16-24 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale Trades by Region (1999)

(10 000 yuan)

Region

Sales

Cost of

Management

Sales Tax

Total

Revenue

Sales

Cost

and Extra

Profits

 

 

 

Changes

 

 

 

 

 

 

 

National Total

200999207

184697870

6923001

377846

7403986

 

         

         

       

       

       

Beijing

15270169

14101797

546278

18743

549055

Tianjin

4687899

4398909

150951

2863

100533

Hebei

5938093

5552659

183545

4681

164334

Shanxi

2066333

1782772

113583

6497

46633

Inner Mongolia

1460965

1334160

63950

1605

48743

 

         

          

       

       

       

Liaoning

10150556

9515294

385611

7911

215930

Jilin

1932870

1779989

77994

2048

53769

Heilongjiang

3276606

2994958

142511

4446

84553

 

         

         

       

        

       

Shanghai

16822833

15396334

522603

34251

793758

Jiangsu

18793744

17196899

605160

24214

739794

Zhejiang

21317305

19855152

633887

23523

751972

Anhui

4720206

4313263

167825

5495

200070

Fujian

8169768

7541964

256799

20457

309744

Jiangxi

2382687

2197470

73801

3097

68851

Shandong

12282601

11202203

514592

20659

430865

 

         

         

       

       

       

Henan

6684495

6027067

239189

10487

362644

Hubei

4983111

4552769

178892

9207

172908

Hunan

4611183

4231331

157277

6783

171040

Guangdong

23563294

21970069

661624

27630

821809

Guangxi

3709591

3316225

107189

7784

154459

Hainan

468447

430724

15357

385

16627

 

         

         

       

       

       

Chongqing

2387297

2159661

92571

4341

92589

Sichuan

5780576

5297684

235928

8466

172814

Guizhou

1924856

1694886

77053

5105

117109

Yunnan

8764888

7541511

339670

103791

693438

Tibet

16731

15986

4446

25

-3726

 

         

         

       

       

       

Shaanxi

2786612

2552373

94380

2722

96722

Gansu

1668302

1547114

63381

4191

42952

Qinghai

303417

268311

17009

594

15975

Ningxia

337509

309836

12791

489

11522

Xinjiang

3736265

3618501

187156

5358

-93499