1-1 Divisions of Administrative Areas in China (End of 1999)

 

 

 

 

 

 

(unit)

Provinces, Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Number of

 

 

 

Number of

Districts

and Autonomous Regions

Prefectures

#Cities at

Number of

#Cities at

Cities at

Under the

 

 

Prefectural

Counties

Country

All Levels

Jurisdiction

 

 

Level

 

Level

 

of Cities

 

 

 

 

 

 

 

  National Total 

331

236

2109

427

663

749

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing        

 

 

5

 

 

13

  Tianjin        

 

 

5

 

 

13

  Hebei          

11

11

138

23

34

34

  Shanxi         

11

7

100

15

22

19

  Inner Mongolia 

12

5

84

15

20

17

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning       

14

14

44

17

31

56

  Jilin          

9

8

41

20

28

19

  Heilongjiang   

13

12

66

19

31

64

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai       

 

 

3

 

 

17

  Jiangsu        

13

13

64

31

44

44

  Zhejiang       

11

10

64

25

35

24

  Anhui          

16

14

64

8

22

42

  Fujian         

9

9

60

14

23

24

  Jiangxi        

11

7

85

14

21

14

  Shandong       

17

15

94

33

48

45

 

 

 

 

 

 

 

  Henan          

17

15

112

23

38

46

  Hubei          

12

11

67

25

36

34

  Hunan          

14

13

88

16

29

34

  Guangdong      

21

21

79

33

54

43

  Guangxi        

14

9

81

10

19

29

  Hainan         

2

2

17

7

9

3

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing      

 

 

27

4

4

13

  Sichuan        

21

14

144

17

31

36

  Guizhou        

9

3

79

10

13

7

  Yunnan         

16

3

121

12

15

7

  Tibet          

7

1

72

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi        

10

8

88

5

13

19

  Gansu          

14

5

76

9

14

10

  Qinghai        

8

1

39

2

3

4

  Ningxia        

4

3

17

2

5

7

  Xinjiang       

15

2

85

17

19

11

 

 

 

 

 

 

 

  Hong Kong Special

 

 

 

 

 

 

    Administrative

 

 

 

 

 

 

    Region        

            

            

          

           

            

             

  Macao Special

 

 

 

 

 

 

    Administrative

 

 

 

 

 

 

    Region        

 

 

 

 

 

 

  Taiwan