15-14 Freight Traffic by Region(1999)

(10 000 tons)

Region

 

National

Local

National and Local

 

 

Total

Railways

Railways

Railways

Highways

Waterways

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1292650

156881

7296

3019

990444

114608

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

28306

2583

88

 

25635

 

Tianjin

26313

1753

627

 

20049

3884

Hebei

74708

10549

1315

 

62340

504

Shanxi

80370

26284

18

 

53993

75

Inner Mongolia

41823

8681

63

176

32903

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

81442

12162

485

 

66253

2542

Jilin

28377

5924

134

 

22261

58

Heilongjiang

52471

12630

331

 

38685

825

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

44503

997

 

 

27171

16335

Jiangsu

80781

3940

442

 

54803

21596

Zhejiang

64150

1815

37

4

45754

16540

Anhui

40373

5535

159

59

29894

4726

Fujian

32171

2389

 

302

25238

4242

Jiangxi

22469

2740

89

 

18557

1083

Shandong

83444

9878

675

 

69377

3514

 

 

 

 

 

 

 

Henan

59347

9062

725

 

49208

352

Hubei

40185

3902

195

10

30320

5758

Hunan

51018

4472

33

 

43298

3215

Guangdong

77835

4295

487

849

53291

18913

Guangxi

29325

2606

753

399

23720

1847

Hainan

5650

348

 

 

4032

1270

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

25174

1524

66

 

22202

1382

Sichuan

47738

5330

324

48

40162

1874

Guizhou

14065

3272

 

 

10449

344

Yunnan

50388

2775

91

36

47368

118

Tibet

109

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

28608

3177

 

560

24800

71

Gansu

22339

2970

 

 

19333

36

Qinghai

4472

607

 

 

3865

 

Ningxia

5954

1628

160

 

4166

 

Xinjiang

24838

3053

 

577

21208

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified

23906

 

 

 

 

3504

by Region

                 

                 

                

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The freight traffic not classified by region includes that completed by enterprises directly under the departments of civil aviation, pipelines and abroad companies under China Ocean Shipping (Group) Company.