10-16 Per Capita Net Income of Rural Households by Region

 

 

 

 

 

 

(yuan)

 

 

 

 

 

 

 

Region

1985

1990

1995

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

397.60

686.31

1220.98

1577.74

2161.98

2210.34

 

          

          

          

          

          

 

Beijing

775.08

1297.05

2400.69

3223.65

3952.32

4226.59

Tianjin

564.55

1069.04

1835.71

2406.38

3395.70

3411.11

Hebei

385.23

621.67

1107.25

1668.73

2405.32

2441.50

Shanxi

358.32

603.51

884.20

1208.30

1858.60

1772.62

Inner Mongolia

360.41

607.15

969.91

1208.38

1981.48

2002.93

 

          

          

          

          

          

 

Liaoning

467.84

836.17

1423.45

1756.50

2579.79

2501.04

Jilin

413.74

803.52

1271.63

1609.60

2383.60

2260.59

Heilongjiang

397.84

759.86

1393.58

1766.27

2253.10

2165.93

 

          

          

          

          

          

 

Shanghai

805.92

1907.32

3436.61

4245.61

5406.87

5409.11

Jiangsu

492.60

959.06

1831.53

2456.86

3376.78

3495.20

Zhejiang

548.60

1099.04

2224.64

2966.19

3814.56

3948.39

Anhui

369.41

539.16

973.20

1302.82

1863.06

1900.29

Fujian

396.45

764.41

1577.74

2048.59

2946.37

3091.39

Jiangxi

377.31

669.90

1218.19

1537.36

2048.00

2129.45

Shandong

408.12

680.18

1319.73

1715.09

2452.83

2549.58

 

          

          

          

          

          

 

Henan

329.37

526.95

909.81

1231.97

1864.05

1948.36

Hubei

421.24

670.80

1172.74

1511.22

2172.24

2217.08

Hunan

395.26

664.24

1155.00

1425.16

2064.85

2127.46

Guangdong

495.31

1043.03

2181.52

2699.24

3527.14

3628.95

Guangxi

302.96

639.45

1107.02

1446.14

1971.90

2048.33

Hainan

          

696.22

1304.52

1519.71

2018.31

2087.46

 

          

          

          

           

          

 

Chongqing

          

          

          

          

1720.46

1736.63

Sichuan

315.07

557.76

946.33

1158.29

1789.17

1843.47

Guizhou

287.83

435.14

786.84

1086.62

1334.46

1363.07

Yunnan

338.34

540.86

802.95

1010.97

1387.25

1437.63

Tibet

352.97

649.71

975.95

1200.31

1231.50

1309.46

 

          

          

          

          

          

 

Shaanxi

295.26

530.80

804.84

962.89

1405.59

1455.86

Gansu

255.22

430.98

723.73

880.34

1393.05

1357.28

Qinghai

342.95

559.78

869.34

1029.77

1424.79

1466.67

Ningxia

321.17

578.13

866.97

998.75

1721.17

1754.15

Xinjiang

394.30

683.47

946.82

1136.45

1600.14

1473.17