16-20  Assets and Liability of Enterprises above Designated Size in Catering Trade by Region (1999)

(10 000 yuan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

Total

 

 

Region

Assets

# Circulating

# Fixed

Liabilities

# Liquid

# Long-term

 

 

Funds

Asset

 

Liabilities

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

7143280

1761992

4141361

4792070

3476335

1228395

 

         

         

         

         

         

         

Beijing

507959

193592

190752

329525

283129

46396

Tianjin

129308

37248

61329

86339

60980

16069

Hebei

120215

29778

67247

78404

53728

24514

Shanxi

30733

10969

15186

17806

11721

6085

Inner Mongolia

36283

8687

23224

22986

21247

1485

 

         

         

         

         

         

         

Liaoning

544182

101752

352902

332965

271480

61483

Jilin

41229

16709

16523

25603

22853

2689

Heilongjiang

45515

17340

22922

21584

16794

4537

 

         

         

         

         

         

         

Shanghai

587321

156376

270858

468925

393254

66990

Jiangsu

628953

132620

406918

423507

279630

128225

Zhejiang

432474

101334

282409

299688

229957

67778

Anhui

17595

3444

9398

12637

10628

2009

Fujian

242962

74531

114672

138321

110976

24115

Jiangxi

13555

3853

8973

8207

6279

1111

Shandong

631947

114827

401948

404874

257485

145698

 

         

         

         

         

         

         

Henan

155866

30559

97980

111848

79895

31954

Hubei

300749

50790

209607

213296

148448

63727

Hunan

120596

23204

87329

85002

63174

21468

Guangdong

1202071

327610

630166

822494

610489

189724

Guangxi

111262

35857

65295

76533

59393

15808

Hainan

284325

35942

223910

203923

89512

107380

 

         

         

         

         

          

         

Chongqing

235851

66223

134154

121540

88988

29715

Sichuan

264671

63829

170672

158283

115620

32911

Guizhou

34328

9774

20788

28047

14580

13467

Yunnan

90119

16916

63574

56313

24688

31174

Tibet

         

         

         

         

         

         

 

         

         

         

         

         

         

Shaanxi

84362

41379

26795

43423

35898

7525

Gansu

72127

14416

47357

44898

18818

26080

Qinghai

4339

718

2874

2921

1164

1717

Ningxia

9710

2513

5341

8279

5115

3076

Xinjiang

162678

39205

110261

143899

90415

53484