12-20 Water Conservancy Facilities and Area with Flood Prevention Measures and Improved Area of Saline-Alkaline Land by Region (1998)

Region

 

Capacity of

Area with

Improved Area

Area of

Number of

Reservoirs

Flood Preven-

of Saline-

Soil Erosion

 

 

tion Measures

Alkaline Land

Under Control    

Reservoirs

(100 million

(10 000

(10 000

(10 000

 

cu.m)

hectares)

hectares)

hectares)

 

 

 

 

 

 

National Total

84944

4924.2

2068.1

565.3

7502.2

 

 

 

 

 

 

Beijing

84

93.5

15.9

4.3

50.2

Tianjin

105

26.8

40.3

21.3

4.3

Hebei

1118

145

163.7

81.2

503.2

Shanxi

753

44.1

8.9

21.1

580.3

Inner Mongolia

451

74.2

26.3

29.5

583.5

 

 

 

 

 

 

Liaoning

904

328.9

98.1

32.5

446.6

Jilin

1325

306.9

100.8

13.6

280.4

Heilongjiang

580

78.7

304.1

20.0

279.2

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

6.5

2.6

 

Jiangsu

913

189.3

275.8

67.3

72.9

Zhejiang

3763

349.8

47.2

0.4

200.7

Anhui

4825

185

210.7

9.9

167.3

Fujian

2951

79.4

11.4

2.1

89.5

Jiangxi

9671

264.8

33.3

 

239.5

Shandong

5558

191.9

254.7

90.0

318.6

 

 

 

 

 

 

Henan

2394

267.6

181.4

67.8

364.6

Hubei

5855

504.8

119.3

 

368.9

Hunan

13344

351.1

45.1

 

197.1

Guangdong

6471

381.7

49.9

 

117.3

Guangxi

4374

229.4

19.9

10.0

111.1

Hainan

999

93.2

1.0

 

2.1

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2727

35.3

1.4

 

171.9

Sichuan

6613

86.7

8.4

 

339.5

Guizhou

1911

72.3

4.3

 

164.3

Yunnan

5084

80.3

21.0

0.4

266.1

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1064

40.8

13.3

6.2

823.5

Gansu

289

86.1

1.3

6.8

605.7

Qinghai

146

251.6

 

1.0

56.5

Ningxia

195

18.4

0.0

6.9

92.4

Xinjiang

477

66.6

3.8

70.7

5.1