16-3 Total Retail Sale of Consumer Goods by Location of Retailers

(100 million yuan)

Year

Total Retail

 

 

Under

 

Sales of

City

County

County

Region

Consumer Goods

 

 

Level

 

 

 

 

 

1952

276.8

                   

                    

                  

1957

474.2

                   

                    

                  

1962

604.0

                   

                    

                   

1965

670.3

                   

                    

                  

1970

858.0

                   

                    

                  

1975

1271.1

                   

                    

                  

1978

1558.6

                   

                    

                  

1980

2140.0

733.6

399.4

1007.0

1985

4305.0

1874.5

737.2

1693.3

1986

4950.0

2018.0

902.0

2030.0

1987

5820.0

2427.0

1030.0

2363.0

1988

7440.0

3260.8

1264.3

2914.9

1989

8101.4

3666.8

1329.5

3105.1

1990

8300.1

3888.6

1337.4

3074.1

1991

9415.6

4529.8

1491.2

3394.6

1992

10993.7

5470.3

1689.8

3833.6

1993

12462.1

7224.9

2039.5

3197.7

1994

16264.7

9661.2

2407.2

4196.3

1995

20620.0

12376.7

2919.6

5323.7

1996

24774.1

14951.2

3280.0

6542.9

1997

27298.9

16650.4

3500.1

7148.4

1998

29152.5

17825.2

3681.9

7645.4

1999

31134.7

19091.6

3892.5

8150.6

 

 

 

 

 

Beijing

1313.3

1035.2

86.5

191.6

Tianjin

657.3

499.2

52.1

106.0

Hebei

1458.8

675.2

279.8

503.8

Shanxi

587.1

344.5

121.2

121.4

Inner Mongolia

437.4

261.3

104.5

71.6

Liaoning

1696.1

1401.5

92.3

202.3

Jilin

734.0

559.2

77.0

97.8

Heilongjiang

1016.2

725.8

150.5

139.9

Shanghai

1590.4

1279.6

74.8

236.0

Jiangsu

2394.1

1455.0

171.8

767.3

Zhejiang

2075.8

1132.0

201.2

742.6

Anhui

979.1

460.8

218.7

299.6

Fujian

1246.3

705.8

161.3

379.2

Jiangxi

650.5

302.4

150.4

197.7

Shandong

2310.1

1418.3

221.8

670.0

Henan

1616.0

789.2

347.7

479.1

Hubei

1617.1

1019.6

150.9

446.6

Hunan

1229.2

625.8

235.1

368.3

Guangdong

3656.0

2396.2

200.2

1059.6

Guangxi

791.3

381.4

157.9

252.0

Hainan

157.7

104.3

13.9

39.5

Chongqing

596.3

331.6

82.0

182.7

Sichuan

1382.6

654.0

239.2

489.4

Guizhou

313.8

176.8

62.8

74.2

Yunnan

539.0

283.4

129.7

125.9

Tibet

 

 

 

 

Shaanxi

557.0

363.4

96.0

97.6

Gansu

331.6

212.0

53.2

66.4

Qinghai

75.2

45.7

18.3

11.2

Ningxia

82.7

53.6

15.3

13.8

Xinjiang

347.4

214.0

61.5

71.9

 

 

 

 

 

a) Figures before 1993 refer to retail sales of commodities. Similarly in following tables.

b) The sum of provincial figures do not add up to the national total, as the national total was adjusted.  Similarly in following tables.