15-15 Freight Ton-kilometers by region (1999)

(100 million ton-km)

Region

Total

National

Local

National and Local

Highways

Waterways

Railways

Railways

Railways

 

 

 

 

 

 

 

National Total

40495.5

12577.9

37.6

222.9

5724.3

21263.0

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

334.8

259.2

0.1

 

75.4

 

Tianjin

4791.0

231.8

2.8

 

59.7

4497.0

Hebei

2116.8

1393.5

4.9

 

537.5

181.0

Shanxi

795.0

546.9

0.1

 

248.1

Inner Mongolia

870.6

610.6

 

62.3

197.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1587.9

926.2

1.2

 

207.7

452.9

Jilin

491.7

409.5

0.2

 

81.3

0.7

Heilongjiang

909.7

728.7

3.8

 

156.7

20.5

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

5454.7

38.1

 

 

51.1

5365.5

Jiangsu

1367.4

342.7

1.0

 

319.8

704.0

Zhejiang

1002.0

169.1

0.1

0.5

256.9

575.4

Anhui

956.0

566.5

0.9

8.3

223.0

157.4

Fujian

880.0

131.2

 

12.2

185.4

551.3

Jiangxi

603.9

437.5

0.3

0.7

131.8

33.6

Shandong

2764.0

731.4

4.5

 

372.9

1655.2

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1506.3

1126.0

6.5

 

363.6

10.3

Hubei

1009.9

542.3

1.2

0.1

200.9

265.4

Hunan

981.3

605.1

0.4

 

272.7

103.1

Guangdong

2768.7

202.5

2.2

77.3

391.4

2095.3

Guangxi

647.2

344.5

4.2

14.9

202.1

81.5

Hainan

181.0

2.0

 

 

39.5

139.5

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

273.9

105.0

0.2

 

69.3

99.4

Sichuan

590.7

387.3

1.2

14.7

176.5

11.0

Guizhou

370.0

305.7

 

 

60.3

4.1

Yunnan

444.5

153.8

0.6

1.1

288.1

0.9

Tibet

13.8

 

 

 

13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

547.2

409.7

 

8.5

128.8

0.3

Gansu

581.5

477.4

 

 

104.1

0.1

Qinghai

79.7

45.3

 

 

34.5

 

Ningxia

186.3

133.0

1.1

 

52.2

 

Xinjiang

459.7

215.7

 

22.3

221.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classifi-

4928.3

 

 

 

 

4258.0

ed by Region

                 

                 

                

                 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

a)The freight ton-kilometers not classified by region includes that completed by enterprises directly under the departments of civil aviation, pipelines and abroad companies under China Ocean Shipping (Group) Company.