

1845

4229

Inner Mongolia

19135

9465

5534

991

3145

 

        

       

       

         

       

Liaoning

179002

90312

57431

10550

20708

Jilin

25408

13624

7788

1473

2523

Heilongjiang

45077

26575

11006

3120

4376

 

       

       

        

         

       

Shanghai

373543

170119

138584

17859

46981

Jiangsu

241579

106543

81011

12067

41958

Zhejiang

232736

110960

71176

13386

37213

Anhui

12011

6899

4255

689

167

Fujian

148259

75244

41906

10570

20538

Jiangxi

14834

8743

4091

896

1104

Shandong

219469

100488

68159

11234

39588

 

       

       

       

         

       

Henan

62118

35371

16525

2664

7558

Hubei

105300

52539

33039

6042

13681

Hunan

53042

25927

15671

2788

8657

Guangdong

775638

356562

281480

37673

99922

Guangxi

46746

24977

16198

1830

3742

Hainan

48606

12862

20750

2821

12173

 

       

       

       

         

       

Chongqing

76808

29133

28085

3923

15668

Sichuan

104415

49329

35403

5663

14020

Guizhou

11857

5741

5056

712

349

Yunnan

46977

27241

13761

1751

4224

Tibet

       

       

       

         

       

 

       

       

       

         

       

Shaanxi

45372

20266

14619

2324

8163

Gansu

21884

12505

5929

1256

2194

Qinghai

3258

1627

777

216

638

Ningxia

6693

3929

1552

358

854

Xinjiang

30439

9595

13039

1820

5985