5-4 Number of Employed Persons at the Year-end by Residence in Urban and Rural Areas

(10 000 persons)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

Total

Sub-total

 

 

 

 

 

 

 

Economic Units

 

 

Sub-total

 

 

 

Region

 

 

State-owned

Collective-

Share

Joint-

Limited

Share

Private

Funded by

Foreign

Self-

 

Township

Private

Self-

 

 

 

Units

owned

Holding

owned

Liability

Holding

Enterprises

Entrepreneurs from

Funded

employed

 

and Village

Enterprises

employed

 

 

 

 

Units

Units

Units

Corpora-

Corpara-

 

Hong Kong, Macao

Economic

individuals

 

Enterprises

 

Individuals

 

 

 

 

 

 

 

tions

tions Ltd.

 

and Taiwan

Units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

20729

2486

1580

23

         

       

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

23771

3205

2451

650

         

       

         

          

           

                  

             

104

20566

            

            

            

1962

25910

4537

3309

1012

         

       

         

          

           

                  

            

216

21373

            

            

            

1965

28670

5136

3738

1227

         

       

         

          

           

                  

            

171

23534

            

            

            

1970

34432

6312

4792

1424

         

       

         

          

           

                  

            

96

28120

            

            

            

1975

38168

8222

6426

1772

         

       

         

           

           

                  

            

24

29946

            

            

            

1978

40152

9514

7451

2048

         

       

         

          

           

                  

            

15

30638

2827

            

            

1980

42361

10525

8019

2425

         

       

         

          

           

                  

            

81

31836

3000

            

            

1985

49873

12808

8990

3324

         

38

         

          

           

                  

6

450

37065

6979

            

            

1987

52783

13783

9654

3488

         

50

         

           

           

1

20

569

39000

8805

            

            

1988

54334

14267

9984

3527

         

63

         

          

           

2

29

659

40067

9545

            

            

1989

55329

14390

10108

3502

         

82

         

          

           

4

43

648

40939

9367

            

            

1990

63909

16616

10346

3549

         

96

         

          

57

4

62

614

47293

9265

113

1491

 

           

           

           

           

         

       

         

          

           

                  

            

            

              

            

            

            

1991

64799

16977

10664

3628

         

49

         

          

68

69

96

692

47822

9609

116

1616

1992

65554

17241

10889

3621

         

56

          

          

98

83

138

740

48313

10625

134

1728

1993

66373

17589

10920

3393

         

66

         

164

186

155

133

930

48784

12345

187

2010

1994

67199

18413

11214

3285

         

52

         

292

332

211

195

1225

48786

12017

316

2551

1995

67947

19093

11261

3147

         

53

         

317

485

272

241

1560

48854

12862

471

3054

 

           

            

           

           

         

       

         

          

           

                  

            

            

             

            

            

            

1996

68850

19815

11244

3016

         

49

         

363

620

265

275

1709

49035

13508

551

3308

1997

69600

20207

11044

2883

         

44

         

