11-8 Basic Statistics on Heating in Cities by Region (1999)

Region

Heating Capacity

Volume Supplied

Length of Pipelines(km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steam

Hot Water

Steam

Hot Water

Steam

Hot Water

Heated

 

(1 billion

 

(10 billion

 

 

Area

(ton/hour)

kw)

(ton)

joule)

 

 

(10 000 sq.m)

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

70146

80591

22169

69771

7733

30506

96774.83

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

3408

4255

1715

8206

345

1855

6976.40

Tianjin

7878

3917

177

4648

269

2177

5011.49

Hebei

6155

7669

5829

4673

467

2757

8750.73

Shanxi

3519

5289

907

4452

530

1697

4645.52

Inner Mongolia

1222

5001

122

4132

74

1310

4335.32

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

11850

13949

3191

8390

1456

5700

17652.84

Jilin

3355

8622

426

7006

249

3424

8430.11

Heilongjiang

4696

13472

1509

12178

492

4573

12944.88

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

2581

0

573

0

335

0

1372.18

Zhejiang

1334

0

396

0

134

0

300.60

Anhui

1915

380

484

20

107

23

196.04

Fujian

0

25

0

61

0

44

1500.00

Jiangxi

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

11640

7421

2375

6180

1842

2636

10737.50

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2899

1211

914

928

445

759

3222.39

Hubei

750

12

409

24

52

1

498.00

Hunan

733

49

577

1

51

0

577.00

Guangdong

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1843

543

261

292

273

174

1465.54

Gansu

2310

2531

1588

2522

193

1086

3066.81

Qinghai

0

54

0

34

0

36

60.00

Ningxia

670

2213

244

2204

142

491

1520.50

Xinjiang

1388

3978

472

3820

277

1763

3510.98