12-8 Irrigated Area, Consumption of Chemical Fertilizers, Number of Hydropower Stations and Electricity Consumption in Rural Areas

 

 

 

 

 

 

 

Hydropower

 Station

 

 

 

 

Consump-

 

 

 

 

in Rural

 Areas

 

Electric-

Year

Irrigated

tion of

Nitro-

Phos-

Potash

Compound

 

 

ity Con-

Region

Area

Chemical

genous

phate

Ferti-

Fertil-

 

 

sumed in

 

 

Fertilizer

Ferti-

Ferti-

lizer

izer

 

Generating

Rural Area

 

(1 000

(10 000

lizer

lizer

 

 

Number

Capacity

(100 mil-

 

hectares)

tons)

 

 

 

 

 

(10 000 kw)

lion kwh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

44965.3

884.0

        

        

        

        

82387

228.4

253.1

1980

44888.1

1269.4

934.2

273.3

34.6

27.3

80319

304.1

320.8

1985

44035.9

1775.8

1204.9

310.9

80.4

179.6

55754

380.2

508.9

1990

47403.1

2590.3

1638.4

462.4

147.9

341.6

52387

428.8

844.5

 

         

          

        

        

        

        

      

           

          

1991

47822.1

2805.1

1726.1

499.6

173.9

405.5

49644

456.9

963.2

1992

48590.1

2930.2

1756.1

515.7

196.0

462.4

48082

478.6

1106.9

1993

48727.9

3151.9

1835.1

575.1

212.3

529.4

45153

481.7

1244.8

1994

48759.1

3317.9

1882.0

600.7

234.8

600.6

48722

503.7

1473.9

1995

49281.2

3593.7

2021.9

632.4

268.5

670.8

40699

520.2

1655.7

 

         

          

        

        

        

         

      

           

          

1996

50381.4

3827.9

2145.3

658.4

289.6

734.7

37743

533.7

1812.7

1997

51238.5

3980.7

2171.7

689.1

322.0

798.1

36117

562.4

1980.1

1998

52295.6

4083.7

2233.3

682.5

345.7

822.0

33185

634.8

2042.1

1999

53158.4

4124.3

2180.9

697.8

365.6

880.0

31678

655.7

2173.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

323.3

19.0

11.6

1.1

0.4

5.9

43

1.8

29.2

Tianjin

343.9

15.8

8.8

1.8

0.8

4.5

0

0.0

34.4

Hebei

4444.5

272.4

151.2

44.1

16.2

61.0

98

1.7

172.9

Shanxi

1092.0

86.0

42.3

20.1

4.9

18.7

117

2.6

50.0

Inner Mongolia

2248.7

76.0

45.0

13.2

2.8

15.0

4

0.1

19.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1388.7

116.3

73.0

11.2

7.8

24.3

87

2.2

95.2

Jilin

1293.2

116.2

69.3

5.7

8.5

32.7

63

3.2

23.3

Heilongjiang

1965.6

126.3

55.2

31.0

10.6

29.6

16

1.2

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

274.9

20.4

16.0

1.7

0.5

2.3

0

0.0

71.0

Jiangsu

3885.8

335.4

191.3

52.4

15.2

76.6

4

40.0

280.5

Zhejiang

1400.8

92.7

61.9

12.7

5.7

12.4

2277

88.7

219.8

Anhui

3152.3

255.7

121.0

44.6

24.7

65.4

593

9.6

43.9

Fujian

932.2

124.3

56.7

17.2

24.1

26.3

3473

86.5

65.1

Jiangxi

1901.1

116.7

55.1

21.3

19.2

21.1

1515

20.6

33.6

Shandong

4805.5

419.3

201.1

57.9

34.5

125.9

17

0.5

173.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

Henan

4648.8

399.9

200.4

91.3

34.4

73.8

490

9.4

122.5

Hubei

2130.3

251.5

128.2

62.6

16.8

44.0

949

33.4

56.6

Hunan

2665.4

180.9

98.0

24.5

30.4

28.0

4927

40.6

43.0

Guangdong

1513.8

172.8

95.3

18.6

34.2

24.8

5872

134.8

322.9

Guangxi

1478.0

153.8

55.2

22.4

35.3

40.8

1213

14.8

28.6

Hainan

171.7

19.4

5.7

1.6

2.6

9.5

92

1.9

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

620.6

71.0

45.8

15.6

2.5

7.0

839

21.2

26.0

Sichuan

2427.9

210.3

124.2

40.4

9.3

36.4

3121

79.7

78.8

Guizhou

643.9

67.7

41.2

10.5

4.6

11.4

795

14.1

13.2

Yunnan

1374.0

90.5

52.9

15.3

7.8

14.5

2217

26.3

30.2

Tibet

151.1

2.7

1.3

0.4

0.2

0.9

222

1.4

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1309.2

132.0

75.1

17.7

6.9

32.4

2168

8.3

49.5

Gansu

972.6

64.5

30.9

18.4

2.4

12.8

208

2.8

28.5

Qinghai

189.7

7.3

3.5

1.3

0.3

2.2

49

1.3

2.1

Ningxia

343.6

29.3

21.4

3.0

0.1

4.8

0

0.0

7.8

Xinjiang

3065.4

78.3

42.5

18.4

2.4

15.1

209

7.3

23.4