468

750

281

300

1919

49393

13050

600

3522

1998

69957

20678

9058

1963

136

48

484

410

973

294

293

2259

49279

12537

737

3855

1999

70586

21014

8572

1712

144

46

603

420

1053

306

306

2414

49572

12704

969

3827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

621.9

456.6

287.6

49.7

7.1

4.8

24.0

12.2

4.3

13.5

20.6

19.9

165.3

96.0

4.1

16.0

Tianjin

421.1

251.8

118.5

30.5

1.2

1.3

21.5

6.1

24.4

10.4

22.2

15.6

169.3

114.0

9.9

19.1

Hebei

3399.9

745.6

447.4

68.6

5.7

0.7

25.1

14.6

37.2

5.9

6.7

133.3

2654.3

787.5

132.6

545.3

Shanxi

1434.3

455.7

294.5

52.3

5.2

0.3

29.2

7.9

25.2

1.7

1.0

38.3

978.6

317.2

16.9

64.5

Inner Mongolia

1017.0

396.0

213.3

30.4

2.9

0.9

23.4

8.0

25.0

2.0

2.1

87.9

621.0

385.3

13.7

59.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1796.4

857.5

447.2

114.1

5.8

0.6

28.6

20.4

69.0

10.2

18.9

141.9

938.8

438.5

34.8

102.6

Jilin

1102.8

475.4

269.6

49.4

1.5

0.2

12.3

16.7

18.4

2.4

5.7

99.1

627.4

248.7

10.1

85.1

Heilongjiang

1679.9

784.9

455.2

89.1

5.2

0.5

21.0

17.6

38.0

4.1

3.6

150.1

894.9

149.1

13.3

150.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

677.3

419.7

219.7

39.4

3.9

3.3

21.5

20.5

43.9

22.0

36.8

8.5

257.7

149.8

72.4

14.8

Jiangsu

3595.8

886.3

455.5

142.7

16.7

6.1

41.5

24.5

66.3

19.8

28.6

84.1

2709.4

821.4

109.6

238.2

Zhejiang

2660.9

570.7

224.2

73.1

16.7

2.5

43.1

21.1

68.4

15.2

12.3

93.9

2090.1

813.7

123.5

187.5

Anhui

3312.5

588.2

286.6

74.1

6.3

1.0

28.8

16.4

32.8

2.3

4.0

135.7

2724.3

496.1

22.3

201.7

Fujian

1630.9

417.1

179.5

37.1

4.1

3.6

9.1

9.3

36.5

49.1

36.5

51.5

1213.9

529.7

21.7

67.2

Jiangxi

1961.3

415.7

249.8

37.1

2.6

0.3

16.6

2.8

25.0

2.9

2.0

76.5

1545.8

306.9

20.6

105.5

Shandong

4698.6

1079.0

579.9

120.7

12.1

2.9

28.8

35.8

87.6

11.1

33.9

165.8

3619.5

1280.6

86.7

506.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

5205.0

893.9

475.3

145.8

6.6

2.2

65.6

31.3

27.4

9.0

5.8

124.5

4311.2

857.7

34.3

257.3

Hubei

2572.4

802.5

444.9

76.7

4.6

1.5

13.3

33.3

51.5

4.1

3.5

168.8

1769.8

657.4

32.2

189.0

Hunan

3496.1

685.9

386.4

62.3

2.7

0.9

7.4

10.2

34.5

2.8

2.8

175.8

2810.1

921.9

21.1

228.5

Guangdong

3760.5

1095.7

449.9

122.7

9.2

7.6

30.3

30.3

132.9

102.7

40.5

169.3

2664.7

1178.5

62.4

148.5

Guangxi

2481.5

401.2

244.2

31.1

1.3

0.3

15.4

7.6

18.2

2.7

4.1

76.3

2080.3

344.0

10.4

87.5

Hainan

326.2

110.9

68.8

4.6

0.3

0.7

1.4

2.4

15.2

1.6

1.6

14.2

215.1

27.4

1.6

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1639.4

296.5

161.2

36.1

3.5

0.5

10.3

9.8

30.0

2.2

2.2

40.2

1343.0

144.0

13.1

67.3

Sichuan

4482.3

684.1

405.2

82.4

5.6

1.3

28.5

30.1

37.4

2.8

3.8

86.0

3798.2

586.3

34.3

151.7

Guizhou

1975.9

247.7

162.8

21.7

1.3

0.7

13.0

3.1

14.3

0.6

1.3

29.0

1728.2

128.3

8.4

37.7

Yunnan

2273.4

362.2

236.6

28.8

3.4

0.2

10.5

9.3

21.0

2.0

1.2

48.9

1911.3

235.4

10.8

78.5

Tibet

122.2

21.3

15.9

1.1

0.1

0.3

0.4

 

3.6

100.9

1.8

0.4

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1780.9

455.0

280.2

33.2

3.4

0.4

15.8

10.3

31.8

1.3

1.6

77.0

1326.0

391.3

31.0

117.6

Gansu

1185.6

266.4

170.4

26.9

2.4

0.1

5.8

2.4

14.8

0.4

0.9

40.7

919.4

149.2

6.0

55.8

Qinghai

241.2

67.9

46.8

5.5

0.4

0.4

0.2

3.8

0.2

 

10.6

173.3

22.5

2.5

3.0

Ningxia

270.8

78.8

52.3

5.4

1.1

0.1

3.6

1.7

5.3

0.3

1.0

8.0

192.1

48.9

3.0

7.1

Xinjiang

669.6

326.9

242.6

19.0

1.2

0.3

7.4

3.7

12.0

1.0

0.5

39.2

342.7

74.9

5.4

22.0