9-9 Price Indices of Agricultural Means of Production

 

 

 

 

by Category and by Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Index

Small

Forage

Young

Semi-

Mechanized

Chemical

Pestici-

Oil for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farm

 

Livestock

mechanized

Farm

Ferti-

de & Its

Farm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools

 

& Fowls

Farm

Machinery

lizer

Appli-

Machi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools

 

 

ances

nery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

121.6

124.4

127.0

138.7

117.8

115.9

124.9

105.9

119.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

127.4

120.0

150.3

130.4

111.0

116.4

135.4

117.4

103.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

108.4

113.2

109.6

102.7

105.5

103.6

110.8

109.5

103.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

99.5

106.9

94.8

132.9

101.4

99.0

92.2

98.6

109.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

94.5

100.1

102.6

86.4

99.6

97.6

91.4

96.4

94.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

95.8

98.8

97.0

82.9

98.3

96.4

94.9

95.3

103.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tianjin      

       

       

       

       

  

       

       

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hebei        

97.5

99.3

101.7

82.6

99.9

96.6

96.6

98.1

101.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanxi       

94.1

98.2

99.4

65.1

99.3

95.1

95.8

92.4

100.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inner Mongolia

96.3

101.2

99.1

81.0

99.5

96.0

95.6

97.1

97.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

94.4

99.5

99.8

62.4

99.5

95.4

94.5

96.0

99.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jilin        

97.6

97.8

96.9

84.0

97.0

97.8

97.0

98.9

103.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heilongjiang 

96.5

101.0

99.9

77.0

98.8

94.3

96.8

97.8

98.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jiangsu      

95.5

99.8

95.9

75.9

96.8

95.1

97.4

95.5

106.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zhejiang     

95.8

97.0

96.1

86.3

97.3

100.4

95.4

94.6

106.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anhui        

95.3

97.4

97.7

83.3

97.6

96.2

92.6

93.5

106.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fujian       

96.1

106.1

104.5

89.5

99.1

99.9

92.2

95.1

102.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jiangxi      

93.8

96.3

95.5

75.6

97.3

98.8

91.2

95.8

103.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shandong     

95.1

98.9

93.9

88.3

98.4

94.9

94.0

93.8

102.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henan        

95.7

100.8

91.5

86.7

97.3

94.6

94.3

95.7

107.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hubei        

93.9

98.6

102.3

59.1

93.4

98.3

92.6

95.9

104.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hunan        

95.3

91.7

96.7

84.3

99.7

96.3

96.7

93.8

109.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guangdong    

95.5

95.8

94.2

88.8

99.0

99.0

93.1

95.3

105.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guangxi      

96.4

95.4

96.6

93.1

97.8

98.1

94.4

93.5

108.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hainan       

97.1

97.1

98.8

97.7

97.6

97.5

94.2

93.5

107.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

       

       

       

        

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sichuan      

95.2

97.4

93.6

77.6

97.1

95.6

95.4

93.9

104.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guizhou      

94.9

97.9

109.5

82.6

99.8

93.7

90.8

95.2

101.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yunnan       

98.7

100.6

100.8

98.1

101.1

97.4

97.2

99.0

107.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tibet        

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

93.9

103.0

97.2

68.6

97.5

97.9

92.9

98.3

103.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gansu        

95.8

101.5

103.2

79.7

99.6

97.7

94.1

101.6

97.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qinghai      

95.6

97.1

100.2

77.8

98.4

92.0

91.6

108.5

97.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ningxia      

93.4

99.4

94.3

71.4

95.3

90.7

95.8

96.1

99.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xinjiang     

97.0

95.9

99.4

90.6

97.9

95.1

97.4

103.5

98.9