13-17 Main Indicators on Economics Benefit of Foreign-funded Industrial Enterprises by Region (1999)

Region

Ratio of Value

Ratio of

Assets-

of Annual

Ratio of

Productivity

Proportion of

Added to Gross

Total Assets to

Liability

of Turnover

Profits to

 

Products Sold

Industrial Output

Industrial Output

Ratio

Circulating Funds

Industrial

(yuan/

(%)

Value  (%)

Value  (%)

(%)

(times/year)

Cost (%)

person-year)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

25.59

7.93

57.73

1.69

4.39

61260.23

97.18

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

27.88

7.87

61.41

1.50

3.91

85611.93

97.94

Tianjin

18.28

8.68

53.52

1.77

5.81

63351.14

99.85

Hebei

27.33

7.67

63.59

1.56

3.41

56360.63

96.87

Shanxi

30.22

3.89

63.02

1.19

-1.83

40804.65

92.35

Inner Mongolia

32.56

8.93

53.44

0.83

7.38

42001.01

106.87

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

25.18

7.30

54.10

1.72

4.25

62905.76

99.20

Jilin

32.23

12.06

61.42

1.78

6.27

108825.53

98.25

Heilongjiang

31.29

5.25

71.29

1.02

1.15

62524.18

94.81

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

25.73

9.31

51.52

1.52

6.12

96270.37

97.84

Jiangsu

24.50

7.95

58.53

1.97

3.91

69637.61

96.97

Zhejiang

23.83

9.24

57.85

1.73

5.40

49201.90

96.01

Anhui

26.82

7.53

60.37

1.69

2.07

54824.16

96.14

Fujian

27.34

7.48

55.01

1.87

4.16

51172.46

95.41

Jiangxi

23.21

7.80

63.56

1.46

3.64

37417.41

96.02

Shandong

26.60

9.00

63.14

2.00

4.91

49067.15

96.38

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

32.53

8.49

55.26

1.29

5.71

71095.91

96.45

Hubei

34.58

8.76

70.05

1.51

5.77

102992.86

98.05

Hunan

28.98

11.82

51.79

1.64

8.37

52172.28

95.79

Guangdong

24.87

6.76

59.97

1.79

3.34

51930.26

97.03

Guangxi

29.19

5.75

52.00

1.38

1.70

51536.85

94.98

Hainan

27.95

5.89

55.17

0.74

3.89

70980.18

95.52

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

27.50

6.55

48.43

1.29

1.45

76275.47

100.09

Sichuan

31.86

6.33

58.12

1.28

2.99

66943.48

94.81

Guizhou

27.81

0.90

61.63

0.73

-6.16

27617.45

96.26

Yunnan

34.61

8.22

49.08

1.23

10.37

85163.04

95.79

Tibet

39.28

0.31

13.45

0.70

2.19

4080.21

87.92

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

28.09

12.39

56.49

1.37

12.26

116553.06

96.08

Gansu

26.61

7.55

62.71

1.15

4.32

42132.17

99.24

Qinghai

23.52

3.71

60.48

1.26

1.20

60286.65

92.97

Ningxia

33.47

8.11

58.86

0.95

3.21

44178.54

95.75

Xinjiang

32.39

8.20

61.39

1.21

7.83

72531.14

97.96