15-13 Passenger-kilometers by Region (1999)

(100 million passenger-km)

 

 

National

Local

National and Local

 

 

Region

Total

Railways

Railways

Railways

Highways

Waterways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

11299.7

4046.3

4.4

85.3

6199.2

107.3

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

98.5

58.4

 

 

40.1

 

Tianjin

86.6

69.3

 

17.3

Hebei

740.1

348.4

 

391.7

 

Shanxi

198.2

77.5

 

 

120.7

Inner Mongolia

186.8

77.7

 

1.0

108.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

462.2

300.6

0.1

 

149.6

11.9

Jilin

196.9

123.5

 

 

73.3

0.1

Heilongjiang

366.8

158.2

1.9

 

206.7

0.1

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

69.1

34.2

 

 

30.7

4.2

Jiangsu

713.9

158.4

 

 

554.1

1.4

Zhejiang

585.3

127.1

 

15.6

433.5

9.2

Anhui

491.7

183.6

5.4

300.9

1.8

Fujian

356.7

65.0

 

2.1

288.2

1.4

Jiangxi

369.0

214.6

 

 

153.1

1.3

Shandong

507.3

205.0

0.7

 

297.5

4.1

 

 

 

 

 

 

 

Henan

704.2

360.2

1.1

 

342.6

0.3

Hubei

458.7

169.7

 

0.7

272.5

15.8

Hunan

662.9

348.4

 

310.7

3.8

Guangdong

802.9

166.5

0.1

46.4

580.2

9.7

Guangxi

428.5

92.7

0.5

0.6

332.3

2.5

Hainan

53.9

0.2

 

 

51.9

1.8

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

227.5

40.2

 

 

155.0

32.3

Sichuan

463.0

119.2

0.1

7.6

332.7

3.5

Guizhou

229.3

118.4

 

 

110.0

0.9

Yunnan

200.2

35.4

 

 

164.2

0.6

Tibet

4.1

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

294.5

162.2

 

1.8

130.1

0.4

Gansu

208.4

142.2

 

 

66.0

0.2

Qinghai

26.5

9.4

 

 

17.1

 

Ningxia

47.7

19.1

 

 

28.6

 

Xinjiang

201.5

61.4

 

4.1

135.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classifi-

857.3

 

 

 

 

 

ed by Region

                 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) The total passenger-kilometers not classified by region is that completed by civil aviation.