16-25 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size

in Retail Trades by Region (1999)

 

 

 

 

 

(10 000 yuan)

 

Sales

Cost of

Management

Sales Tax

Total

Region

Revenue

Sales

Cost

and Extra

Profits

 

 

 

 

Changes

 

 

 

 

 

 

 

National Total

39423973

33911571

2307094

157737

2424409

 

         

         

       

       

       

Beijing

4758762

4117181

348439

15948

251763

Tianjin

989929

869971

58823

3418

52640

Hebei

1281097

1107526

65533

5128

87023

Shanxi

784843

667999

38006

6109

37635

Inner Mongolia

294434

243441

16711

1302

20121

 

         

         

       

       

       

Liaoning

1460368

1214614

84746

8115

118075

Jilin

499145

439103

29496

2007

24419

Heilongjiang

912856

783342

45193

5306

66949

 

         

         

       

       

       

Shanghai

5509493

4748374

330562

23023

340580

Jiangsu

3479795

2937648

201982

13192

230877

Zhejiang

2073184

1815387

105546

7272

122179

Anhui

688164

586950

43245

3157

44222

Fujian

712750

616690

42612

4605

40011

Jiangxi

291595

252739

14684

1453

16140

Shandong

3010626

2615293

139151

8786

183358

 

         

         

       

       

       

Henan

1139951

1015989

54428

4907

47300

Hubei

1618380

1407632

62239

7319

115983

Hunan

946384

793248

51029

4433

81106

Guangdong

4202276

3627919

275908

13945

262641

Guangxi

641949

546087

43340

2788

39065

Hainan

88511

65710

4964

454

5240

 

         

         

       

       

       

Chongqing

498999

421119

30271

2737

36124

Sichuan

891409

754930

70503

3928

40646

Guizhou

196691

172974

10460

862

11703

Yunnan

719494

602368

44017

3626

44617

Tibet

79777

68335

4046

-2165

6851

 

         

         

       

       

       

Shaanxi

554023

487180

21677

1623

38751

Gansu

362039

284825

23510

2181

22986

Qinghai

59574

49692

4744

116

3102

Ningxia

120245

102806

7630

627

8981

Xinjiang

557228

494502

33600

1535

23320