16-10 Total Sales and Inventory of Enterprise above Designated Size in Wholesale and Retail Sale Trades by Region (1999)

(100 million yuan)

Region

Region

 

 

 

 

Total

Total

 

 

Inventory

Goods

Sales

Wholesale

Retail

 

Purchase

 

Trade

Trade

(year-end)

 

 

 

 

 

 

National Total

24580.75

27448.26

22055.81

5392.46

3629.68

 

 

 

 

 

 

Beijing

2211.00

2339.36

1783.86

555.50

457.61

Tianjin

660.10

724.06

600.29

123.77

95.24

Hebei

717.83

794.75

629.28

165.48

90.01

Shanxi

255.24

309.33

203.61

105.72

56.89

Inner Mongolia

159.96

176.60

129.13

47.47

30.12

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1228.34

1319.81

1116.32

203.49

147.03

Jilin

252.15

274.69

192.00

82.69

65.37

Heilongjiang

434.45

480.74

354.57

126.17

131.60

 

 

 

 

 

 

Shanghai

2523.47

2952.46

2090.78

861.68

227.98

Jiangsu

2287.35

2532.87

2029.63

503.25

254.27

Zhejiang

2365.68

2610.40

2266.69

343.71

192.32

Anhui

534.11

588.18

491.04

97.15

91.26

Fujian

956.23

1086.72

956.88

129.84

99.87

Jiangxi

270.52

299.80

248.19

51.61

44.85

Shandong

1539.57

1713.36

1341.04

372.33

266.11

 

 

 

 

 

 

Henan

800.07

918.07

759.73

158.34

206.89

Hubei

701.79

793.83

578.68

215.16

161.23

Hunan

539.93

594.55

477.60

116.95

81.39

Guangdong

2739.61

2969.99

2518.74

451.25

208.41

Guangxi

319.06

363.10

268.94

94.16

40.37

Hainan

60.56

71.42

52.46

18.96

20.00

 

 

 

 

 

 

Chongqing

293.19

326.51

238.13

88.38

51.06

Sichuan

656.20

735.75

599.93

135.81

95.03

Guizhou

193.24

230.74

209.24

21.50

55.09

Yunnan

910.38

1098.04

991.40

106.64

197.48

Tibet

7.31

7.94

3.18

4.76

2.11

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

318.40

369.88

295.91

73.97

40.01

Gansu

187.61

205.62

167.38

38.25

38.33

Qinghai

38.30

44.72

31.42

13.30

9.51

Ningxia

41.15

51.76

34.93

16.84

14.43

Xinjiang

377.95

463.20

394.82

68.38

157.81