15-12 Passenger Traffic by Region (1999)

(10 000 persons)

Region

Total

National

Local

National and Local

Highways

Waterways

Railways

Railways

Railways

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1394413

97725

527.5

1911.3

1269004

19151

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

14088

4210

0.3

 

9878

 

Tianjin

3277

1604

0.1

 

1671

2

Hebei

61890

5028

 

 

56862

 

Shanxi

29188

2871

 

 

26252

65

Inner Mongolia

21535

2936

 

22.6

18576

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

49325

10340

8.0

 

38382

595

Jilin

23309

5897

 

 

17352

60

Heilongjiang

48424

9713

107.6

 

38562

41

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

4905

2906

 

 

1127

872

Jiangsu

100947

4879

 

 

95564

504

Zhejiang

118918

3610

 

503.4

111771

3034

Anhui

60963

2864

4.0

152.2

57120

823

Fujian

65432

1437

 

138.0

63136

721

Jiangxi

33929

2937

 

 

30549

443

Shandong

61379

3614

56.0

 

56846

863

 

 

 

 

 

 

 

Henan

78031

4271

191.2

 

73493

76

Hubei

59692

2555

 

14.2

55894

1229

Hunan

87737

5038

22.2

 

81675

1002

Guangdong

93928

5757

39.0

651.7

85611

1869

Guangxi

40332

2046

71.1

22.8

37412

780

Hainan

18083

17

 

 

17836

230

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

52276

1282

 

 

48343

2651

Sichuan

113732

3338

28.0

234.9

107907

2224

Guizhou

49457

2194

 

 

46807

456

Yunnan

32414

1382

 

 

30796

236

Tibet

78

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

27867

2621

 

50.9

25000

195

Gansu

12433

1030

 

 

11223

180

Qinghai

3349

294

 

 

3055

 

Ningxia

5073

213

 

 

4860

 

Xinjiang

16330

843

 

120.6

15366

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classifi-

6094

 

 

 

 

 

ed by Region

                 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) The total passenger traffic not classified by region is that completed by civil aviation.