12-21 Output of Livestock, Poultry, Small Animals and Fishery Per Rural Household

Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households.

(kg)

Year

Pork

Mutton

 

 

Poultry

 

 

 

 

Region

Slaughtered

Slaughtered

Wool

Milk

Slaughtered

Poultry

Honey

Silkworm

Fishery

 

by Peasants

by Peasants

 

 

by Peasants

 

 

Cocoons

Products

 

Themselves

Themselves

 

 

Themselves

 

 

 

 

 

& Sold

& Sold

 

 

& Sold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

91.44

2.51

        

        

          

11.55

0.25

        

        

1985

111.51

4.38

1.18

10.94

11.24

21.23

0.34

1.80

11.36

1990

111.85

5.57

1.55

13.59

10.58

20.02

0.24

2.86

12.21

 

          

          

        

        

          

        

        

        

        

1991

123.06

6.15

1.29

15.11

12.00

24.75

0.34

3.15

16.11

1992

125.86

6.02

1.08

15.66

11.40

25.64

0.28

3.34

17.15

1993

134.23

5.19

1.19

14.31

15.40

25.73

0.21

3.60

16.75

1994

131.86

5.08

1.07

13.13

15.48

27.78

0.17

3.90

16.74

1995

132.03

5.47

1.16

13.56

15.98

27.96

0.16

3.69

16.72

 

          

          

        

        

          

        

        

        

        

1996

145.72

8.53

1.42

16.71

17.28

22.44

0.09

2.54

18.17

1997

144.71

10.06

1.40

18.42

21.20

29.71

0.11

2.52

19.59

1998

143.45

9.63

1.19

17.55

19.47

28.55

0.11

3.02

22.72

1999

158.05

10.36

1.08

18.60

22.21

30.70

0.16

2.84

30.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

71.87

9.02

0.01

13.33

49.38

2.18

0.57

 

19.61

Tianjin

240.34

1.55

 

0.00

3.38

29.45

 

 

57.98

Hebei

102.26

5.60

0.85

16.18

8.06

65.48

0.05

 

24.52

Shanxi

51.26

13.87

0.80

5.36

4.27

45.85

0.54

0.69

 

Inner Mongolia

155.27

99.93

19.32

51.76

5.61

21.91

 

 

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

203.27

3.05

0.17

0.34

32.49

40.62

0.05

3.44

188.36

Jilin

122.44

0.78

0.00

0.38

6.74

27.49

 

0.07

0.45

Heilongjiang

116.09

1.85

0.51

47.68

15.25

46.92

0.12

0.28

11.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

57.05

2.15

 

 

7.42

13.49

 

 

51.37

Jiangsu

151.91

4.73

 

5.16

33.61

47.39

0.07

6.36

47.47

Zhejiang

112.78

2.16

 

15.86

15.57

11.23

0.42

19.99

33.41

Anhui

147.41

3.67

 

 

21.92

19.82

0.00

9.08

11.63

Fujian

203.11

0.82

 

1.00

50.83

20.89

0.09

0.00

54.93

Jiangxi

235.45

0.32

 

0.82

20.15

19.50

1.16

0.19

37.07

Shandong

137.50

6.11

0.02

12.73

31.71

62.90

0.18

3.23

9.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

111.13

6.18

0.02

3.89

7.91

42.29

0.04

 

4.99

Hubei

192.40

0.70

 

 

19.20

63.37

0.04

1.10

55.61

Hunan

246.75

0.96

 

 

18.29

11.49

0.02

 

24.91

Guangdong

176.78

0.05

 

1.59

77.16

13.41

0.35

5.36

171.10

Guangxi

243.28

3.09

 

 

51.82

3.26

0.18

4.49

34.06

Hainan

164.93

1.61

 

 

49.94

15.90

0.10

 

87.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

242.52

1.05

 

 

13.58

22.67

0.21

6.81

10.64

Sichuan

242.57

1.72

0.02

0.75

28.05

21.67

0.03

4.11

12.39

Guizhou

205.18

3.34

0.02

0.02

8.90

7.86

0.04

0.16

1.03

Yunnan

214.50

4.06

 

30.52

18.29

9.06

0.21

1.25

6.58

Tibet

22.01

65.76

1.09

433.52

0.75

5.79

 

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

94.72

7.76

0.68

46.34

5.98

15.41

0.13

2.16

0.80

Gansu

102.18

13.07

2.49

0.21

4.34

11.11

0.05

0.02

 

Qinghai

80.39

86.93

18.15

116.68

1.69

3.73

0.05

0.00

8.44

Ningxia

94.64

32.14

4.51

522.90

36.79

156.55

0.10

0.46

41.86

Xinjiang

12.91

100.45

4.06

34.92

7.65

13.90

0.44

1.38