12-20 Output of Aquatic Products

(1 000 tons)

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Total

Seawater

Naturally

Arti-

Fish

Shrimps,

Shell-

Algae

Others

Freshwater

Naturally

Arti-

Fish

Shrimps,

Shell-

Others

 

Aquatic

Aquatic

Grown

ficially

 

Prawns

fish

 

 

Aquatic

Grown

ficially

 

Prawns

fish

 

 

Products

Products

 

Cultured

 

and Crabs

 

 

 

Products

 

Cultured

 

and Crabs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

4653.0

3594.8

3145.0

449.5

2560.7

507.0

268.0

259.0

         

1058.7

296.4

762.0

997.0

38.1

23.0

 

1980

3594.8

3257.0

2813.0

444.3

2341.2

420.5

233.7

261.7

        

1239.9

338.5

901.5

1163.5

51.6

25.0

 

1985

7051.5

4197.5

3485.1

712.3

2745.3

706.2

473.0

272.9

        

2854.1

475.1

2377.7

2764.8

55.4

33.9

 

                      

          

          

         

         

        

         

        

       

        

 

 

 

 

 

 

 

1986

8236.0

4754.0

3896.0

858.0

3094.0

769.0

658.0

233.0

        

3482.0

530.0

2944.0

3364.0

62.0

56.0

 

1987

9554.0

5482.0

4381.0

1100.7

3516.0

840.0

889.0

237.0

        

4072.0

587.0

3472.0

3938.0

81.0

53.0

 

1988

10609.0

6057.0

4633.0

1424.0

3629.0

1033.0

1144.0

251.0

        

4552.0

654.0

3898.0

4408.0

85.0

59.0

 

1989

11517.0

6612.0

5036.0

1576.0

3830.0

1057.0

1375.0

300.0

50.0

4905.0

735.0

4170.0

4728.0

95.0

73.0

9.0

1990

12370.0

7133.0

5509.0

1624.0

4232.0

1071.0

1473.0

275.0

82.0

5237.0

783.0

4454.0

5049.0

95.0

76.0

18.0

                      

           

          

         

         

        

         

        

       

        

 

 

 

 

 

 

 

1991

13508.0

8001.0

6096.0

1905.0

4662.0

1194.0

1586.0

400.0

159.0

5507.0

915.0

4592.0

5304.0

107.0

85.0

11.0

1992

15571.0

9337.0

6912.3

2424.2

5176.0

1274.0

2044.0

568.0

275.0

6234.6

901.0

5334.0

5984.0

124.0

105.0

22.0

1993

18230.0

10760.4

7673.4

3087.0

5573.9

1386.6

2885.9

693.9

220.1

7469.6

1028.5

6441.1

7105.9

133.3

162.9

67.5

1994

21432.3

12415.0

8958.3

3456.7

6473.7

1708.9

3236.4

745.2

250.8

9017.3

1166.9

7850.4

8592.3

202.9

152.7

68.2

1995

25171.8

14391.3

10268.4

4123.0

7581.0

1848.3

3922.8

749.1

286.1

10780.5

1372.9

9407.6

10209.4

273.0

205.1

116.2

                      

          

          

         

         

        

         

        

       

        

 

 

 

 

 

 

 

1996

32880.9

20128.8

12489.8

7639.0

8235.2

2046.5

8526.8

929.1

391.3

12752.2

1762.7

10989.5

11778.0

362.8

484.0

127.3

1997

36017.8

21764.2

13853.8

7910.4

9641.5

2257.1

8241.8

979.8

644.0

14253.5

1886.4

12367.1

13248.8

477.9

363.8

163.0

1998

39065.1

23567.2

14966.8

8600.4

10559.7

2585.8

8700.7

1041.2

679.7

15497.9

2283.6

13214.3

14252.2

604.4

458.2

183.1

1999

41224.1

24719.2

14976.2

9743.0

10579.1

2770.7

9592.8

1194.4

582.2

16504.9

2277.7

14227.1

15170.9

707.0

429.6

197.4

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

75.6

 

 

 

 

 

 

 

 

75.6

 

75.6

75.4

0.2

 

 

  Tianjin      

230.3

37.5

34.1

3.4

10.0

13.4

13.6

 

