13-9  Main Indicators on Economic Benefit of All State-owned and Non-state-owned above Designated Size Industrial Enterprises by Region (1999)

Region

Ratio of

Ratio of

Assets-

Number of

Ratio of

Overall

Proportion

Value Added

Total

Liability

Times of

Profits to

Labor

of Products

to Gross

Assets to

Ratio

Turnover of

Industrial

Productivity

Sold

Industrial

Industrial

(%)

Circulating

Cost

(yuan-

(%)

Output

Output

 

Fund

 

person-year)

 

Value  (%)

Value (%)

 

(times/year)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

29.66

7.45

61.83

1.47

3.42

37148.21

97.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

29.22

6.11

60.51

1.26

3.59

47052.68

97.29

Tianjin

21.67

6.32

61.88

1.48

3.65

38376.63

98.60

Hebei

32.61

7.81

60.65

1.59

4.44

34839.05

97.66

Shanxi

36.53

4.63

65.49

0.93

1.11

21257.97

96.66

Inner Mongolia

36.79

5.37

61.72

1.11

-0.11

25971.32

98.42

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

27.60

5.20

60.35

1.25

1.73

29970.90

97.88

Jilin

30.16

6.06

66.42

1.11

1.74

28025.35

98.02

Heilongjiang

50.35

12.53

65.14

1.19

13.27

42751.99

96.70

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

28.27

7.74

52.94

1.41

5.03

70500.66

98.23

Jiangsu

25.07

7.82

61.81

1.80

2.93

40656.66

96.48

Zhejiang

24.42

9.85

56.81

1.79

5.25

41383.29

96.66

Anhui

32.24

6.74

63.47

1.47

0.89

28866.86

97.24

Fujian

30.09

8.54

57.35

1.78

4.50

44968.44

96.39

Jiangxi

29.13

5.14

69.65

1.18

-0.34

20733.01

97.44

Shandong

30.22

9.13

63.36

1.83

4.53

39250.53

96.96

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

31.96

7.14

65.94

1.39

2.84

27753.68

97.76

Hubei

33.39

7.01

64.17

1.44

2.79

37664.80

97.08

Hunan

32.66

8.66

69.17

1.40

1.26

25947.22

97.77

Guangdong

26.46

7.48

58.92

1.69

3.66

50313.65

96.86

Guangxi

30.93

6.28

69.19

1.37

0.45

28924.47

97.09

Hainan

28.96

4.87

69.81

1.00

0.13

44299.02

95.94

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

27.89

5.25

67.05

1.11

-1.06

23842.92

97.46

Sichuan

33.46

5.95

63.69

1.10

1.44

27575.25

96.71

Guizhou

35.52

6.82

68.75

0.87

0.13

27828.92

94.70

Yunnan

49.68

15.85

55.10

1.27

6.86

61871.25

98.77

Tibet

56.18

6.16

34.54

0.88

19.59

29887.58

85.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

33.40

5.66

69.17

1.03

0.75

25403.74

95.97

Gansu

33.79

4.81

69.16

1.06

-0.93

24661.28

96.04

Qinghai

36.27

4.77

66.30

0.96

-0.81

31101.57

97.04

Ningxia

31.16

4.62

67.54

1.07

-0.33

24497.32

95.49

Xinjiang

40.63

5.96

63.92

1.13

0.09

41855.60

97.66