6-26 Number of Above Quota Innovation Projects, Investment and Newly Increased Fixed by Region (1999)

 

 

 

 

 

Investment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of

Number of

Rate of

 

 

Newly

Rate of

Region

Projects

Projects

Projects

 

 

Increased

Fixed

 

under

Completed

Completed

Value

 

Fixed

Assets

 

Construction

and Put

and Put

(100 million

Percentage

Assets

Put into

 

 

into Use

into Use

yuan)

 

(100 million

Use

 

 

 

 

 

 

yuan)

 

National Total

1746

587

33.6

1109.65

100.0

973.36

87.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

121

40

33.1

74.47

6.7

100.58

135.1

Tianjin

49

24

49.0

22.87

2.1

36.71

160.5

Hebei

88

39

44.3

83.86

7.6

88.93

106.0

Shanxi

10

3

30.0

10.44

0.9

1.98

19.0

Inner Mongolia

48

13

27.1

19.42

1.8

10.80

55.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

100

16

16.0

110.74

10.0

59.79

54.0

Jilin

50

9

18.0

22.33

2.0

14.06

63.0

Heilongjiang

43

21

48.8

58.86

5.3

52.68

89.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

340

140

41.2

211.72

19.1

129.59

61.2

Jiangsu

56

28

50.0

27.12

2.4

46.06

169.8

Zhejiang

48

19

39.6

19.21

1.7

25.36

132.0

Anhui

71

26

36.6

30.07

2.7

31.58

105.0

Fujian

52

13

25.0

26.51

2.4

27.96

105.5

Jiangxi

12

3

25.0

5.35

0.5

5.25

98.3

Shandong

66

23

34.8

48.02

4.3

38.09

79.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

22

8

36.4

18.43

1.7

18.15

98.5

Hubei

48

19

39.6

35.59

3.2

46.17

129.7

Hunan

40

5

12.5

13.23

1.2

8.95

67.6

Guangdong

181

53

29.3

105.75

9.5

97.25

92.0

Guangxi

34

6

17.6

12.07

1.1

7.33

60.7

Hainan

2

1

50.0

1.18

0.1

0.84

71.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

13

1

7.7

3.35

0.3

2.17

64.8

Sichuan

68

12

17.6

45.55

4.1

26.91

59.1

Guizhou

40

18

45.0

27.58

2.5

24.38

88.4

Yunnan

51

20

39.2

20.53

1.8

28.38

138.2

Tibet

3

 

 

0.98

0.1

0.66

67.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

46

13

28.3

23.31

2.1

18.76

80.5

Gansu

6

 

 

4.42

0.4

0.02

0.4

Qinghai

9

2

22.2

6.34

0.6

3.82

60.3

Ningxia

3

 

 

1.79

0.2

0.59

33.2

Xinjiang

15

6

40.0

10.53

0.9

10.52

99.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified

11

6

54.5

8.04

0.7

9.05

112.6

by Region