0.5

192.9

16.9

175.9

187.4

3.0

2.5

 

  Hebei        

759.6

423.4

328.3

95.1

180.4

84.3

128.0

 

30.7

336.1

66.4

269.8

316.5

15.4

3.2

1.1

  Shanxi       

25.4

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4

0.3

25.1

25.4

 

 

 

  Inner Mongolia

68.6

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6

27.5

41.0

66.6

1.8

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

3338.3

2968.5

1576.9

1391.6

845.9

323.2

1303.2

291.1

205.0

369.9

57.1

312.7

341.8

19.5

 

8.5

  Jilin        

144.7

 

 

 

 

 

 

 

 

144.7

44.5

100.2

144.5

 

0.2

 

  Heilongjiang 

365.0

 

 

 

 

 

 

 

 

365.0

52.2

312.8

362.8

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

276.7

122.8

122.0

0.8

66.4

21.4

33.6

 

1.5

153.8

7.3

146.5

137.6

13.4

0.6

2.2

  Jiangsu      

2968.2

902.6

683.2

219.4

465.5

122.5

248.5

10.0

56.0

2065.6

300.1

1765.5

1775.8

246.4

38.9

4.5

  Zhejiang     

4427.3

3894.1

3312.4

581.7

2227.6

882.9

748.5

25.9

9.3

533.2

77.2

456.1

443.3

26.6

43.3

20.1

  Anhui        

1538.6

 

 

 

 

 

 

 

 

1538.6

298.6

1240.0

1313.8

121.5

74.1

29.3

  Fujian       

5023.2

4485.4

2066.5

2418.9

1651.6

305.2

2122.3

361.6

44.8

537.8

70.9

466.9

471.6

9.7

41.7

14.9

  Jiangxi      

1221.2

 

 

 

 

 

 

 

 

1221.2

258.1

963.1

1119.3

34.4

52.3

15.1

  Shandong     

6950.5

6023.0

3325.2

2697.9

2308.1

536.0

2613.0

457.9

108.0

927.4

88.6

838.9

870.8

45.0

8.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henan         

288.3

 

 

 

 

 

 

 

 

288.3

17.0

271.3

278.5

5.8

1.1

3.0

  Hubei        

2289.7

 

 

 

 

 

 

 

 

2289.7

410.3

1879.4

2153.7

66.7

50.2

19.1

  Hunan        

1244.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1244.5

155.3

1089.3

1189.3

17.9

21.5

15.9

  Guangdong    

5759.5

3553.7

1945.2

1608.5

1674.7

283.3

1495.7

22.5

77.4

2205.8

131.2

2074.6

2035.9

57.9

68.4

43.6

  Guangxi      

2309.3

1554.3

888.6

665.7

602.6

153.1

757.2

 

41.4

755.1

89.2

665.9

722.7

9.2

19.1

4.0

  Hainan       

707.1

571.0

511.0

60.0

451.2

42.3

44.4

25.5

7.6

136.2

18.3

117.8

126.0

1.1

1.3

7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

191.3

 

 

 

 

 

 

 

 

191.3

12.8

178.5

188.8

0.3

0.9

1.3

  Sichuan      

465.7

 

 

 

 

 

 

 

 

465.7

35.2

430.5

462.0

0.9

0.5

2.3

  Guizhou      

55.0

 

 

 

 

 

 

 

 

55.0

6.3

48.8

53.9

0.7

0.3

0.1

  Yunnan       

155.3

 

 

 

 

 

 

 

 

155.3

20.9

134.4

146.0

7.3

1.2

0.8

  Tibet        

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

1.7

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

56.0

 

 

 

 

 

 

 

 

56.0

2.3

53.7

55.7

0.1

 

0.2

  Gansu        

12.9

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9

0.6

12.3

12.9

 

 

 

  Qinghai      

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

0.8

0.7

1.5

 

 

 

  Ningxia      

34.2

 

 

 

 

 

 

 

 

34.2

0.9

33.3

34.2

 

 

 

  Xinjiang     

55.8

 

 

 

 

 

 

 

 

55.8

9.2

46.6

55.7

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  China

183.0

183.0

183.0

 

95.1

3.2

84.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aquatic Company