11-1 Number of Cities (1999)

(number)

Region

Total

Grouped by Non-agricultural Population in Urban Districts

 

 

 

 

 

2 million

1 million-

0.5 million-

0.2 million-

Under

and Over

2 million

1 million

0.5 million

0.2 million

 

 

 

 

 

 

 

National Total

667

13

24

49

216

365

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

1

1

 

 

 

 

Tianjin

1

1

 

 

 

 

Hebei

34

 

3

2

6

23

Shanxi

22

 

1

1

4

16

Inner Mongolia

20

 

1

1

6

12

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

31

2

2

6

7

14

Jilin

28

1

1

 

11

15

Heilongjiang

31

1

1

6

10

13

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1

1

 

 

 

 

Jiangsu

44

1

1

4

19

19

Zhejiang

35

 

1

2

7

25

Anhui

22

 

1

4

9

8

Fujian

23

 

1

1

5

16

Jiangxi

21

 

1

 

8

12

Shandong

48

 

3

5

20

20

 

 

 

 

 

 

 

Henan

38

 

2

5

10

21

Hubei

36

1

 

3

14

18

Hunan

29

 

1

3

8

17

Guangdong

54

1

 

3

30

20

Guangxi

19

 

 

2

4

13

Hainan

9

 

 

 

2

7

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

5

1

 

 

2

2

Sichuan

31

1

 

 

13

17

Guizhou

13

 

1

 

3

9

Yunnan

15

 

1

 

2

12

Tibet

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

13

1

 

 

5

7

Gansu

14

 

1

 

2

11

Qinghai

3

 

 

1

 

2

Ningxia

5

 

 

 

2

3

Xinjiang

19

 

1

 

7

11